Kurs DAN First Aid przeznaczony jest dla kursantów, którzy mają już certyfikat Basic Life Support (BLS) i chcą nauczyć się technik udzielania pierwszej pomocy w razie urazów lub chorób niebędących bezpośrednim zagrożeniem dla życia.
DAN First Aid

Na kursie DAN First Aid poznasz techniki pierwszej pomocy stosowane w sytuacji, które nie zagrażają bezpośrednio życiu poszkodowanych. Program obejmuje ocenę i udzielanie pomocy w razie urazów i chorób. Kursanci uczą się, jakie techniki należy zastosować, aby zapobiec pogorszeniu się urazu, jak ocenić zdrowie danej osoby i jak wezwać pogotowie ratunkowe.

Na kursie First Aid uczestnicy rozwijają swoją wiedzę o tym, jak zapewnić sobie całkowite bezpieczeństwo podczas akcji ratunkowej i odpowiednio stosować różne środki ochrony osobistej.

Główne tematy
 • Cechy pierwszej pomocy
 • Ocena urazu
 • Ocena choroby
 • Objawy, symptomy i techniki pierwszej pomocy stosowane w najczęstszych sytuacjach awaryjnych:
  Problemy z oddychaniem

  Hiperwentylacja
  Astma
  Atak serca
  Ostry ból brzucha
  Zmieniony stan świadomości
  Reakcja alergiczna
  Sytuacje awaryjne związane z cukrzycą (hiperglikemia i hipoglikemia)
  Zatrucie (spożycie, wdychanie lub absorpcja substancji trujących)
  Udar 
  Drgawki
  Padaczka
  Zatrucie alkoholem lub lekam

 • Bandażowanie i opatrywanie rany
  Uraz oka
  Użycie opaski uciskowej
  Środki hemostatyczne
   
 • Techniki unieruchomienia złamań
 • Podnoszenie i przenoszenie poszkodowanego, który doznał urazu
 • Urazy związane z temperaturą
Czas trwania kursu

8 godzin

Wymagania wstępne

Ważny certyfikat DAN Basic Life Support (lub równoważny*)

(*) Podstawowy kurs CRP/BLS jest równoważny do kursu DAN BLS, jeżeli jest zgodny z wytycznymi ERC, a certyfikat jest wydany przez uznaną organizację pierwszej pomocy.

Odnowienie certyfikatu

Co 24 miesiące