Seznamte se s novou koncepcí časopisu Alert Diver: Bude to vaše příručka pro dobrodružné a zároveň bezpečné potápění

Představujeme zcela nový formát časopisu Alert Diver, který je sestaven tak, aby usnadnil a zpříjemnil zkoumání odborného obsahu zaměřeného na zdraví a bezpečnost potápěčů.

Některé z jeho nových aspektů:

  • Nejnovější zprávy formou blogu se kombinují s obsáhlejšími, ale stále aktuálními články časopiseckého charakteru.

  • Větší důraz se klade na jmenovité autorství příběhů i doprovodných vyobrazení. Poznejte své přispěvatele!

  • Také se nabízí i více možností předplatného, což vám umožní dostávat pravidelné aktualizace nového obsahu.

  • Zvýrazňujeme hlavní zprávy a uvádíme, které jsou nejčtenější.

I nadále se zaměřujeme na poskytování kvalitního obsahu pro vaši bezpečnost a radost ze čtení!

Alert Diver / European edition je online magazín vydávaný v 9 jazycích nadací DAN Europe Foundation a je určený všem potápěčům, jejichž cílem je propagovat bezpečnost potápění.

Píší jej uznávaní odborníci z oblasti potápěčské medicíny a výcviku pro nouzové situace. Informuje potápěče o řadě témat, včetně lékařských problémů, výzkumných studií, prevence nehod a informací o incidentech.