NURKOWANIE – SPORT DLA STARSZYCH KONESERÓW

Obecnie jest więcej nurków w zaawansowanym wieku. Chcą smakować możliwość aktywności jako nurków tak intensywnie, jak to możliwe.

Ich dobrze wybrane miejsca nurkowe często kierują ich do tropikalnych lub subtropikalnych obszarów na wiele dni. Nurków w zaawansowanym wieku jest również więcej nie tylko na safari nurkowym. Wiemy, że starsi nurkowie szukają bardziej zabawy niż przygody. Nurkują bezpieczniej, ponieważ są bardziej uważni i zazwyczaj – bardzo doświadczeni. Są również bardziej skłonni zachowywać się odpowiedzialnie i akceptują restrykcje w zakresie ich aktywności nurkowej w razie występowania ograniczeń fizycznych.

Ograniczenia fizyczne związane z wiekiem

Z wiekiem można połączyć wiele chorób chronicznych, które często prowadzą do konieczności stałego zażywania leków. Te leki nie mogą stanowić przeciwwskazania do nurkowania. To samo dotyczy pomocy medycznych i urządzeń takich jak rozruszniki serca. W takim przypadki wymagana jest konsultacja z lekarzem. Podczas badania zdolności do nurkowania należy wziąć pod uwagę typowe ograniczenia związane z wiekiem:

 • Zmniejszenie ogólnej formy fizycznej
 • Zmniejszenie siły i wytrzymałości
 • Zmiany pracy układu oddechowego
 • Wydłużone czasy reakcji
 • Zmniejszona odporność na wychłodzenie

Zanurzenie może samo z siebie wywołać szereg reakcji fizjologicznych. Mogą one mieć niekorzystny wpływ szczególnie na starszych nurków.

 • Przemieszczenie płynów w organizmie do tułowia
 • Skurcz naczyń krwionośnych w skórze
 • Znaczące zwiększenie produkcji moczu

Nieuniknionymi konsekwencjami tych efektów zanurzenia jest znacząca utrata płynów. Dla osób starszych to może mieć szczególnie niekorzystny wpływ, ponieważ często mają tendencję by pić mniej płynów. Zwłaszcza latem lub w (sub) tropikalnym klimacie może szybko dojść do odwodnienia i doprowadzić do poważnych wypadków nurkowych. „Gęsta krew” nie może właściwie przyczyniać się do usunięcie gazu obojętnego z organizmu. Te efekty zanurzenia stanowią istotne ryzyko dla systemu sercowo-naczyniowego. Przemieszczenie płynów do tułowia zmusza serce do nagłego zwiększenia przepływu. Jeśli dodatkowo zostanie ograniczony przepływ przez naczynia podskórne, serce musi ciężko pracować, aby pokonać zwiększony opór przepływu krwi.

Możliwymi bezpośrednimi konsekwencjami jest:

 • Nagły wzrost ciśnienia krwi
 • Zaburzenia krążeniowe serca
 • Wywołanie arytmii
 • Ostra duszność

Nie tylko istniejące choroby serca mogą prowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia pod wodą, ale również występuje zwiększone ryzyko utonięcia jak i śmierci na skutek nagłego zatrzymania krążenia.

Wysiłek związany z pływaniem pod wodą jest zaskakująco wysoki. Wynika to ze zwiększonej i zależnej od głębokości nurkowania gęstości gazu. Zmiany w mechanice oddychania mogą doprowadzić do tego, że istniejące ograniczenia zdrowotne układu oddechowego mogą wystąpić nagle. Nawet u doświadczonych nurków, zazwyczaj mniej niż 5% energii ciała jest skierowane na poruszanie płetwami. Czynnikiem ograniczającym jest mechanika oddychania. Wraz z nadmiernym wysiłkiem może wymknąć się spod kontroli.
Podczas okresowych badań medycznych starszych nurków, lekarze nurkowi powinni skupić się na diagnostyce funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. W ten sposób ocenią zdolność do podejmowania wysiłku i wytrzymałość badanego. Oprócz tego należy sprawdzić układ mięśniowy i szkieletowy. Celem tak przeprowadzonego badania jest sformułowanie zaleceń dotyczących warunków, w jakich nurek z ograniczeniami wynikającymi z wieku może wciąż bezpiecznie nurkować.
SUGESTIE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO NURKOWANIA W ZAAWANSOWANYM WIEKU
POSZERZ SWÓJ MARGINES BEZPIECZEŃSTWA:
 • wybieraj krótsze i płytsze nurkowania
 • stosuj przystanki bezpieczeństwa i wolno wynurzaj się
 • ogranicz nurkowania powtórzeniowe
 • używaj Nitroxu zamiast powietrza
UTRZYMUJ DOBRĄ FORMĘ FIZYCZNĄ

Wykonuj dostosowane do wieku aktywności sportowe skupiając się na wytrzymałości i sile mięśniowej

UNIKAJ ODWODNIENIA

Zadbaj o właściwe nawodnienie przed nurkowaniem
Wskazówka: dobre ślinienie jest oznaką dobrego balansu płynów w organizmie

ZMNIEJSZ OBCIĄŻENIE
 • Świadomie nie podejmuj wysiłku, który może być zbyt dużym obciążeniem dla organizmu
 • Unikaj stresu, nurkuj zrelaksowany
UNIKAJ WSKAKIWANIA DO WODY
Powoli wchodź do wody aby ograniczyć ostre efekty zanurzenia
ZADBAJ O DOBRĄ OCHRONĘ TERMICZNĄ
Ochrona termiczna powinna być tak dobrana, aby unikać nawet lekkiego wychłodzenia
ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA PRZEZ STARSZYCH NURKÓW
W JAKIM WIEKU POWINIENEM OGRANICZYĆ NURKOWANIE?

Liczy się wiek biologiczny, a nie rzeczywisty.
Począwszy do 40 roku życia coroczne badanie zdolności do nurkowania powinno być bardziej szczegółowe i jeszcze bardziej skupione na „starszym nurku”, jeśli przekroczy wiek 55 lat.

KIEDY POWINIENEM ZREZYGNOWAĆ Z NURKOWANIA?

Twoje ciało powie ci, kiedy. Właściwy wiek nie jest decydujący.
Jeśli chodzi o kwestie zdrowia, to kiedy twoje ciało wyśle ci sygnał, że nurkowanie jest zbyt wyczerpujące, lub przebywanie pod wodą nie będzie sprawiało przyjemności, to jest to właściwy moment do zastanowienia.

CZY STARSI NURKOWIE SĄ BARDZIEJ NARAŻENIU NA CHOROBĘ DEKOMPRESYJNĄ?

Nie koniecznie. Chociaż mogą znacząco ograniczyć ryzyko choroby dekompresyjnej poprzez właściwe nawodnienie przed nurkowaniem.
Zmiany w płucach w starszym wieku teoretycznie zwiększają ryzyko. To ryzyko może być ograniczone przez powolne wynurzanie i korzystanie z przystanków bezpieczeństwa.