COVID-19 : Doporučení prevence pro naši potápěčskou komunitu

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ: ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI KORONAVIRU

Vzhledem k nedávnému rozšíření nového koronaviru (COVID-19) doporučuje zdravotní tým DAN Europe, abyste pečovali o své zdraví a chránili sebe i ostatní dodržováním následujících základních rad:

 • Často si myjte ruce
 • Vyhýbejte se společenským kontaktům
 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst
 • Praktikujte dýchací hygienu
 • Máte-li teplotu, kašel a potíže s dýcháním, vyhledejte včas zdravotní péči
 • Neustále se informujte o nejnovějším vývoji a dodržujte rady od svého poskytovatele zdravotní péče

Epidemiologická situace se stále vyvíjí. 

Informujte se o nejnovějším stavu a sledujte ochranná opatření proti tomuto novému koronaviru zveřejňovaná na webové stránce WHO, nebo sledujte informace poskytované Ministerstvem zdravotnictví ve vaší zemi nebo v zemi vašeho trvalého pobytu (ve Spojeném království to je Department of Health & Social Care).

PPROVÁDĚJTE DŮKLADNOU DEZINFEKCI SVÉ POTÁPĚČSKÉ VÝBAVY

V souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 se v potápěčské komunitě objevily dotazy ohledně přenosu tohoto onemocnění při použití vypůjčené výbavy.

Každý si tuto koronavirovou hrozbu uvědomuje a potápěči chtějí vědět, jaká opatření se činí proti dalšímu šíření tohoto onemocnění. Předběžné informace naznačují, že tento nový koronavir přežívá na povrchu několik hodin.

V každém případě je mimořádně důležité pořádně dezinfikovat výbavu, a to hlavně:

 • Druhý stupeň / naústek regulátoru
 • Šnorchl
 • Ústní hustilku BCD
 • Vnitřek masky

Neustále mějte na mysli:

 • Domácí čisticí prostředky jsou stejně účinné proti koronaviru COVID-19 jako proti virům běžné rýmy a chřipky. Proto doporučujeme používat 1% vodní roztok chlornanu sodného (tj. bělidla) po dobu působení delší než 15 minut, přičemž tento roztok se musí dostat na každou část výbavy (jedná se o úplné ponoření). Tento produkt používejte přesně podle instrukcí od výrobce a dobře si opláchněte ruce čistou vodou.
 • Pro očistu běžně používaných povrchů (stoly, kliky, vypínače, židle atd.) doporučujeme používat pouze výrobky schválené pro dezinfekci povrchů, jako např. spreje, vlhké utěrky nebo vhodné dezinfekční prostředky.

Upozornění:

 • Výrobky běžně používané k čistění potápěčské výbavy, např. antibakteriální a chlorhexidinové spreje a ústní vody, jsou proti koronaviru neúčinné.
 • Neexistují důkazy, že by použití horké mýdlové vody bylo pro dezinfekcí účinné, vyjma použití takové vody při teplotě vyšší než40°C po dobu nejméně 20 minut (např. při praní v pračce).
 • Použití produktů schválených pro dezinfekci povrchů, např. sprejů, vlhkých utěrek atd. jinak než při úplném ponoření do roztoku shora uvedeného chlornanu sodného dezinfekci potápěčské výbavy nezaručuje.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Máte strach z bakterií? - Berte to rozumně // Alert Diver Magazine

Potápěčská výbava a zdraví. Oplachování a čištění potápěčského vybavení // Alert Diver Magazine

Pravidla pro dekontaminaci potápěčské výbavy – Příručka EPA pro bezpečné potápění


STARÁME SE

DAN byla vždy předvojem při včasném rozšiřování zdravotních a vědeckých informací určených potápěčské komunitě. Týká se to vzdělávacích programů, kampaní pro prevenci, výzkumných projektů atd.

Všechny tyto aktivity se financují hlavně z členských poplatků. Nejste-li ještě členem, uvažujte prosím o připojení se k DAN. Jestliže již členem jste, zajistěte, aby vám členství a s ním spojené výhody pojištění časově nepropadly: obnovit dnes.

Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Napište nám na [email protected]