FAQ
Heb je hulp nodig?
Type hieronder het onderwerp waar je naar op zoek bent of zoek in de desbetrefende sectie

Als je een Pro of Dive Centre plan hebt, heb je twee opties:

 1. afhankelijk van je polis kun je sommige of al je cursisten gratis aanmelden. Deze  betreft de Gratis Cursistenverzekeringsdekking.
 2. je kunt specifieke verzekeringsplannen voor je cursisten afsluiten. Dit zijn de Cursisten Plannen. Voor meer info, zie deze webpagina’s:
 • Je kunt dat doen op jouw MyDAN, mits je een Pro of Dive Centre Plan hebt.
 • Zodra je je cursist aanmeldt voor een Gratis verzekeringsdekking of voor een Cursisten Plan zul je beiden een bevestiging per mail ontvangen.

Ze verschillen vooral betreffende vier aspecten:

 • Cursussen — De gratis cursistenverzekeringsdekking kan alleen maar gebruikt worden voor de voor beginnende cursisten. De Cursisten Plannen kunnen ook gebruikt worden voorcursisten van andere cursussen.
 • Totale limiet  De Gratis verzekeringsdekking omvat een totale dekkingslimiet van € 15.000 voor alle cursisten samen. De Cursist Plannen dekken iedere individuele cursist tot € 30.000.
 • Looptijd — De gratis verzekeringsdekking heeft een looptijd van max. 90 dagen – cursisten plannen hebben een looptijd van 365 dagen. In ieder geval vervallen beide op de brevetteringsdatum van de cursist.
 • Aanwezigheid van de instructeur — De Gratis verzekeringsdekking blijft geldig zo lang de instructeur die ze afgesloten heeft de cursus zelf geeft. De Cursisten plannen dekken deverzekerde cursist ongeacht wie feitelijk de cursus geeft.

Ja, je kunt deze plannen gebruiken voor cursisten die in welk land dan ook wonen.

Ja, ze zijn over de hele wereld geldig.

Een voorgeschiedenis van een veilige en succesvolle operatie is een goede indicatie dat jouw bedrijf gezond is en goed gerund wordt, maar dat wil nog niet zeggen dat je geen risico loopt. Risico's zijn er altijd, ondanks onze beste inspanningen. Het DAN HIRA programma geeft je de mogelijkheid nog eens kritisch naar je bedrijf te kijken volgens een uitgebreide reeks criteria.
Het is maar al te gemakkelijk, zelfs voor de meest ervarene onder ons om zelfvoldaan te worden en oude gevaren of nieuwe risico's die zich voordoen over het hoofd te zien. Het programma doorlopen kan bevestigen dat jouw risico's goed in kaart gebracht zijn, maar het proces zelf is op zijn minst net zo waardevol als zijn resultaten en je kunt een basislijn opzetten waartegen je toekomstige gevaren en operaties kunt afwegen.

Als duikbedrijf introduceert het HIRA programma je tot een geheel nieuw veld van risico management en aansprakelijkheid. Een georganiseerd risicomanagement, zoals we dat kennen in de ruimtevaart en gezondheidszorg, is nog niet door de duikindustrie omarmd, hoewel zich daar dezelfde soort rechtszaken en verliezen voordoen. Risico's zijn r overal in de duikindustrie en het is gemakkelijk dat als vanzelfsprekend aan te nemen of de risico's over het hoofd te zien. En dat is iets dat wij ons als operators en mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze werknemers en klanten niet kunnen veroorloven. Het DAN HIRA programma is een manier om onszelf te controleren en ervoor te zorgen dat we veiligheid niet vanzelfsprekend vinden. Het ontbreken van ongevallen houdt niet automatisch veiligheid in.

Zelfs duikprofessionals die geen duikcentrum of - winkel hebben krijgen nog steeds te maken met talloze gevaren zowel in als buiten het water. Het kunnen vaststellen van problemen bij de bezigheden, management van aanprakelijkheid en zelfs klanten is essentieel voor de mogelijkheid van professionals om hunzelf en hun klanten te beschermen en met succes te kunnen werken. Duikprofessionals krijgen nog steeds te maken met risico's betreffende het onderwijs, vervoer van materialen en cursisten, het uitvoeren of organiseren van charters en een heleboel andere noodzakelijke aspecten van een duikzaak. Deze zaken worden vaak over het hoofd gezien en ze kunnen gevaar opleveren voor duikprofessionals. Het DAN HIRA programma werd opgezet om dat recht te zetten en je veilig te houden terwijl jij lesgeeft en je cursisten beschermt.

Het DAN HIRA programma is ontworpen om de duikindustrie te helpen tot bloei te komen, de verliezen van de bedrijven te verkleinen en verwondingen te voorkomen. De duikindustrie kan niet zonder haar professionals overleven en het vergroten van de duikveiligheid kan niet beperkt worden tot alleen maar de sportduikers. Het wordt kosteloos aangeboden aan DAN PRO en CLUB leden en aan Businees Partners als een proactieve manier om veiligheid in onze gemeenschappen te promoten en onze industrie gezond te houden.

Het DAN HIRA programma is opgezet voor alle duikprofessionals. Of je nu instructeur bent, charteroperator, winkeleigenaar of een zaak hebt die watersport als tweede inkomstenbron heeft, HIRA is bruikbaar voor jouw bedrijf. Vanwege de brede gebruikersbasis van het programma zullen niet alle facetten van toepassing zijn bij alle bedrijven en het is aan jou om te beslissen met welke onderdelen van het programma jij je voordeel kunt doen. Het is een instrument dat bedoeld is om je eigen risico's te beheersen en het is geen audit of een programma van eisen waar je aan moet voldoen. Het doel is om capabele en gedreven bedrijfseigenaren te helpen om hun bedrijf te verbeteren en hun aansprakelijkheid te verkleinen.

 • EXTREME VERMOEIDHEID - ZWAKTE
 • EXTREME DORST EN ZEER DROGE MOND
 • INGEVALLEN OGEN EN/OF OGEN DIE GEEN TRANEN PRODUCEREN
 • NIET PLASSEN GEDURENDE ACHT UUR
 • DROGE HUID DIE LANGZAAM TERUGZAKT ALS JE HEM SAMENKNIJPT
 • SNELLE HARTSLAG, ZWAKKE POLS
 • SNELLE ADEMHALING
 • LAGE BLOEDDRUK
 • PRIKKELBAARHEID EN VERWARRING
 • EPILEPTISCHE AANVALLEN
 • LAAG NIVEAU VAN BEWUSTZIJN
 • DORST (DIT BETEKENT DAT WE NIET ALLEEN MOETEN DRINKEN ALS WE DORST HEBBEN, AANGEZIEN DORST BETEKENT DAT WE AL EEN BEETJE UITGEDROOGD ZIJN)
 • DUIZELIGHEID
 • HOOFDPIJN
 • SPIERKRAMP
 • VERMOEIDHEID
 • DROGE OF PLAKKERIGE MOND
 • DONKER GEKLEURDE URINE
 • VERMINDERDE URINEPRODUCTIE

Er bestaan drie niveaus van verontreiniging die jouw ademgas kunnen vervuilen:

 1. Het meest gevonden worden in perslucht zoals koolmonoxide (CO) zijn: kooldioxide (CO2), vocht (H2O), gecondenseerde olie, deeltjes en vieze luchtjes
 2. Die gevonden worden in bepaalde geografische locaties: vluchtige koolwaterstoffen en organische verbindingen zoals methaan (CH4)
 3. Relatief zeldzame maar gerapporteerde giftige stoffen: bijvoorbeeld dampen van schoonmaakproducten en gehalogeneerde oplosmiddelen, uitstoot van motorvoertuigen, zwavel en stikstofproducten en dampen

Kooldioxide (CO2) in een overmatige hoeveelheid verhoogt de ademsnelheid en leidt tijdens dieper duiken tot ademhalingsrisico's. Het leidt ook tot kleine veranderingen van de waarneming, ongemak, duizeligheid of slaperigheid en in extreme gevallen kan het tot bewusteloosheid en zelfs tot de dood leiden.

Een overmaat aanvocht kan automaten doen bevriezen of laten weigeren om open te gaan. Het versterkt ook corrosie en roest in de flessen en werkt dus samen met filteronderdelen die de efficiëntie van die filterelementen verminderen en chemische geurtjes afgeven waardoor misselijkheid en irritatie van de luchtweg optreedt.

Als het gaat om olie zijn het vooral de kleinere deeltjes die gezondheidsproblemen oproepen omdat ze niet door de schoonmaakmechanismes van het lichaam verwijderd worden, zoals wel gebeurt met de grotere deeltjes. De vastgehouden oliedeeltjes kunnen een ontsteking veroorzaken. Olienevel kan ook aanzienlijk brandgevaar opleveren.

Stof levert gevaar op voor onze longen en voor de kleine onderdelen van onze automaat.

Al deze verontreinigingen vergen dat de duiker zich ervan het zich bewust is, nauwkeurigheid bij het duikstation en kennis van iedereen!

Koolstofmonoxide is een geurloos, kleurloos en smaakloos gas, meestal geproduceerd door een onvolledige verbranding van koolstof bevattende samenstellingen.

Het wordt gemakkelijk geabsorbeerd door hemoglobine, waaraan het zich 200 keer sterker bindt dan aan zuurstof, waardoor het draagvermogen wordt verlaagd wat resulteert in een vermindering van de hoeveelheid zuurstof en zal uiteindelijk leiden tot hypoxie en de dood. De ernst van CO-vergiftiging is afhankelijk van de concentratie in de ademhaling en de blootstellingstijd. Een langdurige blootstelling aan relatief lage concentraties kan daarom resulteren in ernstige CO-vergiftiging.

De ernst van CO-vergiftiging is afhankelijk van de concentratie in de ademhaling en de blootstellingstijd. Een langdurige blootstelling aan relatief lage concentraties kan daarom resulteren in ernstige CO-vergiftiging. Bij het duiken, neemt de partiële druk van CO toe naargelang de diepte en zelfs een lage CO-concentratie, die bij normale atmosferische druk en na een lange blootstellingstijd geen toxische werking heeft, zal met toenemende diepte gevaarlijk worden. Bij het dalen, kan de hemoglobineconcentratie overbelast worden met CO, waardoor het onmogelijk wordt om de nodige zuurstof op te nemen, maar de toegenomen partiële zuurstofdruk zorgt ervoor dat voldoende zuurstof in het bloed blijft en zo behouden de cellen zuurstof. Tijdens de duik, wordt het verminderde zuurstof transport (via hemoglobine) ook gedeeltelijk gecompenseerd door de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het bloedplasma. Maar tijdens de opstijging, wanneer de partiële zuurstofdruk wordt verlaagd en de hoeveelheid opgeloste zuurstof vermindert, kan dit leiden tot hypoxie. Dit is de reden waarom de vergiftigingsverschijnselen kunnen verergeren tijdens of na opstijging.

CO vergiftiging is mogelijk de meest gevaarlijke verontreiniging van ademgas. Maar er bestaan ander vormen van verontreiniging waar we je aandacht op willen vestigen.

K barotraumatům vnějšího ucha dochází, když se ucpe vnější zvukovod, což „uvězní“ vzduch mezi ucpávkou a ušním bubínkem. To může vyvolat nadměrný tlak nebo vakuum ve vzduchovém prostoru, jakmile potápěč mění hloubky. Blokace bývají zapřičiněny nadměrným ušním mazem, neventilovanými ušními ucpávkami nebo extrémně těsnou potápěčskou kuklou. Následkem sílícího tlaku a stlačení vnějšího ucha může okolní tkáň naplnit zvukovod krví a tekutinou, nebo může prasknout ušní bubínek. Potápěč cítí bolest a po uvolnění tlaku (způsobeném prasknutím bubínku) se dostane do středního ucha studená voda, což vede k závrati.
Barotraumas van de sinus kunnen ook optreden, maar komen minder vaak voor. Sinussen zijn holtes gevuld met lucht in de botten rondom de neusholte. Elke sinus is verbonden met de neus door een smalle opening (sinus ostium) die ervoor zorgt dat de sinussen permanent open zijn voor de atmosfeer. Wanneer deze openingen vast komen te zitten (meestal door een congestie als gevolg van allergieën, roken, infectie of overmatig gebruik van topische decongestiva, een nasale of sinus ontsteking, poliepen of slijmproppen), kunnen de sinussen niet meer geklaard worden. Bijgevolg, kan men pijn boven het oog voelen, aan het jukbeen of aan de boventanden en /of diep in de schedel. Een lichte bloedneus komt vaak voor tijdens of na het opstijgen. Dit kan komen doordat de sinussen met bloed gevuld worden om de druk gelijk te maken tijdens het duiken.
Als de "stress" op het middenoor te groot wordt (door niet te klaren of door een geforceerd Valsalva maneuver), kan het schade aan het binnenoor veroorzaken (aan de structuur van de gehoor- en evenwichtsorganen), die vervolgens kunnen leiden tot blijvende schade. Doofheid, oorsuizen (tinnitus) en het ervaren van duizeligheid.
Wanneer men vaak duikt, doet water de cellen rond de gehoorgang opzwellen. Uiteindelijk, zullen deze cellen uit elkaar trekken – ver genoeg opdat de bacteriën, die normaal op het oppervlak van de gehoorgang blijven onder de huid kruipen, waar ze een lekker warme omgeving vinden en waar ze beginnen te vermenigvuldigen. Voor je het weet, voel je jeuk in de gehoorgang, voelt het pijnlijk aan en geraakt het ontstoken. Indien men de ontsteking niet behandeld, kan de zwelling zich uitbreiden naar de nabijgelegen lymfeklieren en veroorzaakt het pijn slechts bij het bewegen van je kaak. Op dit punt, is de enig mogelijke behandeling, het nemen van antibiotica, en is er van duiken zeker geen sprake meer. In sommige gevallen, kan een ontlading die uit het buitenoor komt, worden opgemerkt. Pijn bij het wrijven aan de oor onderscheidt problemen aan het buitenoor van een middenoorontsteking, bij deze laatste is dit namelijk pijnloos.
En barotrauma van het middenoor of aerotritis, is het meest voorkomende duikongeval en kan worden veroorzaakt door een slechte klaartechniek of door te duiken met een verkoudheid. Het middenoor is een dode ruimte, verbonden met het bovenste deel van de keel door de buis van Eustachius. Deze buizen zijn smal en normaal gezien gesloten. Bij het gebruik van één van de klaartechnieken, komen deze buizen open en laat het toe dat de hogere luchtdruk uit je keel naar de middenoren gaat en de druk in de dode ruimte gelijk maakt. Maar Deze buisjes kunnen gemakkelijk verstopt geraken met slijm door een verkoudheid, waardoor het onmogelijk wordt om het middenoor te klaren. Tijdens de afdaling, wanneer de druk toeneemt, is de druk in het middenoor lager als de omgevingsdruk en wanneer de druk niet gelijk gemaakt wordt, zal dit leiden tot ongemak en pijn in het oor en kan het soms zelfs leiden tot een gescheurd trommelvlies.
Tijdens het opstijgen, zal de lucht in het middenoor uitzetten als de omgevingsdruk afneemt, indien de buis van Eustachius verstopt geraakt, wordt het onmogelijk voor de lucht in het middenoor om te worden vrijgelaten. Dit veroorzaakt druk op het evenwichtsmechanisme in het binnenoor en het is mogelijk dat hierdoor duizeligheid wordt ervaren. Als de lucht blijft uitzetten kan dit ernstige pijn en schade aan het trommelvlies veroorzaken. "Reverse Block" is meestal het gevolg van duiken terwijl men decongestieve middelen inneemt die op diepte hun effect verliezen, door slecht te klaren of door te duiken met een verkoudheid. Een soortgelijke situatie kan voorvallen wanneer de Sinus Ostium geblokkeerd geraakt op diepte. Dit zal resulteren in pijn in de getroffen sinus met of zonder een bloedneus en kan leiden tot een sinusbreuk in ernstige gevallen.
De belasting van het onderwater zwemmen is verrassend hoog. Dit is het gevolg van de diepte afhankelijke toegenomen gasdichtheid. De veranderingen in de ademhalingsmechanismen maken het mogelijk dat reeds bestaande gezondheidsbeperkingen van de ademhalingsorganen zich plotseling manifesteren. Zelfs bij ervaren duikers gaat er meestal minder dat 5% van de lichaamsenergie naar het zwemmen. De beperkende factor is het ademhalingsmechanisme. Dit kan bij overmatige inspanning snel uit de hand lopen.