On-Site Neurological Assessment for divers
Kurs DAN On-Site Neurological Assessment for Divers jest zaawansowanym programem dla osób z certyfikatem DAN Oxygen Provider, które chcą nauczyć się, jak przeprowadzić ocenę neurologiczną u nurka z potencjalnym urazem.
DAN On-Site Neurological Assessment for Divers

Kurs DAN On-Site Neurological Assessment for Divers jest zaawansowanym programem, który rozszerza wiedzę osób z certyfikatem DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries. Na kursie uczestnicy uczą się, jak przeprowadzić ocenę neurologiczną na miejscu wypadku u nurka, który potencjalnie doznał urazu.

Główne tematy
 • Odświeżenie wiedzy na temat zespołu zaburzeń ciśnieniowych (DCI), embolii gazowej (AGE) i choroby dekompresyjnej (DCS)
 • Cele oceny neurologicznej przeprowadzanej na miejscu wypadku
 • Pięć obszarów, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny neurologicznej na miejscu wypadku:
  Funkcje umysłowe
  Nerwy czaszkowe
  Funkcje motoryczne (siła)
  Funkcje sensoryczne
  Równowaga i koordynacja
 • Przebieg nurkowania i przebyte choroby
 • Metody przeprowadzenia kompletnej oceny neurologicznej na miejscu nurkowym
Czas trwania kursu

3 godziny

Wymagania wstępne

Ważny certyfikat DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies Certification (lub certyfikat równoważny)

Odnowienie certyfikatu

Co 24 miesiące