Nurkowanie zawodowe

Plan ubezpieczeniowy przeznaczony dla nurków zawodowych

CZEMU NALEŻY MIEĆ UBEZPIECZENIE NURKOWE

Kiedy nurkowanie jest twoją pracą, nie możesz iść na żadne kompromisy w zakresie bezpieczeństwa nurkowania. DAN umożliwia ci skorzystanie z ochrony profesjonalnego ubezpieczenia dla wykwalifikowanych nurków, podczas wykonywania przez nich nurkowań komercyjnych (na wodach śródlądowych, przy brzegu lub na otwartym morzu).

NURKOWANIE PRZEMYSŁOWE/ KOMERCYJNE

Aktywności nurkowe obejmujące nurkowanie w wodach śródlądowych, na otwartym morzu lub przy brzegu, prowadzone przez wyspecjalizowany personel, posiadający specjalne uprawnienia do celów przemysłowych, produkcyjnych lub wspierających inżynierię przemysłową lub cywilną, często prowadzone na platformach wydobywczych, w portach lub w ich otoczeniu.

CO JEST OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

UBEZPIECZENIE NURKOWE:   

  • Konsultacje u specjalistów medycyny hiperbarycznej 24/7
  • Opieka medyczna w nagłych wypadkach, w tym hospitalizacja i terapia hiperbaryczna
  • Ewakuacja medyczna w sytuacji awaryjnej (w tym w razie podejrzenia DCI)
  • Repatriacja nurka w trakcie rekonwalescencji
  • Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałego kalectwa
  • Specjalistyczne leczenie, w tym rehabilitacja i leczenie stresu pourazowego

UBEZPIECZENIE NIENURKOWE:

  • Ewakuacja medyczna (transport medyczny w sytuacji awaryjnej)
  • Pokrycie kosztów wstępnej oceny medycznej w razie sytuacji awaryjnej, nawet bez hospitalizacji
  • Repatriacja medyczna
  • Pomoc w podróży

Powyższa lista jest niekompletna i zawiera tylko niektóre z wielu dostępnych korzyści.
Mogą również obowiązywać wyłączenia i inne warunki, a ochrona ubezpieczeniowa może nie być dostępna we wszystkich krajach.
Zobacz ofertę, aby dowiedzieć się szczegółów oraz przeczytaj wszystkie dokumenty ubezpieczeniowe przez zakupem polisy.

ZOBACZ OFERTĘ
Aby otrzymać standardową ofertę, prosimy o wypełnienie poniższych kwestionariuszy i wysłanie ich do Działu członkowskiego
Kwestionariusz medyczny

Kwestionariusz medyczny, który wypełniasz samodzielnie w celu ustalenia, czy jesteś zdolny do nurkowania i czy nie występują u Ciebie jakiekolwiek schorzenia, które mogą wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo podczas aktywności nurkowych.

POBIERZ
Formularz nurkowania zawodowego

Podaj bardziej szczegółowe informacje na temat charakteru Twojej pracy jako nurka zawodowego.

POBIERZ

Kwestionariusze są dostępne w jezyku angielskim, francuskim i włoskim. Tylko wnioski sformułowane w tych językach będą oceniane.