Medical Oxygen Rebreather
Kurs DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R) to zaawansowany moduł szkoleniowy dla ratowników tlenowych DAN. Na tym kursie uczestnicy uczą się rozpoznawać urazy nurkowe, w przypadku których można podać poszkodowanemu tlen przez zestaw DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R). Użycie systemu MO2R daje duże korzyści reagującemu i oddychającemu poszkodowanemu nurkowi, gdy jest duża odległość do najbliższej placówki medycznej lub wystąpiło opóźnienie wprowadzenia pomocy medycznej wyższego poziomu. MO2R jest zaprojektowany do podawania tlenu o wysokiej koncentracji w czasie sięgającym nawet do ośmiu godzin.
Cel kursu

Kurs DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R) to zaawansowany moduł szkoleniowy dla osób, które zaliczyły szkolenie DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Na tym kursie uczestnicy uczą się rozpoznawać urazy nurkowe, w przypadku których można podać poszkodowanemu tlen przez zestaw DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R).

Główne cele
  • Powtórzenie wiedzy na temat zespołu zaburzeń ciśnieniowych (DCI)
  • Teoria na temat systemu DAN Oxygen Rebreather
  • System DAN REMO2
  • System Wenoll
Czas trwania kursu

3 godziny

Wymagania wstępne

Ważny certyfikat DAN Oxygen First Aid For Diving Emergencies

Odnowienie certyfikatu

Co 24 miesiące