DAN Instructor Trainer

DAN Instructor Trainer Workshop (ITW)

PROGRAM

Po ukončení 3-denního praktického cvičení zvaného DAN Instructor Trainer Workshop mohou DAN Instructor Trainers předávat své znalosti a dovednosti v rámci základního modulu i dalších specifických modulů IQC.

Během ITW se kandidáti naučí sami vést IQC a propagovat bezpečnost potápění v kurzech DAN. Navíc se kandidáti naučí vyhodnocovat první pomoc instruktorů, a sice během praktických cvičení, při kterých budou moci sami ukázkově předvádět dovednosti potřebné pro úroveň Instructor a Instructor Trainer.

Požadavky pro statut DAN Instructor Trainer

Zájemci, kteří jsou aktivními DAN instructors pro vedení kurzů první pomoci při potápění, mohou nastoupit do všech výukových programů na úrovni DAN Instructor Trainer, jinak mohou nastoupit na této úrovni pouze do takových programů, které neobsahují první pomoc při potápění (vyjma kurzu ”Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies”).

PREREKVIZITY

Zájemci musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií

  • být instruktorem školitelů se zkušenostmi s vedením kurzů pro instruktory pro renomovanou organizaci zajišťující potápěčské certifikace;
  • být instruktorem školitelů pro uznávanou organizací provádějící školení na poskytování první pomoci;
  • být odborným školitelem pro programy na instruktorské úrovni v profesionálně uznávaném prostředí, kde se provádějí činnosti vedoucí k rozvoji příslušných znalostí a dovedností;
PREREKVIZITY
Členství typu DAN Europe Member, jakož i aktuálně zaplacený členský poplatek (statut učitele) na úroveň instruktora, aniž by proti takovému zájemci bylo vedeno nějaké disciplinární řízení.
VÝUKOVÁ PRAXE

Zájemci museli udělit certifikace takovému počtu poskytovatelů, který odpovídá alespoň níže uvedenému:

Má-li se stát DAN Instructor Trainer pro všechny výukové programy
  • 20 poskytovatelům BLSD nebo PBLSD
  • 20 poskytovatelům Oxygen First Aid
  • celkem 40 poskytovatelům alespoň 3 různých programů na ADV O2, Neuro, HMLI, MO2R, FA.
Má-li se stát DAN Instructor Trainer pro výukové programy, které neobsahují první pomoc při potápění

(vyjma kurzu ”Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies”)

  • 60 poskytovatelům BLSD nebo PBLSD
  • 20 poskytovatelům First Aid

Oddělení DAN Training může podle vlastního uvážení požadovat další informace:
business plán | životopis | kopii dokladující případné disciplinární sankce / řízení od jiných organizací.