Pytania Family Plan Questions

Plan Family to ubezpieczenie, które mogę objąć do 4 osób: 1 posiadacza ubezpieczenie i do 3 członków rodziny.
Jest to wygodne rozwiązanie dla nurkującej rodziny.
Członkowie rodziny nie potrzebują podróżować lub nurkować jako grupa.

 • Jeśli ty i członkowie twojej rodziny jesteście nurkami rekreacyjnymi, wybierz Family Sport.
 • Jeśli jesteś nurkiem zawodowym a członkowie twojej rodziny nurkują rekreacyjnie, sugerujemy wybrać Family Mix.
 • Dowiedz się więcej o Family Plans.
 • Osobę z którą jesteś w związku małżeńskim lub prawnego partnera;
 • Twoje dzieci w wieku do 18 roku życia, o ile nie są w związku małżeńskim i mają taki sam adres zamieszkania jak ty;
 • Twoje dzieci w wieku do 25 lat, jeśli są studentami studiów dziennych w akredytowanych szkołach wyższych/uniwersytetach, nie są zatrudnione na pełen etat i mają ten sam adres zamieszkania jak ty.
Rozumiemy przez to partnera życiowego, z którym dzielisz ten sam adres zamieszkania. Nie musicie być w związku małżeńskim lub w inny sposób zarejestrowani jako para.

Tak, pod warunkiem, że:

 • Mieszkają w tym samym kraju co ty;
 • Spełniają wymagania wiekowe i statusu planów Family;
 • Nie została odebrana ci władza rodzicielska.
 • Podróże bez limitu: możesz przedłużyć okres działania ochrony skutków wypadków nie-nurkowych powstałych zagranicą na cały okres subskrypcji (jeden rok), dla ciebie i członków twojej rodziny.
 • Nie ma żadnych innych opcjonalnych korzyści dostępnych z planem Family.

Ważna uwaga: informacje przedstawione na tej stronie w żaden sposób nie zastępują ani nie uzupełniają warunków ubezpieczenia ani certyfikatów ubezpieczeniowych.