Pytania Pro Member
 • Ochronę ubezpieczeniową skutków wypadków nurkowych podczas nurkowania rekreacyjnego i profesjonalnego (nurkowanie z butlą i freediving): działające na całym świecie, przez 365 dni.
   
 • Ochronę skutków wypadków nie związanych z nurkowaniem: działającą wyłącznie podczas podróży zagranicznych, przez ilość dni zależną od wybranego planu ubezpieczeniowego. Jeśli dodasz opcję “Podróże bez limitu”, ochroną objęty jest cały okres subskrypcji (jeden rok).
   
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i obrony prawnej w związku z nurkowaniem rekreacyjnym (nie dostępne w niektórych krajach).

Oznacza udzielanie porad i instrukcji w zakresie aktywności nurkowych, w tym wszystkich usług nadzoru, szkolenia lub prowadzenia nurkowań, świadczonych przez instruktorów nurkowania, asystentów instruktorów i przewodników podwodnych.

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci: możesz powiększyć o €25,000 lub €50,000 limit ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci w wyniku wypadku nurkowego. To rozszerzenie nie dotyczy nurków technicznych.
   
 • Podróże bez limitu: możesz przedłużyć okres działania ochrony skutków wypadków nie-nurkowych powstałych zagranicą na cały okres subskrypcji (jeden rok).
   
 • Korzyści dla twojej rodziny: możesz dodać członków swojej rodziny (partnera i/lub dzieci) do swojego ubezpieczenia.
 • Partner (małżonek lub partner mieszkający pod tym samym adresem).
   
 • Twoje dzieci do wieku 18 lat, które mają ten sam adres zamieszkania co Ty.
   
 • Twoje dzieci do wieku 25 lat, jeśli studiują na studiach stacjonarnych w akredytowanej szkole wyższej/na uniwersytecie, nie mają stałego zatrudnienia i mają ten sam adres zamieszkania co Ty.
 • DAN Europe nie oferuje planów ubezpieczeniowych na twój sprzęt nurkowy.
   
 • Plany Pro Member obejmują ochronę sprzętu osoby ubezpieczonej lub ratownika tylko w przypadku objętego ubezpieczeniem wypadku własnego lub osoby trzeciej (do limitu ubezpieczenia podanego w certyfikacie polisy).
 • Tak, pod warunkiem, że podejmujesz wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i posiadasz doświadczenie wymagane do tego typu aktywności nurkowej.
   
 • Z drugiej strony, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przestaje działać, jeśli naruszysz prawo lub zasady, w tym nurkując głębiej, niż jest to dozwolone przez twoje certyfikaty.

Podczas procesu rejestracji/ odnawiania, możesz zażądać automatycznego wysłania powiadomienia z DAN do Twojej organizacji szkoleniowej po aktywacji Twojego planu.
Ta usługa zgłoszenia nie zastępuje obowiązku instruktora do wypełnienia obowiązków umownych podpisanych w momencie certyfikacji.

 • Nie, twoi kursanci nie są automatycznie ubezpieczeni.
 • Tym niemniej możesz objąć bezpłatnie ochroną pewną ilość kursantów kursu podstawowego rejestrując ich w swoim obszarze MyDAN.
 • Co więcej możesz zakupić specjalne plany ubezpieczeniowe dla swoich kursantów kursów nurkowania z butlą i freedivingu.

Tak, jest ważne. Faktycznie plany typu student nie mają żadnego związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej zawartej w twoim planie Pro Member.
To, czy zdecydujesz ię zapewnić swoim kursantom ochronę ubezpieczeniową nie wpływa na twoje ubezpieczenie odpowiedzialności (jak długo takowe posiadasz).

Tak, subskrypcja w DAN Europe i związana z nią ochrona medyczna działa na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. W przypadku odpowiedzialności cywilnej i wydatków prawnych dla nurków profesjonalnych, ochrona działa tylko jeśli zostałeś pozwany przed sąd na terytorium DAN Europe, lub zgodnie z prawem obowiązującym na tym terytorium. Firmy ubezpieczeniowe DAN Europe nie są autoryzowane do oferowania ochrony odpowiedzialności rezydentom lub firmom zarejestrowanym na terytorium USA i/lub Kanady. Poniżej jest kilka przykładów pokazujących, jak działa ubezpieczenie odpowiedzialności:

 • Jeśli jesteś w USA lub Kanadzie na wyjeździe instruktorskim lub towarzyszysz kursantom z Europy, jesteś chroniony jedynie zgodnie z warunkami polisy i jeśli będziesz pozwany do sądu lub zgodnie z prawami obowiązującymi na terytorium DAN Europe. Zatem trzeba rozważyć prawdopodobieństwo pozwania przez kursanta lub klienta po powrocie do Europy, raczej niż na terenie USA lub Kanady
 • Jeśli jesteś w USA lub Kanadzie na wyjeździe instruktorskim lub towarzyszysz kursantom z Europy, jesteś chroniony zgodnie z warunkami polisy. Twoja ochrona działa również jeśli będziesz pozwany do sądu lub zgodnie z prawami obowiązującymi na terytorium DAN Europe. Zatem trzeba rozważyć prawdopodobieństwo pozwania przez kursanta lub klienta po powrocie do Europy, raczej niż na terenie USA lub Kanady.
 • Jeśli jesteś ubezpieczony i prowadzisz działalność zawodową na terenie USA lub Kanady niezgodnie z lokalnymi prawami imigracyjnymi, zatrudnienia i ubezpieczenia, twoje ubezpieczenie może przestać działać ze względu na naruszenie prawa.
 • Niezależnie czy jesteś w kraju, czy zagranicą, twoja ochrona nurkowa jest ważna cały rok, na całym świecie.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych niezwiązanych z nurkowaniem jest aktywna tylko podczas podróży zagranicznych, przez ograniczoną liczbę dni w roku (60 dla opcji Bronze, 90 w Silver, 120 w Gold).
 • Dni podróży są naliczone od kiedy zaczęła się twoja podróż. Na przykład: jeśli aktywowałeś ubezpieczenie Pro Silver po 10 dniach swojej podróży zagranicznej, twoja ochrona nie-nurkowa jest zredukowana do 80 dni w roku.
 • Przez "podróż" rozumiemy wyjazd poza granice zadeklarowanego kraju zamieszkania, która nie wynika z twojego zatrudnienia, pracy lub zawodu innego niż nurkowanie profesjonalne.
 • Jeśli dodasz do ubezpieczenia opcję “Podróże bez limitów”, wydłużysz okres ochrony nie-nurkowej na cały czas ubezpieczenia (jeden rok).
 • Kraj zamieszkania oznacza kraj, w którym na stałe mieszkach, podawany przez ciebie podczas składania wniosku o to ubezpieczenie. To jest kraj, do którego będziesz repatriowany w razie wypadku (o ile będzie taka potrzeba).
 • Musisz wskazać aktualny kraj zamieszkania, ten, w którym legalnie przebywasz.
 • Możesz wskazać inny adres korespondencyjny, na który chcesz otrzymywać swoją pocztę.

Ważna uwaga: informacje przedstawione na tej stronie w żaden sposób nie zastępują ani nie uzupełniają warunków ubezpieczenia ani certyfikatów ubezpieczeniowych.