Projekty Unii Europejskiej

Nowe możliwości wdrażania innowacji, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i przyśpieszenia zrównoważonego rozwoju w branży nurkowej.

Poznaj projekty Unii Europejskiej dotyczące nauki obywatelskiej, zmian klimatu, ochrony oceanów i innych kwestii.

Dowiedz się, jak DAN Europe wprowadza pozytywne zmiany w branży nurkowej.

ART4SEA
2022-2025

ART4SEA to połączenie sztuki, kreatywności i oceanografii, aby podnosić poziom wiedzy o oceanach w rejonie Morza Śródziemnego. Projekt ten promuje i wspiera interdyscyplinarną współpracę między artystami, naukowcami, kreatywnymi profesjonalistami i ekspertami od technologii cyfrowej oraz skupia się na tym, aby zaangażować ludzi do zmiany ich relacji z oceanem i podejmowania indywidualnych i wspólnych działań.

Dwudziestu czterech międzynarodowych artystów z otwartego naboru zostanie wybranych i przeszkolonych w zakresie ochrony oceanów, zrównoważonych praktyk i technologii cyfrowych. Na trzech małych wyspach Morza Śródziemnego – Ustica we Włoszech, Alonissos w Grecji i Gozo na Malcie zostanie wprowadzony program pobytu, w ramach którego artyści będą tworzyć cyfrowe lub fizyczne dzieła sztuki inspirowani przez piękne środowisko naturalne, stare tradycje morskie i bezpośredni kontakt z lokalnymi mieszkańcami.

Strona internetowa: art4sea.eu

Więcej informacji: art4sea.eu/news

Media społecznościowe:      

BCTHubs
2023 - 2026

BCThubs to projekt, którego celem jest stworzenie obszarów badania i innowacji (Research and Innovation) w sektorze niebieskiej gospodarki zaangażowanych krajów. Projekt skupia się na technologiach “niebieskiej kultury” (Blue Culture Technologies BCT), wspiera badania podwodnego dziedzictwa kulturowego (Unwerwater Cultural Heritate UWCH) oraz ocenia wartość turystyki. Chociaż europejskie morza są bogate w miejsca UWCH, tylko niektóre z nich zostały wykorzystane do tego, aby w zrównoważony sposób przyczyniać się do poprawy warunków społecznych, jedności i rozwoju społeczności. Projekt BCThubs zamierza stworzyć BCT Excellence Hubs (Ośrodki Doskonałości Technologii Niebieskiej Kultury) i wspierać je dzięki nowym, innowacyjnym rozwiązaniom i produktom, zrównoważonej ochronie, odbudowie, ocenie, zarządzaniu, dostępności i promocji miejsc podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Strona internetowa: bcthubs.eu

Media społecznościowe:       

OSES
2023 - 2025

Przez trzy lata projekt OSES będzie dążył do osiągnięcia ogólnego celu wspierania edukacji w sporcie i poprzez sport. Dzięki wsparciu dziewięciu partnerów, w tym czterech klubów w czterech różnych krajach, pomagamy w tworzeniu narzędzi edukacyjnych dla federacji i udziałowców lokalnych klubów sportowych, aby poprzez sport przekazywać młodym ludziom wiedzę o ekologicznie odpowiedzialnych działaniach oraz rozwijać świadomość dotyczącą środowiska naturalnego od bardzo młodego wieku.

Strona internetowa :dostępna wkrótce

Więcej informacji: sportetcitoyennete.com/en/europe/oses

SCIENCE DIVER
2018 - 2023

ScienceDIVER to projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju umiejętności obejmujących nurkowanie i naukę, aby zaspokoić zapotrzebowanie niebieskiej gospodarki. W obliczu wyzwania “Dekady oceanografii w celu zrównoważonego rozwoju” opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych projekt ten stworzy solidne i długotrwałe struktury i współpracę między uczelniami i branżą nurkową, aby oferować ustandaryzowane szkolenia i określić ścieżkę kariery dla nurkujących naukowców. Projekt wypełnia zapotrzebowanie na szkolenie wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy wykonywaliby badania naukowe oparte na nurkowaniu, czyli mieliby wartościowe, wysoce produktywne i racjonalne pod względem kosztów narzędzie do wykorzystania w dyscyplinach powiązanych z oceanografią i archeologią.

Strona internetowa: sciencediver.eu

Więcej informacji: hdaneurope.org/en/-/sciencediver

Media społecznościowe:     

MPA Engage
2019 – 2022

MPA ENGAGE był projektem europejskim skoncentrowanym na wpływie zmian klimatu na Morze Śródziemne. Projekt obejmował siedem Morskich Obszarów Chronionych w siedmiu krajach sąsiadujących z tzw. Mare Nostrum: Albanii, Chorwacji, Francji, Grecji, we Włoszech, na Malcie i w Hiszpanii.

Działania obejmowały monitorowanie, ocenę podatności na zagrożenia oraz wdrażanie inicjatyw nauki obywatelskiej na obszarach MOC. Uzyskane wyniki pozwolą określić najlepsze praktyki na poziomie europejskim, które mogą przynosić dochody.
Projekt jest prowadzony przez Institut de Ciències del Mar przy Hiszpańskej Radzie ds. Badań Naukowych (Spanish Research Council CSIC) we współpracy z wieloma partnerami, takimi jak uniwersytety, instytuty badawcze, lokalne i narodowe instytucje publiczne, przedstawiciele sektora prywatnego i organizacje pozarządowe.

Rolą DAN Europe było zaangażowanie nurków rekreacyjnych w działania w ramach nauki obywatelskiej prowadzone przez organizacje badawcze we współpracy z Morskimi Obszarami Chronionymi. DAN Europe razem z PADI wykorzystał swoje ogromne doświadczenie w branży nurkowej i wiedzę techniczną do stworzenia nowego kursu Marine Citizen Science (Morska Nauka Obywatelska), który obejmuje standardy szkoleniowe, wytyczne dla instruktora oraz materiały szkoleniowe.

Strona internetowampa-engage.interreg-med.eu

Więcej informacji: daneurope.org/en/-/il-mare-in-pillole_mpa

Media społecznościowe:  

DIVESAFE
01/01/2019 – 31/03/2022

DiveSafe był projektem współfinansowanym przez program EMFF Unii Europejskiej, który integrował niektóre technologie, sprzęt i aplikacje związane z nurkowaniem w całościowe rozwiązanie pozwalające na wdrażanie bardziej efektywnych i bezpiecznych profesjonalnych i naukowych misji nurkowych. W projekt zaangażowanych było 8 partnerów z Grecji, Włoch, Turcji, Izraela i Malty.

Strona internetowadivesafe.eu

Więcej informacji:   

GREEN BUBBLES
2015 - 2019

Green Bubbles był czteroletnim projektem finansowanym przez Unię Europejską i poświęconym rekreacyjnemu nurkowaniu z butlą, czyli aktywności, która angażuje miliony ludzi na całym świecie. Green Bubbles maksymalizuje korzyści związane z nurkowaniem oraz zmniejsza jego negatywny wpływ, dzięki czemu osiąga środowiskową, ekonomiczną i społeczną stabilność systemu.

Więcej informacji: Green Bubbles and the sustainability of diving

 

CADDY
2014 - 2017

CADDY oznacza Cognitive Autonomous Diving BudDY (Poznawczy Autonomiczny Partner Nurkowy). Projekt ten powstał dzięki współpracy następujących organizacji: Wydział Inżynierii Elektrycznej na Uniwersytecie w Zagrzebiu w Chorwacji jako koordynator projektu, Consiglio Nazionale delle Ricerche z Włoch, Instituto Superior Technico z Portugalii, Jacobs University z Niemiec, Uniwersystet Wiedeński z Austrii, University of Newcastle Upon Tyne z Wielkiej Brytanii i DAN Europe. Dzięki tym siedmiu partnerom z Europy projekt CADDY rozpoczął się w styczniu 2014 roku, trwał przez trzy lata i otrzymał 3,7 miliona funduszy z Unii Europejskiej.

Strona internetowa: caddy-fp7

Więcej informacji: Caddy your future diving buddy - My day-as a dan volunteer research diver