COVID-19: Rekomendacje zapobiegania zakażeniu dla społeczności nurkowej

BĄDŹ BEZPIECZNY: PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONY PRZED NOWYM CORONAVIRUSEM

W świetle pojawienia się nowego koronawirusa (COVID-19) zespół medyczny DAN Europe sugeruje, abyś dbał o swoje zdrowie, a także chronił innych, przestrzegając kilku podstawowych zaleceń:

 • Często myj ręce
 • Zachowaj fizyczną odległość w kontaktach międzyludzkich
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
 • Stosuj ochronę dróg oddechowych
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności w oddychaniu, wcześnie zasięgnij pomocy medycznej
 • Bądź na bieżąco i postępuj zgodnie z poradami udzielonymi przez twojego lekarza

Sytuacja epidemiologiczna stale się zmienia.

Bądź na bieżąco w zakresie nowych osiągnięć i dowiedz się o wszystkich środkach ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi na stronie internetowej WHO lub zapoznaj się z zasobami udostępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia w twoim kraju zamieszkania.

WŁAŚCIWIE DEZYNFEKUJ SWÓJ SPRZĘT NUROWY

Nadal nie przeprowadzono szczegółowych testów dotyczących przetrwania wirusa SARS-CoV-2 na sprzęcie do nurkowania, zwłaszcza w przypadku, gdy ma on wgłębienia lub elementy gwintowane.

W związku z tym konieczne jest, aby sprzęt do nurkowania był po użyciu dezynfekowany w celu neutralizacji wirusa. Niektóre produkty, takie jak czwartorzędowe związki amoniowe, są skuteczne i wysoce kompatybilne z typowymi materiałami sprzętu nurkowego (guma, neopren, tworzywa sztuczne, metal itp.), niezależnie od tego, jak trudne są do pozyskania lub szkodliwe dla środowiska morskiego. Inne produkty, takie jak wybielacze (podchloryn sodu), są łatwiejsze do znalezienia i tańsze, ale muszą być używane zgodnie z wytycznymi dla COVID-19. Istnieją również inne produkty (EW80, Virkon S itp.), powszechnie stosowane przez nurków, które okazały się skuteczne przeciwko wirusowi.

W Stanach Zjednoczonych, EPA (Environmental Protection Agency) dostarcza listę środków dezynfekcyjnych skutecznych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W Europie ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) opublikowało pewne wytyczne.

Niezależnie od wybranych składników aktywnych lub metody dezynfekcji, niezwykle ważne jest, aby skuteczność środka przeciwko nowemu koronaawirusowi była udowodniona.

 

Podchloryn sodu

Powszechnie stosowany wybielacz, sprzedawany pod różnymi markami i ze zmiennym udziałem procentowym (5-10%) jego aktywnego składnika, podchlorynu sodu, jest jednym z produktów zdolnych do neutralizacji wirusa. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać etykietę produktu, sprawdzić zawartość procentową składnika aktywnego i rozcieńczyć go w wodzie w odpowiedniej proporcji. Najnowsze badania naukowe (1) sugerują rozcieńczenie wybielacza 1:50 zawierającego 5% podchlorynu sodu (stężenie 0,1% lub 1 000 ppm składnika aktywnego), przy całkowitym zanurzeniu przedmiotów na co najmniej 5 minut.

Oto praktyczny przykład jak rozcieńczyć produkt w wodzie, aby otrzymać 5 litrów roztworu zawierającego 0,1% składnika aktywnego:

 • 5% wybielacz na bazie podchlorynu sodu // 100 ml produktu na 4900 ml wody, lub
 • 10% wybielacz na bazie podchlorynu sodu // 50 ml produktu na 4950 ml wody

Środki ostrożności:

 • Przeprowadzaj operacje dezynfekcji w rękawicach, masce i środkach ochrony oczu
 • Mieszaj roztwory w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
 • Przygotuj roztwory przy użyciu zimnej wody, ponieważ ciepła woda uszkadza składnik aktywny
 • Nigdy nie mieszaj wybielacza z innymi produktami lub chemikaliami
 • Unikaj rozprysków podczas czyszczenia
 • Spłukuj świeżą wodą i pozostaw do wyschnięcia przed użyciem

 

DODATKOWE MATERIAŁY

Zarazkofobia? – Pomyślmy o tym rozsądnie // Alert Diver Magazine

Dobry stan sprzętu nurkowego – Płukanie i czyszczenie sprzętu nurkowego // Alert Diver Magazine

Guidelines on decontaminating scuba equipment - EPA's diving safety manual

 

DBAMY

DAN zawsze był liderem w terminowym i prawidłowym rozpowszechnianiu informacji medycznych i naukowych skierowanych do społeczności nurkowej. Obejmuje to programy edukacyjne, kampanie profilaktyczne, projekty badawcze i wiele innych.

Wszystkie te inicjatywy są finansowane głównie ze składek członkowskich. Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem, rozważ dołączenie do DAN. Jeśli jesteś już członkiem, upewnij się, że twoje członkostwo i świadczenia ubezpieczeniowe są aktywne: przedłuż dzisiaj.

Czy masz jakieś pytania lub uwagi? Napisz do nas na adres communication@daneurope.org