COVID 19 FAQ
 • Ubezpieczenie nie pokrywa wydatków związanych z koronawirusem (takich jak specjalistyczne leczenie czy repatriacja).
 • Ubezpieczenie pokrywa koszty pomocy medycznej udzielonej zaraz po wypadku w celu ratowania życia w pierwszych godzinach po przyjęciu do szpitala (jeśli jest to wymagane).
 • W przeciwieństwie do firm oferujących standardowe ubezpieczenia podróżne, polisy DAN Europe obejmują wyłącznie pomoc w nagłych wypadkach medycznych.
 • Dlatego ubezpieczenie nie pokrywa kosztów wynikających z przerwania podróży z powodu koronawirusa.
 • Przykładowo, jeśli Twój lot zostanie odwołany, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów zakupu nowego biletu lotniczego, ponieważ nie jest to nagły wypadek medyczny.
 • Zobacz również: Czy oprócz ubezpieczenia nurkowego zapewniamy także standardowe ubezpieczenie podróżne?
 • Tak, Twoje ubezpieczenie pozostaje ważne zgodnie z warunkami i ograniczeniami Twojej polisy.
 • Pamiętaj również o tym, że:
  • W razie wypadku nurkowego ubezpieczenie jest ważne pod warunkiem, że w miejscu, w którym nurkujesz nie ma żadnych ograniczeń dotyczących nurkowania.
  • W razie wypadku nienurkowego za granicą, ubezpieczenie nie pokrywa kosztów związanych z koronawirusem.
 • Tak, Twoje ubezpieczenie pozostaje ważne, nawet jeśli zdecydujesz się na podróż mimo ostrzeżeń rządu.
 • Musisz jednak pamiętać o tym, że ze względu na problemy logistyczne spowodowane przez pandemię, DAN może nie być w stanie udzielić Ci pomocy tak efektywnie, jak w normalnej sytuacji.
 • Przykładowo, repatriacja może być niewykonalna z powodu zamknięcia granic lub szpital będzie przepełniony/nie będzie przyjmował pacjentów.
 • Ze tego powodu często sprawdzaj zalecenia rządu w Twoim kraju zamieszkania oraz w kraju, do którego zamierzasz jechać.

Ważna uwaga: informacje przedstawione na tej stronie w żaden sposób nie zastępują ani nie uzupełniają warunków ubezpieczenia ani certyfikatów ubezpieczeniowych.