DAN Instructor Trainer

DAN Instructor Trainer Workshop (ITW)

OHJELMA

DAN Europe ITW -työpajat järjestää DAN Europe Training. Vain henkilökuntaan kuuluvilla ja DAN Europe Training -komitean jäsenillä on oikeus tarjota tätä koulutusohjelmaa.

Suoritettuaan kolme päivää kestävän DAN Instructor Trainer Workshop -työskentelyn (ITW) DAN Instructor Trainers -kouluttajat voivat esitellä ydinmoduuliin ja IQC-kurssin eri kurssimoduuleihin sisältyviä tietojaan ja taitojaan ja niiden kehittymistä.

ITW-ryhmätyöskentelyn aikana opiskelijoita koulutetaan ja valmistetaan siihen, että he kykenevät vetämään IQC-kursseja itsenäisesti sekä edistämään sukellusturvallisuutta ja lisäämään ihmisten aktiivisuutta osallistua DANin kursseille.

Lisäksi opiskelijat oppivat arvioimaan ensiapuohjaajia näiden suorittaessa käytännön harjoituksia, ja he kykenevät myös esiintymään eri rooleissa havaintoesityksissä sekä Instructor- että Instructor Trainer -tasolla.

DAN Instructor Trainer -kurssille hakevia koskevat vaatimukset

Niillä kandidaateilla, joilla on voimassa oleva DAN-kouluttajan oikeus opettaa sukellusensiapukursseilla, on mahdollisuus osallistua DANin kouluttajien opettajien kursseille kaikissa koulutusohjelmissa. Muussa tapauksessa heillä on mahdollisuus osallistua vain niihin tämän tason koulutusohjelmiin, jotka eivät sisällä sukellusensiapua (paitsi kun kyseessä on Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies -kurssi).

EDELLYTYKSET

Kandidaatin on täytettävä vähintään yksi alla esitetyistä ehdoista:

  • on oltava kouluttajien opettaja niin että henkilöllä on kokemusta kouluttajatason kurssien järjestämisestä tunnustetulle sukellussertifiointijärjestölle;
  • on oltava kouluttajien opettaja tunnustetussa ensiapujärjestössä;
  • on oltava kouluttajatason ohjelmien asiantuntijaopettaja ammatillisesti tunnustetussa yhteydessä, johon on sisällytetty tiedollista ja taidollista kehittämistä;
EDELLYTYKSET
On oltava DAN Europen jäsen samoin kuin on oltava maksettuna kouluttajatason senhetkinen vuosimaksu (opetusstatus), eikä henkilö saa olla syyllistynyt kurinpidollisia toimenpiteitä aiheuttaviin väärinkäytöksiin.
OPETUSKOKEMUS

Kandidaattien on täytynyt myöntää sukelluskortti tietylle määrälle palveluntuottajia. Myönnettyjä sukelluskortteja tulee olla vähintään se määrä, joka on esitetty alla:

Voidakseen toimia DANin kouluttajien opettajana kaikissa koulutusohjelmissa
  • 20 palveluntuottajaa BLSD tai PBLSD
  • 20 palveluntuottajaa Oxygen First Aid
  • yhteensä 40 palveluntuottajaa vähintään 3 eri ohjelmassa seuraavista ohjelmista ADV O2, Neuro, HMLI, MO2R, FA
Voidakseen toimia DANin kouluttajien opettajana koulutusohjelmissa, jotka eivät sisällä ensiapua vesiolosuhteissa

(paitsi kun kyseessä on Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies -kurssi)

  • 60 palveluntuottajaa BLSD tai PBLSD
  • 20 palveluntuottajaa First Aid

DAN Training Dept. may require, at its discretion, additional information:
business plan | curriculum vitae | copy of any disciplinary sanctions / actions from other organisations