STAŻ
OPIS PROGRAMU
Cele nauki

Uczestnicy będą uczyć się o badaniach związanych z nurkowaniem i rozwiną swoje umiejętności zawodowe, co będzie miało wpływ na ich karierę.

Uczestnicy biorą udział w dwutygodniowym programie, podczas którego ściśle współpracują ze swoimi mentorami - ekspertami w branży i biorą aktywny udział w pracy w terenie, aby jak najlepiej wykorzystać tę szansę rozwoju.

Istnieje możliwość przedłużenia stażu na prośbę uczestnika, jeżeli chce on pracować przy badaniach naukowych, które mieszczą się w zakresie działań Fundacji DAN Europe.

Zajęcia

Działania mogą obejmować pracę w terenie, badania laboratoryjne i wykłady dotyczące badań nurkowych.

Uczestnicy programu będą proszeni o przygotowanie relacji opisującej ich doświadczenie, która będzie mogło w całości lub fragmentami wykorzystana w publikacjach DAN, w tym magazyn Alert Diver, stronę internetową DAN, biuletyny badawcze i informacje prasowe.

Po ukończeniu stażu uczestnicy zazwyczaj asystują w zbieraniu danych i wykonują szeroki zakres zadań, aby rozwinąć swoje umiejętności praktyczne, myślenie krytyczne i wiedzę na temat technik komunikacji. Dzięki temu będą przygotowani do dołączenia do różnych ekspedycji nurkowych w celu zbierania danych.

Wymagane dokumenty
 • formularz aplikacyjny
 • Życiorys zawodowy/naukowy
 • Informacja nurkowa (ilość nurkowań, zakres środowiskowy i głębokości, specjalizacje/certyfikacje)
 • Dwa listy referencyjne od osób z kręgów naukowych lub zawodowych
 • List motywacyjny (maksymalnie dwie strony) opisujący twoją historię (w tym działania związane z nurkowaniem), zainteresowania, aspiracje i jak te praktyki wpłynął na twój rozwój osobisty i zawodowy.
POBIERZ APLIKACJĘ
Nauczanie młodych umysłów
Jesteś gotowy na podjęcie wyzwania?
Wsiadaj na pokład
Co mówią nasi stażyści

Opinie i historie osób, które brały udział w poprzednich stażach

Youtube channel
STAŻ DAN EUROPE

Staż na rok 2022 rozpoczyna się 4 lipca 2022 roku.

Szkolenie będzie odbywało się głównie w Institute of Tourism Studies na Gozo, na Malcie. W wybranych przypadkach,  część szkolenia będzie odbywała się w partnerskich organizacjach badawczych DAN, które są odpowiednie ze względu na zakres zainteresowania i możliwości placówki.

Kandydaci
 • Stażyści są rekrutowani głównie spośród studentów lub absolwentów uczelni i uniwersytetów, jak również początkujących badaczy z prywatnych organizacji, w tym spośród studentów studiów podyplomowych.
 • Maksymalna liczba praktykantów jest ograniczona do 8.
 • Nie jest wypłacane żadne wynagrodzenie za praktyki. DAN zapewni wsparcie logistyczne (na przykład organizacja podróży i pobytu).

   

Wymagania

Kandydaci na praktykantów muszą:

 • Ukończyć co najmniej 19 lat w dniu 1 czerwca w roku aplikacji
 • Posiadać wykształcenie naukowe
 • Wykazywać się bardzo dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi
 • Mieć potwierdzone zainteresowanie w nurkowaniu, ponieważ wszystkie działania będą skupione na nurkowaniu

 

PROGRAM
Tydzień 1
 • Orientacja
 • Najwyższy poziom badań nurkowych
 • Psychologia nurkowania
 • Badania naukowe w inżynierii biomedycznej w nurkowaniu
 • Kurs Basic Life Support-Defibrillator (BLSD)
Tydzień 2
 • DAN Research Specialist Course
 • Diving Safety Laboratory
 • Zbieranie danych w terenie dla DSL
 • Sesje nurkowe

DAN Diving Safety Laboratory (DSL - Laboratorium bezpieczeństwa DAN) jest mobilnym laboratorium badawczym, które od 1994 roku działa na stałe w branży medycyny nurkowej i psychologii, aby nurkowanie było bezpieczniejsze i wolne od urazów.

Po ukończeniu kursu DAN Research Specialist (Specjalista ds. badań naukowych) uczestnik otrzymuje kwalifikacje trenera szkolącego nowych techników Research Technician w obsłudze USG dopplera, aby przyczynić się do rozwoju specjalnych projektów przez DAN Europe DSL.