Basic Life Support
Na kursie DAN Basic Life Support (BLS) nauczysz się stosować podstawowe zabiegi resuscytacyjne, aby udzielić pomocy osobie dorosłej, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia lub urazu zagrażającego życiu.
DAN Basic Life Support (BLS)

Na kursie DAN Basic Life Support (BLS) przećwiczysz resuscytację dorosłego poszkodowanego, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, aby zapobiec u niego uszkodzeniu mózgu spowodowanego niedotlenieniem. Program DAN BLS obejmuje naukę kilku technik pierwszej pomocy potrzebnych do odpowiedniego podtrzymywania funkcji życiowych. Na kursie kładzie się nacisk na resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR), postępowanie w przypadku krwotoku zewnętrznego i wstrząsu oraz udzielanie pierwszej pomocy w razie zablokowania dróg oddechowych przez ciało obce. Po kursie DAN BLS będziesz potrafić odpowiednio zareagować w sytuacji awaryjnej i bezpiecznie zastosować proste techniki ratownicze.

Główne tematy
  • Podstawy anatomii i fizjologii
  • Łańcuch przeżycia
  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – Basic Life Support (BLS)
  • Ocena miejsca wypadku (w tym zastosowanie barier dla ochrony osobistej)
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)
  • Pozycja bezpieczna
  • Zablokowanie dróg oddechowych przez ciało obce
  • Kontrola krwawienia zewnętrznego
  • Postępowanie w razie wstrząsu
Czas trwania kursu

4 godziny

Wymagania wstępne

Brak

Odnowienie certyfikatu

Co 24 miesiące