BEZPIECZEŃSTWO W POWIETRZU

Gdyby nie butle nurkowe, które dają nam możliwość oddychania pod wodą, nie moglibyśmy cieszyć się wspaniałym podwodnym światem. Tym niemniej nie jest to powód, byśmy na ślepo wierzyli swoim gazom oddechowym.

Są różne zanieczyszczenia, które mogą zamienić nasz podtrzymujący życie pod wodą gaz w czystą truciznę.

Hasło „bezpieczeństwo w powietrzu” ma uczulić nurków na ryzyko zanieczyszczeń w gazach oddechowych.

Lepiej być bezpiecznym niż żałować! To dlatego DAN Europe skupia się na zapobieganiu. Zapewniamy nurkom wskazówki na temat pierwszej pomocy i leczenia w razie zatrucia, ale głównym celem jest zapobieganie nurkowaniu z zanieczyszczonym powietrzem. Aby osiągnąć ten cel informujemy nurków o tym, że ich gaz może być zanieczyszczony i jak można zmniejszyć ryzyko.

ZANIECZYSZCZENIE GAZU ODDECHOWEGO

Tlenek węgla jest bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku gazem, który zazwyczaj powstaje w wyniku niepełnego spalania substancji zawierających węgiel.

Hemoglobina 200 razy łatwiej łączy się tlenkiem węgla niż z tlenem. To zmniejsza możliwość transportu tlenu i może w efekcie doprowadzić do hipoksji a nawet śmierci. Stopień zatrucia CO zależy od jego stężenia w gazie oddechowym i czasu ekspozycji. Długa ekspozycja na względnie niskie dawki CO może skutkować poważnym zatruciem CO.

W nurkowaniu, ciśnienie parcjalne CO zwiększa się wraz z głębokością i nawet niska zawartość CO, która w warunkach normalnych i po dłuższej ekspozycji nie miała by skutku toksycznego, wraz ze wzrostem głębokości robi się coraz bardziej niebezpieczna. Podczas zanurzania hemoglobina może być przeładowana CO, upośledzając jej zdolność do wiązania się z tlenem. Ale zwiększone ciśnienie parcjalne tlenu może również w wyniku doprowadzić do sytuacji, gdy dość tlenu będzie przenoszona z krwią, by komórki były dostatecznie natlenione. Podczas nurkowania, zmniejszony transport tlenu (poprzez hemoglobinę) jest również częściowo kompensowany poprzez większą ilość tlenu rozpuszczonego w plazmie krwi. Ale podczas wynurzania, kiedy ciśnienie parcjalne tlenu maleje i ilość rozpuszczonego tlenu we krwi również się zmniejsza, to może prowadzić do hipoksji. To może być powodem, dla którego symptomy zatrucia mogą być gorsze podczas wynurzania.

Zatrucie CO jest potencjalnie najgroźniejszą formą zatrucia gazu oddechowego. Tym niemniej występują jeszcze inne zanieczyszczenia, na które chcemy zwrócić waszą uwagę.

Są trzy poziomy zanieczyszczeń, które mogą skazić twój gaz oddechowy:

 1. Te najczęściej spotykane w butlach nurkowych jak tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), wilgoć (H2O), skropliny oleju, cząsteczki i nieprzyjemny zapach
 2. Te spotykane w pewnych obszarach geograficznych: lotne węglowodory i składniki organiczny, jak metan (CH4)
 3. Relatywnie rzadko spotykane substancje toksyczne, na przykład: pary środków czyszczących i rozpuszczalników chlorowcowanych, spaliny silników spalinowych, siarka i związki azotu oraz dymy.

Dwutlenek węgla (CO2) w dużych ilościach zwiększa częstość oddychania i na większych głębokościach powoduje ryzyko oddechowe. To również prowadzi do pewnych zmian postrzegania, dyskomfortu, zawrotów głowy i stuporu, a w skrajnych przypadkach może powodować utratę przytomności a nawet śmierć.

Nadmiar wilgoci w powietrzu może powodować zamarzanie automatów oddechowych lub ich blokowanie. Zwiększa również tempo korozji butli nurkowych, oddziałując na element filtracyjny, ograniczając jego skuteczność i powodując powstawanie nieprzyjemnego zapachu, powodującego nudności i podrażnienie układu oddechowego.

Jeśli chodzi o olej, zwłaszcza drobne cząsteczki stanowią zagrożenie zdrowotne, ponieważ nie mogą one być usunięte z organizmu przez układy ochronne ciała, tak jak ma to miejsce w przypadku większych zanieczyszczeń. Cząsteczki oleju wywołują stan zapalny. Mgła olejowa również może stanowić zagrożenie pożarowe.

DPył jest niebezpieczny zarówno dla płuc, jak i drobnych części automatu oddechowego.

Wszystkie te zanieczyszczenia wymagają uwagi nurka, troski centrum nurkowego i odpowiedniej wiedzy u wszystkich zaangażowanych osób!

Symptomy i leczenie
Jakie są oznaki i symptom zatrucia CO?

Typowe oznaki i symptomy zatrucia CO obejmują:

 • Ból głowy i uczucie ciśnienia wewnątrz głowy;
 • Zawroty głowy;
 • Nudności;
 • Duszność przy wysiłki;
 • Dezorientacja;
 • Wymioty;
 • Paraliż; i/lub
 • Utratę przytomności
 • Wiśniowo-czerwone usta, policzki i paznokcie (szczególnie w początkowym okresie).

Kiedy doświadczysz symptomów zatrucia CO lub zauważysz takie objawy u swojego partnera nurkowego, bardzo ważne jest aby zastosować procedurę pierwszej pomocy aby uniknąć utratę przytomności, czy nawet śmierć.

PODCZAS NURKOWANIA

Nurek powinien niezwłocznie zaniechać oddychania ze skażonej butli i zakończyć nurkowanie. Partner nurkowy może udostępnić swoje alternatywne źródło powietrza, aby dostarczyć nurkowi czyste powietrze. W sytuacji, gdy używamy butli napełnionych z tego samego źródła, powietrze w butli partnera również może być skażone.

BASIC LIFE SUPPORT (BLS)
Należy niezwłocznie zastosować Basic Life Support (BLS) i podać 100% tlen. Zadzwoń so DAN po poradę medyczną i zaaranżuj transport do ośrodka pomocy medycznej (najlepiej z komorą hiperbaryczną) w celu poddania się ocenie i właściwemu leczeniu. Szybka reakcja jest bardzo ważna w przypadki zatrucia CO, ale lepiej niż leczyć łatwiej jest unikać takim zdarzeniom, mając dobrą strategię zapobiegania.
Zapobieganie zanieczyszczeniu
Jak zmniejszyć ryzyko zatrucia CO podczas nurkowania?

Zanieczyszczenie CO zazwyczaj pochodzi z powietrza pobieranego przez kompresor lub z zanieczyszczeń generowanych przez sam kompresor. Proces sprężania powietrza może wprowadzić duże ilości CO i CO2 do twojego gazu oddechowego, kiedy występują w otoczeniu kompresora. Zatem ważne jest by sprawdzić kompresor i jego otoczenie. Pozwól, że zagłębimy się nieco w szczegóły i powiemy ci, jak możesz zapobiegać zatruciu CO, niezależnie czy jesteś osobą napełniającą butle, czy nurkiem, który z nich korzysta.

Co może zrobić centrum nurkowe czy klub?
Upewnij się, że wlot powietrza do kompresora jest po stronie nawietrznej wydechu, z dala od wszelkich źródle zanieczyszczeń, jak silniki pojazdów, generatory prądu czy inne wyloty gazu. Upewnij się, że nikomu nie wolno palić lub spalać jakichkolwiek materiałów w pobliżu wlotu powietrza.

 

Upewnij się, że stosowane są odpowiednie filtry i olej sprężarkowy. Regularnie sprawdzaj rurę ssącą, czy nie jest uszkodzona i czy połączenia nie poluzowały się (co zazwyczaj wynika z drgań).

 

Zapewnij właściwą konserwację kompresora, ponieważ nadmierne zużycie może prowadzić do przegrzania, a wysokie temperatury mogą powodować rozpad cząsteczek oleju smarnego i powstawanie toksycznych produktów, jak CO.

 

Regularnie sprawdzaj jakość powietrza. Można to robić poprzez użycie detektorów i innych jednorazowych urządzeń, lub poprzez elektroniczne analizatory. Innym sposobem, wymaganym w pewnych obszarach, jest poddanie powietrza testom w akredytowanych laboratoriach.
Co może zrobić nurek?
Jeśli korzystasz z własnego kompresora, stosuj się do zaleceń przedstawionych powyżej.

 

Pobieraj butle nurkowe lub napełniaj swoje butle wyłącznie w centrach nurkowych i klubach o dobrej reputacji.

 

Zapytaj dostawcę powietrza, jak często sprawdzają jakość powietrza i czy dokonują przeglądów okresowych sprężarki. Zapytaj o książkę pracy sprężarki (log).

 

Jeśli to możliwe, sprawdź położenie czerpni powietrza do sprężarki, jeśli napełniasz butlę w nieznanym ci miejscu, szczególnie podczas wakacji nurkowych.

 

Unikaj palenia przed nurkowaniem, ponieważ w dymie papierosowym również występuje CO.

 

Sprawdzaj swoją butlę nurkową na zawartość CO używając osobistego detektora CO, zwłaszcza, jeśli masz obawy co do jakości powietrza u dostawcy, lub jeśli nie możesz określić, jak butle zostały napełnione. O ile elektroniczne detektory są raczej drogą opcją dla indywidualnego nurka, produkty takie jak CO - Pro™, które mogą wykryć obecność CO w powietrzu są dość tanie, przez co dostępne dla wszystkich nurków. Pozwalają sprawdzić powietrze w butli na miejscu i w czasie rzeczywistym.