ZDOLNOŚĆ DO NURKOWANIA PO COVID – UAKTUALNIENIE

Nowy przewodnik do określania zdolności do nurkowania na podstawie rodzaju i stopnia nasilenia symptomów i objawów.


W odpowiedzi na prośby członków oraz ze względu na coraz lepsze zrozumienie wpływu Covid-19 na nurków oraz wpływu ewolucji wariantów wirusa na osoby zaszczepione, zespół medyczny DAN Europe uaktualnia zalecenia dotyczące powrotu do nurkowania po Covid-19, które zostały opublikowane w kwietniu 2021 roku.

Diver Medical Screen Committee (DMSC) we współpracy z DAN, the World Recreational Scuba Training Council (WRSTC), the Undersea Hyperbaric Medical Society i the World Underwater Federation (CMAS) zrewidował niedawno system oceny medycznej, aby skupiał się on bardziej na symptomach i objawach, które mogą być bardziej problematyczne dla nurków, tak jak opisano powyżej.

Trzeba pamiętać, że bardzo ważne jest, aby każda osoba, która ma problemy ze zdrowiem została zbadana przez lekarza przed nurkowaniem. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że sytuacja epidemiologiczna stale się zmienia i dokument ten również może zostać zmieniony lub uaktualniony.


Aktualizacja 02/2022

W zależności od wystąpienia objawów klinicznych Covid-19 nurków można podzielić na 4 grupy:

Grupa A

 • Forma całkowicie bezobjawowa/infekcja bezobjawowa (zablokowany nos i/lub ból gardła, bez gorączki, kaszlu, złego samopoczucia, bólu głowy i/lub bólu mięśni)

  • W takich przypadkach powrót do nurkowania jest zalecany nie wcześniej niż 7 dni po wyleczeniu.

  • Jeżeli czujesz, że nie odzyskałeś normalnej formy fizycznej i psychicznej, zalecane jest badanie u lekarza prowadzącego.

Grupa B

 • Łagodna choroba (sprawdź Tabelę #1), podczas której nie była wymagana hospitalizacja i/lub terapia lekami przeciwwirusowymi, antybiotykami, kortyzonem lub heparyną.

 • W takich przypadkach zalecamy kliniczną ocenę przez lekarza rodzinnego lub specjalistę medycyny nurkowej 10 dni po wyzdrowieniu. Podczas oceny należy wziąć pod uwagę wiek nurka, jakiekolwiek dolegliwości, które mogłyby być czynnikami ryzyka oraz to, czy nurek został zaszczepiony.

Grupa C

 • Nurkowie, u których stwierdzono umiarkowaną chorobę (sprawdź Tabelę #1) lub wymagają hospitalizacji i/lub terapii lekami przeciwwirusowymi, antybiotykami, kortyzonem lub heparyną z powodu zakażenia SARS-CoV-2.

Grupa D

 • Nurkowie, u których stwierdzono ciężką lub śmiertelną chorobę (sprawdź Tabelę #1).

 

Dodatkowe badania diagnostyczne

Z powodu braku solidnych dowodów naukowych dotyczących częstości występowania i stopnia nasilenia komplikacji, które mają wpływ na poszczególne organy i układy, w grupie C i D zaleca się przeprowadzenie następujących badań po pełnym wyleczeniu.

 • W Grupie C:

 1. Test wysiłkowy z monitorowaniem aktywności elektrycznej serca i oceną saturacji tlenem w spoczynku, podczas badania i po nim

 2. Badanie spirometryczne

 3. Badanie zdolności dyfuzji gazów w płucach

Lekarz prowadzący może dodać następujące badania:

 1. Echokardiografia – dopler kolorowy

 2. Monitorowanie EKG metodą Holtera przez 24 godziny obejmujące sesją treningową lub próbę wysiłkową

 3. Badanie RTG klatki piersiowej lub tomografia HRCT

 4. Badania krwi

 

 • Grupa D: Oprócz badań wspomnianych powyżej wysoce zalecana jest również spiroergometria (CPET).

 

Tabela #1

Stan/stadium

Cechy

Infekcja bezobjawowa Diagnoza SARS-CoV-2 bez żadnych symptomów lub objawów
Forma całkowicie bezobjawowa Obecność symptomów i objawów, takich jak zablokowany nos i/lub ból gardła, bez gorączki, kaszlu, złego samopoczucia, bólu głowy i/lub bólu mięśni
Łagodna choroba Obecność łagodnych symptomów i objawów (np. gorączka, kaszel, utrata smaku i zapachu, złe samopoczucie, ból głowy, ból mięśni) bez zadyszki, duszności i zmian w obrazie klatki piersiowej
Umiarkowana choroba Umiarkowana choroba
Ciężka choroba SpO2 < 94%, PaO2/FiO2 <300, tempo oddychania > 30/min (u dorosłych) lub wydzielina w płucach > 50%
Śmiertelna choroba Niewydolność oddechowa, wstrząs septyczny i/lub niewydolność wielu organów

 

Możesz pobrać to uaktualnienie tutaj.

Dowiedz się więcej o badaniach DAN Europe dotyczących powrotu do nurkowania po przebyciu zakażenia Covid-19.