FAQ
Heb je hulp nodig?
Type hieronder het onderwerp waar je naar op zoek bent of zoek in de desbetrefende sectie
 • Woonof verblijfplaats betekent het land waar u gevestigd bent en die u heeft opgegeven bij het afsluiten van deze verzekering. Dit is het land waar naartoe u, indien nodig, gerepatrieerd wordt in geval van een medisch spoedgeval.
   
 • Je moet je feitelijke land van residentie opgeven, namelijk het land waar je juridisch gezien verblijft.
   
 • Je kunt echter een ander mailadres opgeven om mail te ontvangen.
De ongevallenverzekering, inbegrepen in de DAN Europe Sport Member plannen, dekt de medische kosten voortkomend uit een incident overeenkomstig de polis voorwaarden en condities (de Verzekerde moet alle redelijke voorzorgen in acht nemen om zijn eigen veiligheid te waarborgen tijdens de duikactiviteit). We controleren daarom niet of de verzekerde een droogpak specialty heeft.
 • DAN Europe raadt je aan de limieten van de duikbrevet niet te overschrijden. Alleen het Sport Bronze plan trekt echter de lijn bij een dieptelimiet van 40 m. met perslucht en nitrox, terwijl alle andere plannen geen dieptelimiet kennen. De verzekering voor duiknoodgevallen blijft daarom geldig , zelfs als je dieper duikt dan toegestaan onder je brevet.
   
 • Aan de andere kant is de Aansprakelijkheid jegens derden verzekering niet langer geldig als je een wet of regel overtreedt, waaronder die van dieper duiken dan toegestaan onder je brevet.
 • DAN Europe biedt geen verzekeringsplannen voor je duikuitrusting aan.
   
 • De Sport Silver en Gold plannen dekken de uitrusting van de verzekerde of de hulpverlener alleen na een voor vergoeding in aanmerking komend duikongeval van hemzelf of een derde (tot aan de limiet vermeld op het verzekeringscertificaat).
 • Uitbreiding overlijden: Je kan de dekkingslimiet verhogen tot € 25.000,00 of € 50,000.00 in geval van overlijden ten gevolge van een duikongeval. Deze uitbreiding is niet van toepassing voor technisch duiken.
   
 • Travel No-Limits: je kunt de lengte van de dekking voor niet-duik noodgevallen in het buitenland vergroten tot de hele lidmaatschapperiode (een jaar).
   
 • Voordelen voor uw familie: Je kan uw gezinsleden mee verzekeren (partner en/of kinderen) in uw niet-duik gerelateerde Medische noodgevallen in het buitenland.

Professionele duiken betekent het geven van adviezen en instructie in snorkel- en/of sportduiken, waaronder al het organiseren, toezicht houden, trainen, begeleiden en gidsdiensten verzorgd door duikinstructeurs, assistant instructeurs of onderwatergidsen, waaronder persoonlijke Sportduikactiviteiten en werk (zowel als vrijwilliger of tegen betaling) voor civiele/burgerlijke beschermingsorganisaties). Duikactiviteiten direct of indirect gerelateerd aan wetenschappelijke, onderzoekende of media activiteiten worden ook als professionele duiken beschouwd (tenzij puur vrijwillig zonder enige vorm van vergoeding of beloning)

 • Sportduiken betekent technische en niet-technische sportduiken, zonder enige vorm van vergoeding.
 • Duiken als instructeurs of gidsen wordt niet beschouwd als recreatief duiken
 • Verzekeringsdekking voor sport en professioneel duiken (perslucht en apneu): geldig over de hele wereld gedurende 365 dagen.
 • Dekking voor niet-duik gerelateerde noodgevallen: uitsluitend geldig wanneer je in het buitenland reist, gedurende een aantal dagen, afhankelijk van het plan dat je gekozen hebt. Als je het “Travel No-Limits” optionele voordellen eraan toevoegt, wordt de duur uitgebreid tot de gehele verzekeringsperiode (een jaar).
 • Aansprekelijkheidsverzekering jegens derden en juridische bijstand betreffende sportduiken (niet in alle landen berschikbaar).

Als je een Pro of Dive Centre plan hebt, heb je twee opties:

 1. afhankelijk van je polis kun je sommige of al je cursisten gratis aanmelden. Deze  betreft de Gratis Cursistenverzekeringsdekking.
 2. je kunt specifieke verzekeringsplannen voor je cursisten afsluiten. Dit zijn de Cursisten Plannen. Voor meer info, zie deze webpagina’s:
 • Je kunt dat doen op jouw MyDAN, mits je een Pro of Dive Centre Plan hebt.
 • Zodra je je cursist aanmeldt voor een Gratis verzekeringsdekking of voor een Cursisten Plan zul je beiden een bevestiging per mail ontvangen.

Ze verschillen vooral betreffende vier aspecten:

 • Cursussen — De gratis cursistenverzekeringsdekking kan alleen maar gebruikt worden voor de voor beginnende cursisten. De Cursisten Plannen kunnen ook gebruikt worden voorcursisten van andere cursussen.
 • Totale limiet  De Gratis verzekeringsdekking omvat een totale dekkingslimiet van € 15.000 voor alle cursisten samen. De Cursist Plannen dekken iedere individuele cursist tot € 30.000.
 • Looptijd — De gratis verzekeringsdekking heeft een looptijd van max. 90 dagen – cursisten plannen hebben een looptijd van 365 dagen. In ieder geval vervallen beide op de brevetteringsdatum van de cursist.
 • Aanwezigheid van de instructeur — De Gratis verzekeringsdekking blijft geldig zo lang de instructeur die ze afgesloten heeft de cursus zelf geeft. De Cursisten plannen dekken deverzekerde cursist ongeacht wie feitelijk de cursus geeft.

Ja, je kunt deze plannen gebruiken voor cursisten die in welk land dan ook wonen.

Ja, ze zijn over de hele wereld geldig.

Een voorgeschiedenis van een veilige en succesvolle operatie is een goede indicatie dat jouw bedrijf gezond is en goed gerund wordt, maar dat wil nog niet zeggen dat je geen risico loopt. Risico's zijn er altijd, ondanks onze beste inspanningen. Het DAN HIRA programma geeft je de mogelijkheid nog eens kritisch naar je bedrijf te kijken volgens een uitgebreide reeks criteria.
Het is maar al te gemakkelijk, zelfs voor de meest ervarene onder ons om zelfvoldaan te worden en oude gevaren of nieuwe risico's die zich voordoen over het hoofd te zien. Het programma doorlopen kan bevestigen dat jouw risico's goed in kaart gebracht zijn, maar het proces zelf is op zijn minst net zo waardevol als zijn resultaten en je kunt een basislijn opzetten waartegen je toekomstige gevaren en operaties kunt afwegen.

Als duikbedrijf introduceert het HIRA programma je tot een geheel nieuw veld van risico management en aansprakelijkheid. Een georganiseerd risicomanagement, zoals we dat kennen in de ruimtevaart en gezondheidszorg, is nog niet door de duikindustrie omarmd, hoewel zich daar dezelfde soort rechtszaken en verliezen voordoen. Risico's zijn r overal in de duikindustrie en het is gemakkelijk dat als vanzelfsprekend aan te nemen of de risico's over het hoofd te zien. En dat is iets dat wij ons als operators en mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze werknemers en klanten niet kunnen veroorloven. Het DAN HIRA programma is een manier om onszelf te controleren en ervoor te zorgen dat we veiligheid niet vanzelfsprekend vinden. Het ontbreken van ongevallen houdt niet automatisch veiligheid in.

Zelfs duikprofessionals die geen duikcentrum of - winkel hebben krijgen nog steeds te maken met talloze gevaren zowel in als buiten het water. Het kunnen vaststellen van problemen bij de bezigheden, management van aanprakelijkheid en zelfs klanten is essentieel voor de mogelijkheid van professionals om hunzelf en hun klanten te beschermen en met succes te kunnen werken. Duikprofessionals krijgen nog steeds te maken met risico's betreffende het onderwijs, vervoer van materialen en cursisten, het uitvoeren of organiseren van charters en een heleboel andere noodzakelijke aspecten van een duikzaak. Deze zaken worden vaak over het hoofd gezien en ze kunnen gevaar opleveren voor duikprofessionals. Het DAN HIRA programma werd opgezet om dat recht te zetten en je veilig te houden terwijl jij lesgeeft en je cursisten beschermt.

Het DAN HIRA programma is ontworpen om de duikindustrie te helpen tot bloei te komen, de verliezen van de bedrijven te verkleinen en verwondingen te voorkomen. De duikindustrie kan niet zonder haar professionals overleven en het vergroten van de duikveiligheid kan niet beperkt worden tot alleen maar de sportduikers. Het wordt kosteloos aangeboden aan DAN PRO en CLUB leden en aan Businees Partners als een proactieve manier om veiligheid in onze gemeenschappen te promoten en onze industrie gezond te houden.

Het DAN HIRA programma is opgezet voor alle duikprofessionals. Of je nu instructeur bent, charteroperator, winkeleigenaar of een zaak hebt die watersport als tweede inkomstenbron heeft, HIRA is bruikbaar voor jouw bedrijf. Vanwege de brede gebruikersbasis van het programma zullen niet alle facetten van toepassing zijn bij alle bedrijven en het is aan jou om te beslissen met welke onderdelen van het programma jij je voordeel kunt doen. Het is een instrument dat bedoeld is om je eigen risico's te beheersen en het is geen audit of een programma van eisen waar je aan moet voldoen. Het doel is om capabele en gedreven bedrijfseigenaren te helpen om hun bedrijf te verbeteren en hun aansprakelijkheid te verkleinen.

 • EXTREME VERMOEIDHEID - ZWAKTE
 • EXTREME DORST EN ZEER DROGE MOND
 • INGEVALLEN OGEN EN/OF OGEN DIE GEEN TRANEN PRODUCEREN
 • NIET PLASSEN GEDURENDE ACHT UUR
 • DROGE HUID DIE LANGZAAM TERUGZAKT ALS JE HEM SAMENKNIJPT
 • SNELLE HARTSLAG, ZWAKKE POLS
 • SNELLE ADEMHALING
 • LAGE BLOEDDRUK
 • PRIKKELBAARHEID EN VERWARRING
 • EPILEPTISCHE AANVALLEN
 • LAAG NIVEAU VAN BEWUSTZIJN
 • DORST (DIT BETEKENT DAT WE NIET ALLEEN MOETEN DRINKEN ALS WE DORST HEBBEN, AANGEZIEN DORST BETEKENT DAT WE AL EEN BEETJE UITGEDROOGD ZIJN)
 • DUIZELIGHEID
 • HOOFDPIJN
 • SPIERKRAMP
 • VERMOEIDHEID
 • DROGE OF PLAKKERIGE MOND
 • DONKER GEKLEURDE URINE
 • VERMINDERDE URINEPRODUCTIE

Er bestaan drie niveaus van verontreiniging die jouw ademgas kunnen vervuilen:

 1. Het meest gevonden worden in perslucht zoals koolmonoxide (CO) zijn: kooldioxide (CO2), vocht (H2O), gecondenseerde olie, deeltjes en vieze luchtjes
 2. Die gevonden worden in bepaalde geografische locaties: vluchtige koolwaterstoffen en organische verbindingen zoals methaan (CH4)
 3. Relatief zeldzame maar gerapporteerde giftige stoffen: bijvoorbeeld dampen van schoonmaakproducten en gehalogeneerde oplosmiddelen, uitstoot van motorvoertuigen, zwavel en stikstofproducten en dampen

Kooldioxide (CO2) in een overmatige hoeveelheid verhoogt de ademsnelheid en leidt tijdens dieper duiken tot ademhalingsrisico's. Het leidt ook tot kleine veranderingen van de waarneming, ongemak, duizeligheid of slaperigheid en in extreme gevallen kan het tot bewusteloosheid en zelfs tot de dood leiden.

Een overmaat aanvocht kan automaten doen bevriezen of laten weigeren om open te gaan. Het versterkt ook corrosie en roest in de flessen en werkt dus samen met filteronderdelen die de efficiëntie van die filterelementen verminderen en chemische geurtjes afgeven waardoor misselijkheid en irritatie van de luchtweg optreedt.

Als het gaat om olie zijn het vooral de kleinere deeltjes die gezondheidsproblemen oproepen omdat ze niet door de schoonmaakmechanismes van het lichaam verwijderd worden, zoals wel gebeurt met de grotere deeltjes. De vastgehouden oliedeeltjes kunnen een ontsteking veroorzaken. Olienevel kan ook aanzienlijk brandgevaar opleveren.

Stof levert gevaar op voor onze longen en voor de kleine onderdelen van onze automaat.

Al deze verontreinigingen vergen dat de duiker zich ervan het zich bewust is, nauwkeurigheid bij het duikstation en kennis van iedereen!