Work with us
Submit your résumé

If you enjoy working with people and share a passion for scuba diving, we would like to hear from you.

Please submit your résumé and cover letter in English language for consideration.

You can apply:

  • directly on our website - check below 
  • email it to: [email protected]
  • or mail it to:
    DAN Europe Foundation
    Continental Operations Office C/da Padune, 11 - 64026 Roseto - Italy
Polityka dotycząca równości i różnorodności

Ponieważ Fundacja DAN Europe jest organizacją równych szans, jest ona zaangażowana w promowanie kultury, która wspiera wszystkich pracowników i nikogo nie wyklucza.
Naszym celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom i kandydatom do pracy równych szans oraz upewnienie się, że nasza organizacja reprezentuje wszystkie grupy społeczne. 

POBIERZ