Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
Kurs DAN Oxygen First Aid for Acquatic Emergencies został stworzony po to, aby nauczyć uczestników podawania tlenu w ramach pierwszej pomocy podczas wypadku w wodzie niezwiązanego z nurkowaniem.
Cele Kursu

Na kursie DAN Oxygen first Aid for Acquatic Emergencies nauczysz się podawać tlen w ramach pierwszej pomocy w wypadku w środowisku wodnym. Program ten zapewnia narzędzia umożliwiające rozpoznanie sytuacji awaryjnych w środowisku wodnym (np. tonięcie), zrozumienie głównych przyczyn i odpowiednie udzielenie pomocy poszkodowanemu. Kurs jest polecany przede wszystkim dla ratowników mających kontakt z wodą (ratowników wodnych, strażaków, straży przybrzeżnej, itp.).

Główne tematy
 • Układ oddechowy i krążenia
 • Pierwsze symptomy i objawy zagrażające życiu oraz poziomy tonięcia
 • Tlen i zestaw tlenowy
 • Sposoby udzielania pierwszej pomocy osobie z urazem
Umiejętności praktyczne
 • Ocena bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
  • Wstępna ocena poszkodowanego – BLS
 • Udzielanie pomocy przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego – AED
 • Elementy zestawu tlenowego
 • Maska resuscytacyjna
 • Maska bezzwrotna
 • Montowanie i rozmontowanie sprzętu tlenowego DAN
Czas trwania kursu

4 godziny

Wymagania wstępne

Ważny certyfikat DAN Basic Life Support (lub równoważny*)

(*) Podstawowy kurs CRP/BLS jest równoważny do kursu DAN BLS, jeżeli jest zgodny z wytycznymi ERC, a certyfikat jest wydany przez uznaną organizację pierwszej pomocy.

Odnowienie certyfikatu

Co 24 miesiące