RCAPP

Recompression Chamber Assistance & Partnership Program

PRZEGLĄD PROGRAMU

Od roku 1997 misją RCAPP jest zapewnianie wsparcia i rozwijanie partnerstwa z komorami hiperbarycznymi w kwestiach sprzętu, szkolenia i pomocy w sytuacji awaryjnej. Celem jest zapewnienie dostępności komór oraz wysokiego poziomu usług i bezpieczeństwa w razie potrzeby.

DAN aktywnie promuje ten program i dotarł już do ponad 200 komór na całym świecie, nawet w najbardziej odległych krajach.

To właśnie w takich oddalonych rejonach narodziła się idea RCAPP. Ze względu na dużą odległość do niektórych komór i fakt, że wiele z nich nie podlega pod żaden szpital i zajmuje się tylko urazami nurkowymi, musimy być pewni, że nurek, którego tam wysyłamy znajduje się pod dobrą opieką.

OCENA RYZYKA W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

Jedną z usług, które oferujemy komorom hiperbarycznym jest ocena ryzyka. Ekipa specjalistów ocenia funkcjonalność, wstępny poziom bezpieczeństwa, procedury operacyjne i poziom wyszkolenia pracowników.

Po tej wizycie ekipa wraca do domu z dużą ilością zdjęć i notatek, które wykorzystuje do sporządzenia indywidualnego Raportu z oceny ryzyka z konkretnymi zaleceniami dla danej komory hiperbarycznej.

Ten poufny raport razem z odpowiednimi, praktycznymi informacjami i komentarzami jest przesyłany do komory. Dzięki niemu pracownicy komory mogą zwrócić uwagę na wyróżnione punkty i wdrożyć poprawki, które pozwolą im przestrzegać standardów i wytycznych opisanych w Międzynarodowym przewodniku oceny ryzyka zatwierdzonym przez inż. Francois Burmana, prezesa DAN Southern Africa i dyrektora Underwater & Hyperbaric Safety (DAN America).

To jest również moment, w którym najlepiej rozumiemy potrzeby komory hiperbarycznej i możemy zaoferować pomoc w kwestiach technicznych i medycznych, na przykład rozwiązanie podstawowych problemów technicznych lub udzielenie porad medycznych przez naszego specjalistę.

KTO ODNOSI KORZYŚCI Z RCAPP?
KOMORY HIPERBARYCZNE

Komory hiperbaryczne biorące udział w RCAPP korzystają z pomocy w kwestiach medycznych i technicznych oraz mają możliwość uczestniczenia w jednym lub kilku opisanych wyżej programach.
Dodatkowo zostają wpisane na listę mailingową, dzięki czemu otrzymują informacje na temat nowości technicznych i szkoleń w ich regionie.

NURKOWIE

Nurkowie również odnoszą korzyści z naszego partnerstwa z komorami hiperbarycznymi, ponieważ mają do nich dostęp w razie potrzeby. Dzięki temu, że znamy te komory i są one naszymi partnerami, możemy zapewnić naszym członkom najlepszą opiekę w razie sytuacji awaryjnej.

PROJEKT W LICZBACH
Ponad 200
komór hiperbarycznych
34
kursy dol 2018 roku
250
uczestników
KURSY NA PRACOWNIKÓW KOMORY HIPERBARYCZNEJ

Jednym z problemów komór hiperbarycznych znajdujących się w odległych lokalizacjach jest kadra. W wielu przypadkach lokalni profesjonaliści nurkowi pomagają w leczeniu hiperbarycznym, ale te osoby po pewnym czasie się zmieniają, przez co istnieje konieczność częstego szkolenia nowych pracowników. Następuje również rotacja personelu medycznego. Ci pracownicy (lekarze) uczą lokalną kadrę, ale nie mają dostępu do formalnego programu szkoleniowego i materiałów dla kursantów.
Z tego powodu treść kursu i jego organizacja jest różna, w zależności od metody nauczania stosowanej przez danego lekarza, co prowadzi do zamieszania wśród pracowników komory hiperbarycznej.

Ekipa DAN RCAPP dostrzegła potrzebę szkolenia dostosowanego do obiektów znajdujących się w takich miejscach i opracowała bezpłatny, trzydniowy kurs na asystentów i operatorów komory hiperbarycznej. Celem kursu jest wyszkolenie lokalnej kadry na asystenta przebywającego wewnątrz komory i operatora, który jest na zewnątrz.

Ponieważ komory hiperbaryczne różnią się między sobą, opracowano slajdy i podręczniki dla każdej komory. Po kursie te materiały zostają na miejscu, aby pracownicy mogli samodzielnie zorganizować szkolenie w przyszłości.

Aby zapewnić pomoc w kwestiach technicznych, opracowano dodatkowy kurs dotyczący okna komory i podstaw konserwacji. Ten kurs jest dostępny dla sieci komór hiperbarycznych.

SPONSORING RCAPP
kurs Dyrektor bezpieczeństwa komory hiperbarycznej

  Aby zwiększyć bezpieczeństwo w komorze hiperbarycznej, w każdym obiekcie powinien pracować wyszkolony Oficer bezpieczeństwa, który nadzoruje wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa w tym obiekcie.

Niestety takie szkolenie nie zawsze jest łatwo dostępne i tanie.W ramach pomocy, każdego roku DAN oferuje komorom w odległych terenach możliwość wysłania jednej osoby z kadry do USA, aby mogła wziąć udział w kursie na Dyrektora bezpieczeństwa komory hiperbarycznej - ATMO Hyperbaric Safety Director.
Każda komora, która bierze udział w RCAPP może wysłać prośbę o sponsoring do DAN Europe.
Wszystkie prośby są oceniane, następnie spośród wniosków wybierani są kandydaci.

content:
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?