Plany Students

Ubezpieczenie od wypadków dla Twoich kursantów

CZEMU NALEŻY MIEĆ UBEZPIECZENIE DLA KURSANTÓW

Chroń swoich kursantów zapewniając im ubezpieczenie od wypadków przeznaczone specjalnie dla nich.

Po aktywowaniu planu ubezpieczeniowego dla każdego kursanta, będą oni mogli korzystać z ochrony DAN w trakcie szkolenia nurkowego.


JAKICH KURSANTÓW OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

Uczestnicy kursów rekreacyjnych, zarówno nurkowania ze przętem powietrznym jak i na zatrzymanym oddechu, do poziomu przewodnika nurkowego/divemaster włącznie.
Maksymalna głębokość: 40 metrów, lub maksymalna głębokość określona przez organizację certyfikującą dla danego kursu.
Nurkowania techniczne nie są objęte ubezpieczeniem.

CO JEST OBJĘTE UBEZPIECZENIEM
 • Centrum alarmowe i zarządzanie sytuacją awaryjną 24/7
 • Opieka medyczna w nagłych wypadkach, w tym hospitalizacja i terapia hiperbaryczna na całym świecie (30 000 €)
 • Ewakuacja medyczna w razie wypadku
 • Poszukiwanie i ratowanie zaginionego nurka (2500 €)

Cena za jednego kursanta z kurs 8 € (bez podatku)

CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA

Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
Po zarejestrowaniu kursantów w sekcji MyDAN danego instruktora

Data zakończenia ochrony ubezpieczeniowej
W momencie wydania certyfikatu (maksymalnie 365 dni od rozpoczęcia kursu)

Powyższa lista jest niekompletna i zawiera tylko niektóre z wielu dostępnych korzyści. Mogą również obowiązywać wyłączenia i inne warunki, a ochrona ubezpieczeniowa może nie być dostępna we wszystkich krajach.

JAK AKTYWOWAĆ PLANY STUDENT
CZŁONEK PRO
 1. Zaloguj się na stronę MyDAN
 2. Przejdź do > Insurance (Ubezpieczenia)
 3. Przejdź do > Student insurance (Ubezpieczenia dla kursantów)
PRZEJDŹ DO MYDAN
DIVE CENTRE
 1. Zaloguj się na stronę MyDAN
 2. Przejdź do > Insurance (Ubezpieczenia)
 3. Przejdź do > Student insurance (Ubezpieczenia dla kursantów)
PRZEJDŹ DO MYDAN
PARTNER BIZNESOWY
 1. Zaloguj się na stronę MyDAN
 2. Przejdź do > Partner
 3. Przejdź do > Student insurance (Ubezpieczenia dla kursantów)
PRZEJDŹ DO MYDAN