Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Advanced Oxygen
Kurs DAN Advanced Oxygen first aid for Scuba Diving Injuries przeznaczony jest dla osób, które zaliczyły kurs DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies. Podczas kursu uczestnicy uczą się, jak używać zaworu MTV (w wersji MTV100) i/lub worka samorozprężalnego (ambu).
DAN Advanced Oxygen first Aid for Scuba Diving Injuries

Kurs DAN Advanced Oxygen first Aid for Scuba Diving Injuries przeznaczony jest dla osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z kursu Basic Life Support (BLS) and Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), aby potrafić udzielić pomocy nieoddychającemu nurkowi. Podczas tego programu uczestnicy uczą się używania zaworu MTV (w wersji MTV100) i/lub worka samorozprężąlnego (ambu) w celu zwiększenia skuteczności resuscytacji dzięki dużemu stężeniu podawanego tlenu.

Główne tematy
 • Rozpoznawanie następujących urazów:
  atak serca
  astma
  poważny krwotok
  zatrucie tlenkiem węgla
 • Zaawansowana resuscytacja z użyciem tlenu
 • Resuscytator ręczny (zawór MTV)
 • Worek ambu (BVM)
Czas trwania kursu

4 godziny

Wymagania wstępne

Certyfikat DAN BLS/BLSD (lub równoważny*) i ważny certyfikat  DAN Oxygen First Aid For Diving Emergencies Provider.

(*) Podstawowy kurs CRP/BLS jest równoważny do kursu DAN BLS, jeżeli jest zgodny z wytycznymi ERC, a certyfikat jest wydany przez uznaną organizację pierwszej pomocy.

Odnowienie certyfikatu

Co 24 miesiące