Pytania Dive Centre
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i obrony prawnej w strawach dotyczących usług nurkowych świadczonych przez ubezpieczone centrum nurkowe lub klub nurkowy.
 • Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności jest rozciągnięta na tych instruktorów i divemasterów, którzy są zarejestrowani jako członkowie personelu ubezpieczonego centrum, niezależnie czy pracują dla niego czy nie.
 • Ubezpieczenie skutków wypadków podczas nurkowania zapoznawczego: ochrona ubezpieczeniowa w razie wypadku dla klientów biorących udział w nurkowaniach zapoznawczych. Obejmuje koszty medyczne i leczenie hiperbaryczne, przy nurkowaniach na maksymalną głębokość dopuszczalną przez twoją organizację szkoleniową, ale w żadnym razie nie przekraczającą 15m. Ilość klientów nurkowania zapoznawczego objętych tym ubezpieczeniem jest nieograniczona. Nie trzeba podawać DAN nazwisk klientów. Limit ubezpieczenia to € 15,000
 • Odpowiedzialność obiektowa: Odpowiedzialność obiektowa obejmuje odpowiedzialność prawną posiadacza nieruchomość i/lub użytkownika za przypadkowe urazy lub zachorowania osób i/lub przypadkową utratę lub uszkodzenie własności, do których doszło w obiekcie lub z winy centrum nurkowego i występujących w związku z usługami świadczonymi przez centrum nurkowe. Aby odpowiedzialność prawna miała miejsce, wypadki normalnie powinien być spowodowany przez zaniedbanie właściciela lub użytkownika obiektu lub niedopełnienie obowiązku opieki. Na przykład, może to obejmować uraz, do którego doszło w obiekcie, gdy butla nurkowa spadając z uszkodzonego stojaka uderzyła klienta, lub uszkodzenie sąsiedniego obiektu na skutek pożaru centrum nurkowego.
   
  • Czy ten benefit może zastąpić normalne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej budynku?
   Tak, to rozszerzenie jest faktycznie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla budynku.
    
  • Czy jestem objęty ubezpieczeniem, jeśli osoba poszkodowana na terenie mojego obiektu nie jest nurkującym klientem?
   Tak, rozszerzenie odpowiedzialności obiektowej obejmuje odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich, nawet jeśli nie są oni nurkami. Ważne jest, aby obiekt był używany wyłącznie jako centrum nurkowe.
    
  • Czy jest ono ważne dla wszystkich obiektów i biur używanych przez moje centrum nurkowe?
   Ubezpieczenie odpowiedzialności obiektowej dotyczy wyłącznie lokalizacji operacyjnej.
 • Są chronienie w zakresie odpowiedzialności cywilnej jak długo są zarejestrowani przez ciebie w obszarze MyDAN.
 • W żadnym razie plan Club Member nie chroni od skutków wypadków członków twojego personelu. Każdy instruktor lub divemaster potrzebuje aktywować swoje indywidualne ubezpieczenie Pro Member lub Sport Member aby być objętym ochroną.

Plany Pro Member oferują indywidualną ochronę dla nurków zawowdowych – plany Dive Centre służą ochronie osobom prawnym, jak centra nurkwoe, szkoły itp.

Wejdź do twojego obszaru MyDAN > sekcja Ubezpieczenie i zarejestruj kazdego instruktora i przewodnika w dedykowanej sekcji.

 • Nie, nie są automatycznie objęci ubezpieczeniem.
 • Tym niemniej możesz bezpłatnie objąć ubezpieczeniem pewną ilość kursantów kursu stopnia podstawowego, rejestrwując ich przez twój obszar MyDAN.
 • Co więcej, możesz  nabyć specjalne plany ubezpieczeniowe dla swoich kursantów kursów nurkowania z butlą i freedivingu
 • Lokalizacja operacyjne oznacza obiekt, w którym centrum nurkowe świadczy swoje usługi. Na przykła, zazwyczaj jest to miejsce, gdzie stoi sprężarka.
 • Biuro rejestrowej oznacza adres, pod którym zarejestrowana jest siedziba członka typu Dive Centre.

DAN Europe nie może oferować ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej we wszystkich krajacj swojego obszaru geograficznego. To dlatego plany Dive Centre są dostępne w wybranych krajach.

Ważna uwaga: informacje przedstawione na tej stronie w żaden sposób nie zastępują ani nie uzupełniają warunków ubezpieczenia ani certyfikatów ubezpieczeniowych.