Polityka prywatności

Informacje dotyczące Rozporządzenia UE nr 679/2016

 

Firma DAN (Divers Alert Network) Europe z siedzibą na Malcie, Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431, z siedzibą operacyjną i administracyjną we Włoszech, C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (zwana dalej “Administratorem), nformuje, że zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia UE nr 2016/679 (zwanego dalej “GDPR” – w wersji polskiej “RODO”) dane osobowe uzyskane podczas rejestracji wybranych usług oraz wymagane do świadczenia tych usług będą przetwarzane, również za pomocą narzędzi elektronicznych, bezpośrednio przez DAN (Divers Alert Network) Europe i/lub za pośrednictwem osób trzecich w celach wymienionych poniżej zgodnie z podstawą prawną i przez ustalony okres czasu:

 

CELE

DATA USED

LEGAL BASIS

FINAL DATE OF ERASURE OF DATA

1 Cele ściśle związane i niezbędne do publikacji Twoich danych osobowych w publicznym obszarze strony internetowej.

Dane personalne i informacje kontaktowe.

Pozwoleni.

Dane zostaną usunięte na koniec współpracy Instruktora z DAN Europe lub w przypadku, gdy instruktor wycofa zgodę na ich przechowywanie.

 

Podanie danych do celów opisanych w punkcie 1 nie jest dobrowolne, ale wymagane do opublikowania Twoich danych osobowych na stronie internetowej; odmowa podania danych spowoduje, że opublikowanie Twoich danych osobowych na tej stronie będzie niemożliwe.

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest firma DAN (Divers Alert Network) Europe, która jest odpowiedzialna za zgodne z prawem i odpowiednie wykorzystywanie danych osobowych. Aby uzyskać jakiekolwiek informacje lub zwrócić się z prośbą, należy kontaktować się z firmą DAN:

Administrator: DAN (Divers Alert Network) Europe

Siedziba PRAWNA:  Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431

Siedziba OPERACYJNA/ADMINISTRACYJNA: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Włoski numer identyfikacj podatkowej: 91003700670

Kontakt:
Numer telefonu: +39-085-893-0333
Fax: +39-085-893-0050
E-mail: [email protected]
Uwierzytelniony e-mail: [email protected]

Masz również prawo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych i poprosić o udzielenie jakichkolwiek informacji, zwrócić się z prośbą dotyczącą twoich danych osobowych lub zgłosić jakiekolwiek problem lub błędy w świadczeniu usługi. Firma DAN (Divers Alert Network) Europe wyznaczyła na Inspektora ochrony danych osobowych firmę Diletta Simonetti, numer Vat i włoski numer identyfikacj podatkowej 02234080469, z którą możesz się skontaktować tutaj:

Tel: +39 347 1493431
E-mail: [email protected]

PEC:  [email protected]

 

Dane osobowe będą traktowane zgodnie z gwarancjami poufności i bezpieczeństwa zapewnianymi przez obecne przepisy prawne.

Twoje dane mogą zostać przekazane poza region Unii Europejskiej. W tej sytuacji DAN (Divers Alert Network) Europe gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 679/2016.

Oprócz podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez następujące podmioty:

  1. podmioty prywatne i publiczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub administracyjnych zgodnie z rozporządzeniem UE Reg. nr 679/2016;
  2. firmy zależne, stowarzyszone lub oddziały firmy
  3. inne firmy, które świadczą usługi dla firmy DAN.
  • Pamiętaj, ze masz prawo wymagać od Administratora - firmy DAN (Divers Alert Network) Europe, aby udzielił ci dostępu do twoich danych osobowych, jak również masz prawo do ich poprawiania lub usuwania, ograniczenia ich przetwarzania lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie oraz przeniesienia danych zgodnie z art. 13 punkt 2 podpunkt b) GDPR. Możesz to zrobić na stronie internetowej lub pisząc do nas na adres: [email protected];
    Twoje dane zostaną opublikowane w obszarze publicznym, co oznacza, że będą dostępne dla wszystkich użytkowników portalu.

  • Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności (art. 13 punkt 2 podpunkt d) GDPR);

  • Jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do jednego lub więcej celów, masz prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie.