Rozpoznawanie i ocena ryzyka
CZYM JEST HIRA

Program HIRA (Hazard Identification and Risk Assessment – Ocena i identyfikacja ryzyka) opracowany przez DAN pomaga właścicielom, menadżerom, pracownikom centrów nurkowych i profesjonalistom nurkowym rozpoznać ryzyko zanim dojdzie do urazu ciała lub uszkodzenia mienia.
Program skupia się na realistycznej i pragmatycznej ocenie ryzyka, które mogłoby doprowadzić do poważnych konsekwencji i zapewnia narzędzia i strategie, aby aktywnie minimalizować skutki wypadków.
Program jest dostępny za darmo dla profesjonalistów DAN, członków Klubu oraz Partnerów Biznesowych DAN jako proaktywny sposób promocji bezpieczeństwa w naszej społeczności i rozwoju branży nurkowej.

POZIOMY
Dlaczego HIRA?

Główną korzyścią z wprowadzenia programu HIRA opracowanego przez DAN jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku oraz zminimalizowanie jego skutków i wpływu na dalsze życie nurka.
Jednak korzyści są o wiele większe.

 • Zmniejsz dotkliwość skutków wypadku i ich wpływ na Twoją firmę
 • Ogranicz urazy u swoich klientów i pracowników
 • Zmniejsz długoterminowe koszty leczenia urazów i odpowiedzialności cywilnej
 • Podnieś poziom szkoleń i spraw, aby Twoi pracownicy zapamiętywali informacje na dłużej
 • Wykorzystaj wysiłki marketingowe DAN – DAN będzie promować Twoją firmę i program HIRA
 • Rozpocznij i utrzymuj kulturę bezpiecznego nurkowania w swojej organizacji

Fakt, że przez tak długi okres czasu Twoje centrum nurkowe zapewniało klientom bezpieczeństwo, a Tobie zyski świadczy o tym, że dobrze zarządzasz swoją firmą. Nie znaczy to jednak, że nie ma żadnego ryzyka, ponieważ ryzyko istnieje zawsze, mimo Twoich starań. Program DAN HIRA pozwala Ci krytycznie spojrzeć na Twoją firmę biorąc pod uwagę szeroki zakres kryteriów.
Nawet najbardziej doświadczeni menadżerowie i nurkowie mogą bardzo łatwo spocząć na laurach i przeoczyć znane lub nowe niebezpieczeństwa, które się pojawiły. Po ukończeniu programu możesz stwierdzić, że dobrze zarządzasz ryzykiem, ale sam proces oceny jest równie wartościowy, co jego wynik, ponieważ pozwala Ci określić punkt odniesienia, według którego będziesz oceniać ryzyko i Twoją firmę w przyszłości.

Dzięki programowi HIRA poznasz kompletnie nowy poziom zarządzania ryzykiem i odpowiedzialności jako menadżer nurkowy. Zorganizowane zarządzanie ryzykiem, jakie ma miejsce w technice kosmonautycznej lub w opiece medycznej nigdy nie zostało wprowadzone do nurkowania, mimo że procesy sądowe i straty mają ten sam charakter co w branży nurkowej. W nurkowaniu ryzyko występuje praktycznie wszędzie i łatwo można je przeoczyć lub zacząć uważać za coś oczywistego. Jako menadżerowie i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników i klientów nie możemy sobie na to pozwolić. Program HIRA to jedna z metod sprawdzenia samych siebie i upewnienia się, że nie przymykamy oczu na kwestie bezpieczeństwa. To, że nie doszło do wypadku niekoniecznie znaczy, że jest bezpiecznie.

Nawet profesjonaliści nurkowi, którzy nie mają swojego własnego centrum lub sklepu nurkowego spotykają się z wieloma rodzajami ryzyka, zarówno w wodzie jak i na lądzie. Umiejętność zidentyfikowania problemów związanych z firmą nurkową, zarządzaniem odpowiedzialnością a nawet klientami jest kluczowe, aby mogli oni chronić siebie i swoich kursantów i odnosić sukcesy w swojej pracy. Profesjonaliści nurkowi muszą być świadomi ryzyka wynikającego z nauczania nurkowania, przewożenia sprzętu i kursantów, sterowania łodzią lub organizowania nurkowań z łodzi czarterowej i innych ważnych aspektów biznesu nurkowego. Te kwestie są często pomijane, co naraża profesjonalistów na niebezpieczeństwo. Program DAN HIRA został stworzony, aby rozwiązać ten problem, zapewnić Ci bezpieczeństwo podczas nauczania i chronić Twoich kursantów.

Program DAN HIRA został stworzony, aby zapewnić rozwój branży nurkowej, zmniejszyć straty w biznesie i zapobiec urazom. Branża nurkowa nie przetrwa bez profesjonalistów, a podniesienie poziomu bezpieczeństwa nie może być ograniczone tylko do nurków rekreacyjnych. Udział jest bezpłatny dla członków DAN Pro i DAN Club oraz Partnerów biznesowych, ponieważ jest to sposób na proaktywne promowanie bezpieczeństwa w społeczności nurkowej i rozwój branży.

Program DAN HIRA został stworzony dla wszystkich profesjonalistów nurkowych. Nieważne, czy jesteś instruktorem, operatorem łodzi czarterowej, właścicielem bazy nurkowej lub prowadzisz firmę oferującą sporty wodne jako dodatkowe źródło dochodu – zawsze możesz wykorzystać HIRA w swojej działalności. Ze względu na szeroką bazę użytkowników tego programu, nie wszystkie jego elementy będą odpowiednie dla wszystkich typów działalności, dlatego do Ciebie należy decyzja, które części programu przyniosą Ci najwięcej korzyści. Jest to narzędzie, które pomoże Ci zarządzać ryzykiem, a nie program, który je ocenia lub daje na nie pozwolenie. Jego celem jest zapewnienie pomocy kompetentnym i entuzjastycznym osobom w rozwinięciu firmy i zmniejszenie odpowiedzialności.

POZIOMY HIRA
POZIOM 1

Aby wziąć udział w programie HIRA Poziom 1, menadżer lub profesjonalista nurkowy musi mieć podstawowe przeszkolenie i sprzęt do udzielenia pomocy poszkodowanemu oraz zaplanować działania i poradzić sobie w sytuacji awaryjnej.
Poziom 1 polega na samoocenie i jest przeprowadzany online.

PRZEJDŹ DO POZIOMU ​​1
POZIOM 2

Poziom 2 HIRA wymaga dalszego szkolenia, a także wdrożenia i praktyki szerszego zakresu procedur operacyjnych i planów działania w sytuacjach kryzysowych. Podobnie jak HIRA poziom 1, poziom 2 jest samooceną i jest wypełniany online.
Po ukończeniu programu HIRA Poziom 1 uczestnicy otrzymują zaproszenie do udziału w programie HIRA Poziom 2.

PRZEJDŹ DO POZIOMU ​​2
POZIOM 3

HIRA Poziom 3 zapewnia kompleksową i szczegółową ocenę ryzyka. Na tym poziomie sprawdzany jest praktycznie każdy element działalności firmy i centrum nurkowego i wymagane jest opracowanie dodatkowych planów akcji ratunkowej w oparciu o zakres aktywności.
Szkolenie można ukończyć online lub może być ono zorganizowane na miejscu na prośbę uczestników.

Szczegóły będą dostępne wkrótce.

HIRA POZIOM 1

Udział w programie jest bezpłatny dla członków DAN i/lub Partnerów biznesowych - Firmy nurkowe – właściciele firmy nurkowej – instruktorzy nurkowi

Participate
Partecipate Dive Instructors

 

WYMAGANIA

Szkolenie:  Pracownicy wyszkoleni w pierwszej pomocy, BLS oraz podawaniu tlenu
Sprzęt: Apteczki pierwszej pomocy i zestawy tlenowe dostępne do natychmiastowego wykorzystania na miejscu nurkowym lub na basenie
Ubezpieczenie: Wymagane jest ogólne ubezpieczenie firmy i/lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Standardowe procedury postępowania

 • Omówienie zasad bezpieczeństwa przed nurkowaniem (dla nurkowania w basenie lub na miejscu nurkowym)
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa na łodzi
 • Omówienie po nurkowaniu i liczenie nurków po wyjściu z wody wykorzystując fizycznie dostępną listę kontrolną

Plan akcji ratunkowej : Plan akcji ratunkowej stworzony na wypadek zaginięcia nurka oraz wystąpienia urazów podczas nurkowania lub w innych sytuacjach

HIRA POZIOM 2

Po ukończeniu programu HIRA Poziom 1 uczestnicy otrzymują zaproszenie do udziału w programie HIRA Poziom 2.


Udział w programie jest bezpłatny dla członków DAN i/lub Partnerów biznesowych - Firmy nurkowe – Menadżerowie nurkowi – Instruktorzy nurkowi

 

WYMAGANIA

Szkolenie:

 • Dodatkowe szkolenie, które obejmuje urazy spowodowane przez niebezpieczne organizmy morskie (stosownie do środowiska), badanie neurologiczne oraz obsługę AED, jeśli nie została ona uwzględniona w poprzednich kursach
 • Minimum jeden instruktor pierwszej pomocy (tylko podczas szkoleń w firmie)

Sprzęt

 • Defibrylator AED
 • PLAN RÓWNOWAGI ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Standardowe procedury operacyjne:

 • Konserwacja apteczek pierwszej pomocy i zestawów tlenowych
 • Klauzule odmowy świadczenia usług ze względu na brak zdolności do nurkowania
 • Regularne symulacje sytuacji awaryjnych i ćwiczenia

Plany akcji ratunkowej : Dodatkowe plany akcji ratunkowej oparte o zakres aktywności – razem z listami kontrolnymi

MATERIAŁY (oprócz materiałów przeznaczonych na Poziom 1)

Przewodnik do Planu Równowagi Środowiska Naturalnego

DIVING SAFETY OFFICER

DAN Diving Safety Officers to profesjonaliści nurkowi, którzy przeszli kompleksowe szkolenie w dziedzinie identyfikacji i oceny ryzyka.
Mogą pracować dla centrów nurkowych lub oferować im swoje usługi polegające na opracowaniu Standardowych Procedur Operacyjnych i Planów akcji ratunkowej.
Są również w stanie zapewnić pomoc we wdrażaniu wszystkich elementów niezbędnych na HIRA poziom III.

Diving Safety Advisor

Wybrane osoby z grupy Diving Safety Officers mogą zostać przeszkolone na stopień Diving Safety Advisor (DSA), dzięki czemu pomagają DAN w promowaniu i rozwijaniu programu HIRA III oraz zapewniają uczestnikom bezpłatne porady i pomoc. Mogą również zostać poproszeni o dokonanie identyfikacji i oceny ryzyka w centrum nurkowym (za opłatą) i przekazanie szczegółowego raportu do centrum nurkowego.

Aby dowiedzieć się więcej lub zapisać się na kurs, prosimy o wysłanie e-maila
KURS

Kurs DAN DSO twa 6 dni i obejmuje sesje teoretyczne i praktyczne. Ze względu na specyfikę kursu, nie jest on dostępny dla każdego, a jedynie dla wybranej grupy doświadczonych profesjonalistów nurkowych.Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Ocena i zmniejszenie ryzyka
 • Ergonomia – hałas i oświetlenie
 • Świadomość bezpieczeństwa pożarowego
 • Zapewnianie czystości tlenowej sprzętu
 • Smary i substancje uszczelniające
 • Kompresory | Automaty | Sprężone powietrze do nurkowania
 • DWykłady z medycyny nurkowej (4)
 • Aspekty ekologiczne
 • Komory hiperbaryczne
 • Plany biznesowe zrównoważone pod względem ekologicznym
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Program podnoszenia poziomu bezpieczeństwa
 • Plany akcji ratunkowej
 • Podręcznik bezpieczeństwa
 • Jak przeprowadzić HIRA
 • Praktyczna ocena na miejscu

Kurs jest przeprowadzany przez doświadczonych pracowników DAN, a oficjalnym językiem na kursie jest angielski. Aby dowiedzieć się więcej lub zapisać się na kurs, prosimy o wysłanie e-maila na adres [email protected]