PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ (CROSSOVER) DO DAN
Odkryj wysokiej jakości system edukacji DAN i dołącz do społeczności profesjonalistów, którzy już wybrali najwyższe standardy szkoleń pierwszej pomocy.
Znajdź Instructor Trainer DAN

Osoby, które obecnie są instruktorami takich kursów, jak CPR, BLSD, First Aid, PBLSD i Emergency Oxygen First Aid mogą otrzymać stopień DAN Instructor biorąc udział w programie Crossover. W zależności od posiadanych kwalifikacji mogą aplikować o przyznanie uprawnień do nauczania następujących programów DAN Training:

  • BLSD (dorośli i dzieci); First Aid.
  • BLSD (dorośli i dzieci); First Aid; Oxygen First Aid for Diving Emergencies.
Wymagania wstępne do kursu

Aby aplikować o udział w programie DAN Instructor – Crossover, kandydat musi mieć następujące kwalifikacje wydane przez uznaną organizację oraz spełnić wszystkie inne wymagania wstępne do kursu Instructor Qualification Course opisane w Manualu Instruktorskim GS&P:

  • Certyfikat BLSD Instructor oraz certyfikat Instruktora BLSD dla dzieci lub Instruktora First Aid (lub oba);
  • Certyfikat Instruktora Emergency Oxygen (podawanie tlenu) w razie wypadków w wodzie (opcjonalnie)

* Generalnie organizację uważa się za uznaną, jeżeli przestrzega ona wytycznych ERC/AHA i jest upoważniona do wydawania certyfikatów szkoleniowych. Dział DAN Training jest dostępny, aby wcześniej zweryfikować jakiekolwiek kwalifikacje.

ZNAJDŹ INSTRUCTOR TRAINER DAN