Oto Fundusz Pomocy Niepełnosprawnym Nurkom Założony przez DAN Europe
ŚWIADKOWIE

„… to coś kompletnie innego od moich dotychczasowych doświadczeń. Kiedy nurkuję, czas mija tak szybko, że mogę od razu przeżywać intensywne emocje nie tylko jako widz, ale jako członek zespołu zaangażowanych nurków, którzy traktują mnie tak, jak chciałbym być traktowany: człowiek wśród innych ludzi, nurek wśród innych nurków” .

Claudio - nurek z porażeniem czterokończynowym

 

„Dzielenie się moją pasją do nurkowania i budzenie w ludziach entuzjazmu i ciekawości jest czymś, co nie wynika z altruizmu, ale z tego, że takie doświadczenie daje mi satysfakcję i szczęście każdego dnia”.

Attilio - Instructor Trainer

Fundusz

Pomocy Niepełnosprawnym Nurkom

DAN Europe od dawna wspiera programy szkoleniowe dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną. Rozwijamy tę misję razem z naszym partnerem Diverse Ability– firmą, która przestrzega takich wartości, jak lojalność, uczciwość i wiarygodność. Obecnie DAN Europe zwiększa swoje zaangażowanie i współpracę z DDI Italy tworząc nowy fundusz, aby rozwijać naszą wspólną misję. Zapraszamy wszystkich członków DAN do wspierania naszych działań.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

Razem podejmujemy aktywne działania przeciwko jakimkolwiek przejawom dyskryminacji.
Kluczowe jest docenianie unikalnych cech charakteru każdej osoby i umożliwienie im bycie członkiem zespołu nurkowego.
Wszyscy możemy zrobić bardzo wiele, aby przełamać stereotypy prowadzące do dyskryminacji, przezwyciężyć bariery i promować styl życia, który pozwala ludziom z jakąkolwiek niepełnosprawnością być członkami społeczności.

CELE FUNDUSZU
Wspierając ten fundusz pomagasz nam osiągnąć następujące cele:
Obecność na jak największym obszarze

Budowanie dużej społeczności, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami spełniać ich marzenia.

Bezpieczeństwo i świadomość

Wspieranie szkoleń i certyfikowanie nowych profesjonalistów ds. bezpieczeństwa nurkowego oraz zapewnienie dostępu do kursów na poziomie DAN Provider dla osób niepełnosprawnych.

Badania i nowe osiągnięcia naukowe

Zbieranie danych do badań naukowych na temat niepełnosprawności i nurkowania oraz zatwierdzanie badań poprzez wydawanie publikacji.

Szanse dla wszystkich

Budowanie centrów nurkowej rehabilitacji medycznej i tworzenie organizacji dla osób niepełnosprawnych; rozwijanie nowej kultury, która promuje integrację.