ZPŮSOBILOST K POTÁPĚNÍ PO COVIDU - AKTUALIZACE

Lékařské posouzení způsobilosti k potápění u potápěčů, kteří byli pozitivně testování na covid-19 a zotavili se.


Jako reakce na dotazy členů a díky lepšímu poznání a pochopení dopadů covidu-19 na potápěče, jakož i s ohledem na vývoj variant na očkované subjekty aktualizuje lékařský tým DAN svá doporučení pro návrat k potápění po covidu-19, která byla zveřejněna v dubnu roku 2021.

Konkrétně: Potápěčský lékařský screeningový výbor (Diver Medical Screen Committee - DMSC) ve spolupráci s DAN, a také se Světovou radou pro nácvik rekreačního přístrojového potápění (World Recreational Scuba Training Council - WRSTC), dále pak s Podmořskou lékařskou hyperbarickou společností (Undersea Hyperbaric Medical Society) a se Světovou podvodní federací (World Underwater Federation - CMAS) nedávno revidoval svůj screeningový systém tak, aby se zaměřil na ty pravděpodobně nejproblematičtější příznaky pro potápěče, jak je uvedeno níže.  

Stále platí, že je naprosto nezbytné, aby každý kdo má nyní nějaké zdravotní problémy, nebo měl zdravotní problémy dříve, musí být lékařsky vyšetřen, než se navrátí k potápění. Rovněž upozorňujeme, že epidemiologická situace se neustále vyvíjí a tento dokument může doznat dalších změn a aktualizací.


Aktualizováno 02/2022

Podle klinického projevu po covidu-19 lze potápěče rozdělit do 4 skupin:

Skupina A

 • Případy asymptomatické, paucisymptomatické (nazální kongesce a/nebo bolest v krku, bez horečky, kašle, malátnosti, bolesti hlavy a/nebo myalgie) s přechodnými klinickými projevy.

  • V takových případech se návrat k potápění nedoporučuje dříve než 7 dnů po zotavení.

  • Doporučuje se lékařská prohlídka u ošetřujícího lékaře, pokud se necítíte, že jste se znovu dostali do svého normálního fyzického i duševního stavu.

Skupina B

 • Mírné onemocnění (viz tabulku #1), při kterém nebyla nutná hospitalizace a/nebo léčba antivirem, antibiotiky, kortizonem nebo heparinem.

 • V těchto případech doporučujeme klinické vyšetření svým praktickým lékařem nebo specialistou na potápěčskou medicínu po 10 dnech od zotavení. Při vyšetření by měl být zohledněn věk potápěče, jakýkoli stav s faktory považovanými za rizikové pro potápění, a také stav očkování.

Skupina C

 • Potápěči, kteří prodělali středně závažné onemocnění (viz tabulku #1) nebo jinak vyžadovali hospitalizaci a/nebo antivirovou, antibiotickou, kortizonovou nebo heparinovou léčbu kvůli infekci SARS-CoV-2.

Skupina D

 • Potápěči s těžkým nebo kritickým onemocněním (viz tabulku #1).

 

Další diagnostické testy

Ve skupinách C a D se vzhledem k nedostatku spolehlivých vědeckých důkazů o prevalenci a závažnosti komplikací postihujících různé orgány a systémy doporučují následující další diagnostické testy po úplném klinickém zotavení.

 • U skupiny C:

 1. Zátěžový test s monitorováním elektrické aktivity srdce a hodnocení saturace O2 v klidu, během testu a po něm,

 2. spirometrický test,

 3. difúzní kapacita při testu plic.

Podle uvážení ošetřujícího lékaře může po předchozím následovat:

 1. Barevná Dopplerová echokardiografie,

 2. 24hodinové Holterovo EKG včetně tréninku nebo zátěžového testu,

 3. rentgenové vyšetření hrudníku nebo HRCT (počítačová tomografie s vysokým prostorovým rozlišením),

 4. krevní testy.

 

 • U skupiny D : Kromě výše uvedených testů se důrazně doporučuje i kardiopulmonální vyšetření při zátěži (CPET).

 

Tabulka #1

Stav/stupeň

Vlastnosti

Asymptomatická infekce Diagnóza SARS-CoV-2 při úplné absenci příznaků
Paucysymptomatická forma Přítomnost příznaků, jako je nazální kongesce a/nebo bolest v krku, bez horečky, kašle, malátnosti, bolesti hlavy a/nebo myalgie
Mírné onemocnění Přítomnost mírných příznaků (např. horečka, kašel, ztráta chuti a čichu, malátnost, bolest hlavy, myalgie), bez dušnosti nebo abnormálního obrazu hrudníku
Středně závažné onemocnění SpO2 > nebo = 94% a klinický nebo radiologický důkaz zápalu plic
Těžké onemocnění SpO2 < 94%, PaO2/FiO2 <300, respirační frekvence > 30/min (u dospělých) nebo plicní infiltráty > 50%
Kritické onemocnění Respirační selhání, septický šok a/nebo multiorgánové selhání

 

 

Zde si můžete stáhnout tuto aktualizaci.

Zjistěte si více o výzkumu DAN Europe na téma návrat k potápění po covidu-19.