Hazardous Marine Life Injuries
Kurs DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries został opracowany dla nurków i zainteresowanych osób nienurkujących. Podczas kursu uczestnicy poznają użyteczne narzędzia, aby potrafić zidentyfikować niebezpieczne gatunki wodne, unikać urazów spowodowanych przez nie i być przygotowanym na udzielenie pierwszej pomocy w razie potrzeby.
DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Celem kursu DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries jest podniesienie poziomu wiedzy na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) i pierwszej pomocy oraz przybliżenie technik wykorzystywanych w udzielaniu pomocy w przypadku urazów wywołanych przez niebezpieczne zwierzęta morskie. W tym programie uczestnicy poznają podstawowe narzędzia służące rozpoznawaniu potencjalnie niebezpiecznych stworzeń i zapobieganiu urazów przez nie spowodowanych.

Główne tematy
 • Rozpoznawanie urazów spowodowanych przez niebezpieczne organizmy morskie:
  Zatrucia
  Ugryzienia
  Otarcia, rozcięcia i zadrapania
  Zatrucie owocami morza
 • Znaki ostrzegawcze i procedury pierwszej pomocy dla konkretnych typów urazów
 • Jak unikać niebezpiecznych organizmów morskich
Czas trwania kursu

4 godziny

Wymagania wstępne

Certyfikat DAN Basic Life Support (lub równoważny*)/First Aid

(*) Podstawowy kurs CRP/Basic Life Support jest równoważny do kursu DAN BLS, jeżeli jest zgodny z wytycznymi ERC, a certyfikat jest wydany przez uznaną organizację pierwszej pomocy.

Odnowienie certyfikatu

Co 24 miesiące