DAN Instructor

Kurz DAN Instructor Qualification Course (IQC)

PROGRAM

Kurz DAN Instructor Qualification Course (IQC) je sestaven modulárním způsobem.

Skládá se ze základního modulu a z na něj navazujících samostatných modulů představujících jednotlivé výukové programy.

Možné je absolvovat všechny moduly v rámci jednoho kurzu, nebo lze splnit pouze základní modul a k tomu jeden specifický modul – podle toho, o jakou výuku máte zájem.

Kurzy organizují po celém světě DAN Instructor Trainers.

Zde najdete seznam DAN Instructors/ Instructor Trainers.
Každý IQC se skládá z teoretické a praktické části.
TEORETICKÉ ČÁSTI

V teoretické části se účastníci blíže seznamují se standardy a postupy závaznými pro kurz, s výukovými materiály, se strukturou kurzu a s jeho organizací.

PRAKTICKÉ VÝUKY
Během praktické výuky se účastníci učí, jak mají zprostředkovávat dovednosti svým studentům použitím technik mikrovýuky. Před složením závěrečné zkoušky musí účastníci předvést praktické ukázky svého způsobu vyučování.
POŽADOVANÉ KVALIFIKACE

Zájemci o statut instruktora DAN musí splňovat následující podmínky:

  • Věk nejméně 18 let
  • Držitel platného certifikátu DAN Provider pro kurz, který hodlají učit, nebo mít nějakou rovnocennou kvalifikaci od jiné renomované organizace.
  • Statut kvalifikovaného potápěčského profesionála (tj. instruktor, asistent instruktora, divemaster) od renomované potápěčské organizace oprávněné udělovat certifikace, nebo být profesionálním zdravotníkem.
MATERIÁLY PRO KURZ

Jestliže zájemce o statut instruktora ještě není DAN Instructor pro nějaký jiný kurz DAN, obdrží základní soupravu a jeden nebo více instruktorských balíčků (pro každý instruktorský modul jeden balíček). Jestliže již instruktorem DAN je a tedy již nepotřebuje znovu absolvovat základní modul, obdrží pouze instruktorský balíček (instruktorské balíčky).

Základní souprava je batoh obsahující reklamní i další materiály týkající se DAN, zatímco instruktorské balíčky obsahují vícejazyčné digitální průvodce pro jednotlivé lekce a brožury týkající se DAN Training.

VÝHODY
  • Sbírání kreditů za školení pokaždé, když je certifikován nějaký Provider. Na konci roku, jestliže DAN Instructor získá dostatečný počet kreditů, může obdržet slevový voucher na různé materiály DAN, např. na bezplatné kyslíkové jednotky DAN. Více informací naleznete v MyLibrary (oddělení Training) ve své oblasti MyDAN.
  • Odměna pro nejaktivnějšího instruktora DAN roku
  • Možnost účasti ve speciálních kurzech v rámci DAN Training
CHCETE-LI BÝT DAN INSTRUCTOR, VYBERTE SI NĚKTERÝ VOLNÝ KURZ IQC