Pytania Sport Member
 • Ochronę ubezpieczeniową skutków wypadków nurkowych podczas nurkowania rekreacyjnego i profesjonalnego (nurkowanie z butlą i freediving): działające na całym świecie, przez 365 dni.
 • Ochronę skutków wypadków nie związanych z nurkowaniem: działającą wyłącznie podczas podróży zagranicznych, przez ilość dni zależną od wybranego planu ubezpieczeniowego. Jeśli dodasz opcję “Podróże bez limitu”, ochroną objęty jest cały okres subskrypcji (jeden rok).
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i obrony prawnej w związku z nurkowaniem rekreacyjnym (nie dostępne w niektórych krajach).
 • Nurkowanie rekreacyjne oznacza techniczne i nie-techniczne nurkowanie rekreacyjne, bez jakiejkolwiek formy wynagrodzenia.
 • Nurkowanie jako instruktor lub przewodnik nurkowy nie jest uznawane za nurkowanie rekreacyjne.

Profesjonalne nurkowanie oznacza udzielanie porad i instrukcji w zakresie aktywności nurkowych, w tym wszystkich usług nadzoru, szkolenia lub prowadzenia nurkowań świadczonych przez instruktorów nurkowania, asystentów instruktorów i przewodników podwodnych.

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci: możesz powiększyć o €25,000 lub €50,000 limit ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci w wyniku wypadku nurkowego. To rozszerzenie nie dotyczy nurków technicznych.
   
 • Podróże bez limitu: możesz przedłużyć okres działania ochrony skutków wypadków nie-nurkowych powstałych zagranicą na cały okres subskrypcji (jeden rok).
   
 • Korzyści dla twojej rodziny: możesz dodać członków swojej rodziny (partnera i/lub dzieci) do swojego ubezpieczenia.
 • Partner (małżonek lub partner mieszkający pod tym samym adresem).
   
 • Twoje dzieci do wieku 18 lat, które mają ten sam adres zamieszkania co Ty.
   
 • Twoje dzieci do wieku 25 lat, jeśli studiują na studiach stacjonarnych w akredytowanej szkole wyższej/na uniwersytecie, nie mają stałego zatrudnienia i mają ten sam adres zamieszkania co Ty.
 • DAN Europe nie oferuje planów ubezpieczeniowych na twój sprzęt nurkowy.
   
 • Plany ubezpieczeniowe Sport Silver i Gold obejmują ochronę sprzętu osoby ubezpieczonej lub ratownika tylko w przypadku objętego ubezpieczeniem wypadku własnego lub osoby trzeciej (do limitu ubezpieczenia podanego w certyfikacie polisy).
 • Tak, pod warunkiem, że podejmujesz wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i posiadasz doświadczenie wymagane do tego typu aktywności nurkowej.
   
 • Z drugiej strony, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przestaje działać, jeśli naruszysz prawo lub zasady, w tym nurkując głębiej, niż jest to dozwolone przez twoje certyfikaty.
 • Kraj zamieszkania oznacza kraj, w którym na stałe mieszkach, podawany przez ciebie podczas składania wniosku o to ubezpieczenie. To jest kraj, do którego będziesz repatriowany w razie wypadku (o ile będzie taka potrzeba).
   
 • Musisz wskazać aktualny kraj zamieszkania, ten, w którym legalnie przebywasz.
   
 • Możesz wskazać inny adres korespondencyjny, na który chcesz otrzymywać swoją pocztę.

Ważna uwaga: informacje przedstawione na tej stronie w żaden sposób nie zastępują ani nie uzupełniają warunków ubezpieczenia ani certyfikatów ubezpieczeniowych.