Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla Centrów nurkowych

Najlepsza ochrona dla centrów, szkół i stowarzyszeń nurkowych

CZEMU NALEŻY MIEĆ UBEZPIECZENIE CENTRUM NURKOWEGO

Jeśli dojdzie do wypadku, prawdopodobnie klient poda do sądu zarówno centrum nurkowe, jak i instruktora. Jako centrum nurkowe potrzebujesz rzetelnego ubezpieczenia pokrywającego wszystkie koszty wynikające z odpowiedzialności cywilnej lub wyroku sądowego, które być może będziesz musiał zapłacić klientowi z powodu urazu ciała lub uszkodzenia mienia, do którego doszło podczas świadczenia Twoich usług.

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE

Wszystkie plany DIVE CENTRE zawierają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich i obronę w sądzie w zakresie usług nurkowych świadczonych przez ubezpieczone centrum, szkołę lub stowarzyszenie nurkowe. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest również rozszerzone na instruktorów i przewodników zarejestrowanych jako członkowie kadry w tym centrum nurkowym, kiedy w nim pracują.

ZOBACZ OFERTĘ
KORZYŚCI OBEJMUJĄ

Powyższa lista jest niekompletna i zawiera tylko niektóre z wielu dostępnych korzyści.
Mogą również obowiązywać wyłączenia i inne warunki, a ochrona ubezpieczeniowa może nie być dostępna we wszystkich krajach.

ZOBACZ OFERTĘ
OPCJONALNE KORZYŚCI
 
Ubezpieczenie od wypadku dla osób biorących udział w nurkowaniu wstępnym (try dive)

Ubezpieczenie od wypadku pokrywające koszty leczenia i terapii hiperbarycznej dla klientów, którzy biorą udział w nurkowaniu wstępnym (try dive). Maksymalna głębokość takiego nurkowania jest określona przez Twoją organizację szkoleniową, ale w żadnej sytuacji nie może przekroczyć 15 metrów.
Liczba ubezpieczonych uczestników programu jest nielimitowana i nie musisz przesyłać ich danych do DAN.
Limit ochrony ubezpieczeniowej wynosi 15 000 €.

Odpowiedzialność za zdarzenia, które mają miejsce na terenie centrum nurkowego

To ubezpieczenie chroni centrum nurkowe przed odpowiedzialnością za urazy, do których doszło na terenie centrum nurkowego (aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasze Często zadawane pytania).

BEZPŁATNE UBEZPIECZENIE DLA TWOICH KURSANTÓW

Zapewnij ochronę swoim kursantom biorącym udział w szkoleniu na poziomie podstawowym dzięki specjalnemu ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków. Możesz zarejestrować kursantów na swoim MyDAN, aby zapewnić im wsparcie DAN podczas szkolenia.

 

JAK AKTYWOWAĆ UBEZPIECZENIE DLA KURSANTÓW
  1. Zaloguj się na MyDan
  2. Przejdź do > Insurance (Ubezpieczenia)
  3. Dodaj nowego użytkownika lub wybierz już zarejestrowanego użytkownika
CO JEST OBJĘTE UBEZPIECZENIEM
  • Centrum alarmowe i zarządzanie sytuacją awaryjną 24/7
  • Opieka medyczna w nagłych wypadkach, w tym hospitalizacja i terapia hiperbaryczna na całym świecie (15 000 €)
  • Ewakuacja medyczna w razie wypadku
  • Poszukiwanie i ratowanie zaginionego nurka (2500 €)
CZAS TRWANIA UBEZPIECZENIA

Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
Po zarejestrowaniu kursantów w sekcji MyDAN danego instruktora

DData zakończenia ochrony ubezpieczeniowej
W momencie wydania certyfikatu (maksymalnie 90 dni od rozpoczęcia kursu)

Prosimy o dokładne przeczytanie polisy ubezpieczeniowej.

SZCZEGÓŁY KURSÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM
Kursy nurkowania z akwalungiem

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ 18m*
DSD, Try Scuba, Open Water, 1° stopień, 1 gwiazdka CMAS, GUE REC 1 i GUE Fundamentals oraz certyfikaty równoważne.

 

* w każdym przypadku nie należy przekraczać maksymalnej głębokości dozwolonej przez Twoją organizację szkoleniową

Freediving (w tym łowiectwo podwodne z kuszą)

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ 30m*
1° stopień, łowiectwo podwodne 1° poziom, 1 gwiazdka CMAS, AIDA 1 gwiazdka/2 gwiazdki, Apnea Academy pierwszy poziom, SSI Free Diving Basic i Apnea poziom 1 oraz certyfikaty równoważne.

 

* iw każdym przypadku nie należy przekraczać maksymalnej głębokości dozwolonej przez Twoją organizację szkoleniową

Ta lista kursów nie jest pełna, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

CZY PRACOWNICY SĄ OBJĘCI UBEZPIECZENIEM DLA CENTRUM NURKOWEGO?

Pracownicy są objęci ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, o ile zarejestrujesz ich w Club Member na MyDAN.

PRZEJDŹ DO MyDAN
CZY ZNASZ PROGRAM PARTNERSKI DAN?

Nasi partnerzy to osoby i organizacje, które aktywnie promują naszą sieć. Przekazują informacje na temat naszej misji i kampanii dotyczących bezpieczeństwa. Partnerzy pomagają tworzyć bezpieczną społeczność nurkową i za to ich nagradzamy. Dowiedz się więcej.

PRZEJDŹ DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO
CZY MOI KURSANCI SĄ OBJĘCI UBEZPIECZENIEM CENTRUM NURKOWEGO?

Możesz bezpłatnie objąć ubezpieczeniem pewną liczbę osób biorących udział w kursie na poziomie podstawowym pod warunkiem, że zarejestrujesz ich na swoim MyDAN. Oprócz tego możesz kupić polisy ubezpieczeniowe przeznaczone specjalnie dla kursantów biorących udział w szkoleniu na poziomie podstawowym, zaawansowanym lub w kursach specjalizacji nurkowania z butlą lub na wstrzymanym oddechu, jak również w warsztatach freedivingu.

PRZEJDŹ DO MyDAN
WAŻNE ZALECENIA
Limit wieku

Nurkowanie jest bezpiecznym sportem dla osób w każdym wieku, ale ryzyko jest większe dla starszych entuzjastów. Jeśli masz co najmniej 75 lat, powinieneś wysłać nam zaświadczenie o zdolności do nurkowania zanim zakupisz ubezpieczenie. W razie potrzeby nasza ekipa medyczna udzieli Ci wskazówek i odpowie na Twoje pytania.

Nurkowanie rekreacyjne

DAN Europe zaleca, aby maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie oddechowej wynosiło 1,6ATA, a azotu 5,6ATA.

Nurkowanie techniczne

DAN Europe zaleca, aby maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie oddechowej wynosiło 1,4 ATA lub maksymalnie1,6ATA tlenu i 3,95ATA azotu oraz aby nurkowie nie przekraczali głębokości 130 metrów.

Na pisemny wniosek zawierający pełen opis profilu nurkowania i środków bezpieczeństwa i wsparcia, ubezpieczyciel może rozważyć wydanie polisy ubezpieczeniowej oddzielnie na każde nurkowanie, które odbywa się na głębokość większą niż 130 metrów.