Basic Life Support & Defibrillation
Na kursie DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS(D) nauczysz się stosować podstawowe zabiegi resuscytacyjne i używać automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), aby udzielić pomocy osobie dorosłej, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia lub urazu zagrażającego życiu.
DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS(D) 

Na kursie DAN Basic Life Support & Defibrillation - BLS(D) przećwiczysz resuscytację dorosłego poszkodowanego z nagłym zatrzymaniem krążenia, aby zapobiec u niego uszkodzeniu mózgu spowodowanego niedotlenieniem. Oprócz takich kwestii jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR), krwotok zewnętrzny, postępowanie w przypadku wstrząsu oraz udzielanie pierwszej pomocy w razie zablokowania dróg oddechowych przez ciało obce, poznasz również obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Jest to kluczowe urządzenie, które przekazuje impuls elektryczny, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie pracy serca w razie migotania komór lub częstoskurczu komorowego bez tętna. Po kursie DAN BLS(D) będziesz potrafić odpowiednio zareagować w sytuacji awaryjnej i bezpiecznie zastosować proste techniki ratownicze.

Główne tematy
  • Podstawy anatomii i fizjologii
  • Łańcuch przeżycia
  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – Basic Life Support (BLS)
  • Ocena miejsca wypadku (w tym zastosowanie barier dla ochrony osobistej)
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)
  • Pozycja bezpieczna
  • Zablokowanie dróg oddechowych przez ciało obce
  • Kontrola krwawienia zewnętrznego
  • Postępowanie w razie wstrząsu
  • Używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
Czas trwania kursu

Minimum 5 godzin

Wymagania wstępne

Brak

Odnowienie certyfikatu

Co 24 miesiące, ale zalecane jest częstsze odświeżanie umiejętności.