COVID19 FAQ's
 • Kosten die te maken hebben met Covid-19 (b.v.: gespecialiseerde, medische behandelingen of repatriëring) zijn niet gedekt.
 • Wat wel gedekt is, is de directe levensreddende medische hulp in de eerste uren na ziekenhuisopname indien dat nodig is.
 • Anders dan andere standaard reisverzekeringen zijn DAN Europe plannen uitsluitend gericht op medische noodgevallen.
 • Als gevolg daarvan zijn de gevolgen van reisonderbrekingen veroorzaakt door Covid-19niet gedekt.
 • Bijvoorbeeld, als je vlucht geannuleerd wordt, worden de kosten daarvan niet door de verzekeraars gedragen, daar het hier niet gaat om een medisch noodgeval
 • Zie ook: Is behalve een duikverzekering een standaard reisverzekering inbegrepen?
 • Ja, jouw dekking blijft geldig overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen van jouw polis.
 • Maar houd alsjeblieft ook het volgende in de gaten:
  • In een duiknoodgeval is de dekking geldig, mits er geen beperkingen aan duikactiviteiten opgelegd zijn in het gebied waar je van plan bent te gaan duiken.
  • In het geval van een niet-duiknoodgeval in het buitenland zijn kosten als gevolg van Covid-19 uitgesloten.
 • Ja, jouw verzekeringsdekking blijft van kracht, zelfs als je tegen het advies van je regering in besluit om op reis te gaan.
 • Houd dan echter wel in gedachten dat DAN je misschien niet zo goed kan assisteren als ze onder normale omstandigheden zou doen, dit vanwege ernstige, logistieke knelpunten die de pandemie in een gegeven gebied tot gevolg kan hebben.
 • Bij voorbeeld, het organiseren van een repatriëring kan onmogelijk zijn vanwege het sluiten van de grenzen; zo kunnen ook medische instituten overweldigd zijn of zelfs helemaal niet beschikbaar.
 • Gezien het bovenstaande vragen we je de aanwijzingen van de regering van het land waar je woont en van de lokale autoriteiten nauwgezet op te volgen.

Belangrijk: De informatie op deze pagina is op geen enkele manier bedoeld om de verzekeringspolis en schedule te vervangen of aan te vullen.