Kysymykset Pro Member
 • Vakuutusturva, joka kattaa sekä vapaa-ajan sukelluksen että ammattilaissukelluksen parissa tapahtuneet sukellusonnettomuudet (laite- ja vapaasukellus), voimassa kaikkialla maailmassa ympäri vuoden.
   
 • Vakuutussuoja koskien niitä onnettomuuksia, jotka eivät liity sukeltamiseen, voimassa vain matkustaessasi ulkomailla, vakuutettujen päivien lukumäärä vaihtelee sen mukaan, minkä ohjelman olet valinnut. Jos lisäät tähän vakuutukseen vaihtoehtoisen edun Matkustaminen ilman rajoituksia, tällöin vakuutuksen kesto laajenee kattamaan koko tilausjakson (yksi vuosi).
   
 • Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus ja oikeusturva koskien ammattilaissukellusta (ei mahdollinen kaikissa maissa).

Ammattimainen sukeltaminen tarkoittaa neuvonnan ja ohjaamisen järjestämistä sukelluksen harrastajille ja/tai snorklaajille. Siihen sisältyvät kaikki ne palvelut, joiden kautta järjestetään ja valvotaan sukellustoimintaa sekä koulutetaan sukeltajia tai toimitaan heidän oppainaan tai seuralaisinaan. Tätä työtä toteuttavat sukellusohjaajat, apuohjaajat tai vedenalaiset oppaat, ja tähän sisältyy myös yksityinen sukellusharrastuksen kautta toteutettu toiminta pelastuspalvelun parissa (sekä vapaaehtoistyö että korvausta vastaan tehty työ). Myös sitä sukellustoimintaa, joka on suoraan tai epäsuorasti yhteydessä tieteelliseen työhön, tutkimustoimintaan tai median toimintaa, pidetään ammattilaissukeltamisena (paitsi jos se on puhtaasti vapaaehtoistyötä ilman minkäänlaisia korvauksia tai palkkioita).

 • Kuolemantapauksia koskeva lisäys: voit nostaa vakuutusturvan rajaa joko 25 000 tai 50 000 eurolla koskien sukellusonnettomuuksista johtuvia kuolemantapauksia. Tämä lisäys ei koske tekniikkasukelluksia.
   
 • Matkustaminen ilman rajoituksia: voit laajentaa ulkomailla muiden kuin sukeltamiseen liittyvien onnettomuuksien vakuutuksenturvan kattamaan ajallisesti koko tilausjakson (yksi vuosi).
   
 • Edut perheellesi: voit sisällyttää perheenjäsenesi (puolison ja/tai lapset) vakuutukseesi, joka koskee ulkomailla tapahtuvia, muita kuin sukeltamiseen liittyviä onnettomuuksia.
 • DAN Europe ei tarjoa vakuutusohjelmia, jotka kattaisivat myös sukellusvarusteet.
   
 • Pro Member -ohjelmat kattavat vakuutetun tai pelastajien välineet vain silloin kun kyseessä on oma tai kolmannen osapuolen korvattava sukellusonnettomuus (siihen korvausrajaan asti, joka on nähtävillä vakuutustodistuksessa).
 • DAN Europen suositus on, että et ylitä sukellussertifikaattiisi merkittyjä rajoja. Kuitenkin vain Sport Bronze -ohjelmassa on syvyysrajana 40 metriä nitroksilla tai paineilmalla, kun sitä vastoin missään muussa ohjelmassa ei ole syvyysrajoja. Näin ollen sukellusonnettomuudet kattava vakuutus on voimassa silloinkin kun sukellat syvämmällä kuin mitä sukellussertifikaatissasi on sallittu.
   
 • Toisaalta kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksen voimassaolo lakkaa aina kun rikot jotain lakia tai sääntöä. Tähän sisältyy myös sukeltaminen syvemmällä kuin mitä sukellussertifikaatissa on sallittu.
Tapaturmavakuutus, joka sisältyy DAN Europen vakuutusohjelmiin, kattaa lääketieteellisen hoidon kulut, jotka johtuvat vakuutuskirjaan määriteltyjen ehtojen mukaisesta onnettomuudesta. (Vakuutetun tulee suorittaa kaikki kohtuulliset varotoimenpiteet taatakseen oman turvallisuutensa sukellustoiminnan aikana.) Näin ollen me emme tule tarkastamaan sitä, onko vakuutetulla yllään erikoiskuvapuku vai ei.
Verkossa tapahtuvan rekisteröitymis- tai uusimisprosessin aikana voit lähettää ilmoituspalvelulle pyynnön rastittamalla ruudun kohdasta "Lähetä ilmoitus myös koulutusjärjestölleni". Sen jälkeen sinun tulee vain yksinkertaisesti valita järjestösi luettelosta ja näppäillä ohjaajakoodisi. On itsestään selvää, että tällä ilmoituspalvelulla ei voida korvata niitä ohjaajan sopimusvelvoitteita, jotka on allekirjoitettu sertifioinnin yhteydessä.
 • Oppilaasi eivät ole automaattisesti vakuutettuja.
 • Voit kuitenkin vakuuttaa ilmaiseksi tietyn määrän lähtötason oppilaitasi rekisteröimällä heidät MyDAN-tililläsi.
 • Voit lisäksi ostaa erikoisvakuutusohjelmia sekä laite- että vapaasukelluksen oppilaillesi, jotka osallistuvat lähtötason tai edistyneiden kursseille tai erikoiskursseille samoin kuin niille, jotka osallistuvat vapaasukelluksen ryhmätyökursseille.
Pysyy. Itse asiassa oppilaiden vakuutusohjelmat eivät ole millään tavalla yhteydessä sinun Pro Member -ohjelmasi ammattilaisen vastuuvakuutukseen.
Se, päätätkö rekisteröidä oppilaasi vakuutussuojan piiriin vai et, ei vaikuta vastuuvakuutukseesi mitenkään (niin pitkään kun sellainen on olemassa).

Kyllä, DAN Europen jäsenyys ja siihen liitetty sairausvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa mukaan luettuina USA ja Kanada. Kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta ja oikeusturvan kuluja koskevat ammattisukeltajille tarkoitettuja vakuutuksia sovelletaan näissä erityistapauksissa vain silloin, jos sinut haastetaan oikeuteen tai nostetaan oikeusjuttu niiden maiden lakien mukaan, jotka sijaitsevat DAN Europen alueella. DAN Europen vakuutusyhtiöillä ei ole valtuuksia tarjota vastuuvakuutusta USA:n ja/tai Kanadan asukkaille tai niiden alueelle rekisteröidyille yrityksille. Alla on joitakin esimerkkejä siitä, miten vastuuvakuutusta sovelletaan:

 • Jos olet USA:ssa tai Kanadassa valmennusmatkalla tai eurooppalaisten oppilaiden/asiakkaiden seurassa, sinut on vakuutettu ainoastaan vakuutuskirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti sekä silloin, jos sinut haastetaan oikeuteen tai nostetaan oikeusjuttu niiden lakien pohjalta, joita sovelletaan DAN Europen alueella. Tässä on otettava huomioon se, että oppilas tai asiakas haastaisi oikeuteen todennäköisesti mieluummin Euroopassa kuin USA:ssa tai Kanadassa.
 • Jos olet USA:ssa tai Kanadassa valmennusmatkalla tai eurooppalaisten oppilaiden/asiakkaiden seurassa, sinut on vakuutettu vakuutuskirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Vakuutusturvaasi sovelletaan myös silloin, jos sinut haastetaan oikeuteen tai nostetaan oikeusjuttu niiden lakien pohjalta, joita sovelletaan DAN Europen alueella. Tässä tapauksessa on hyvä ottaa huomioon se, että oppilas tai asiakas nostaisi kanteensa mieluummin Euroopassa kuin USA:ssa tai Kanadassa.
 • Jos olet vakuutettu ja harjoitat ammattilaistoimintaa USA:ssa tai Kanadassa niin että toiminnassasi et noudata paikallista maahanmuuttolainsäädäntöä tai työllistämis- tai vakuutuslakeja, vakuutusturvasi ei ehkä ole enää voimassa lain rikkomisesta johtuen.
 • Sukelluksen vakuutusturva on voimassa yhden vuoden ajan kaikkialla maailmassa riippumatta siitä, oletko ulkomailla vai kotimaassa.
 • Muualla kuin sukeltamisen yhteydessä sattuneiden lääketieteellistä hoitoa vaativien onnettomuuksien vakuutusturva on voimassa vain silloin kun matkustat ulkomailla. Vakuutus kattaa vain tietyn määrän matkustuspäiviä vuodessa (Bronze-ohjelmassa 60 päivää, Silver-ohjelmassa 90 päivää ja Gold-ohjelmassa 120 päivää).
 • Matkustuspäivät lasketaan siitä hetkestä, jolloin nykyinen matkasi on alkanut. Esimerkiksi, jos aktivoit Pro Silver -ohjelman 10 päivän kuluttua siitä kun olet lähtenyt ulkomaille, muuhun kuin sukellusonnettomuuksiin liittyvä vakuutuksesi alenen 80 päivään vuodessa.
 • Sanalla "Journey" (matka) tarkoitamme sellaista matkaa, joka suuntautuu ilmoittamasi asuinmaan ulkopuolelle. Kyseessä ei tule olla työmatka, työtehtäviin liittyvä matka eikä mikään muu ammattiin liittyvä matka kuin ammattisukeltaminen.
 • Jos lisäät ohjelmaasi valinnaisen Matkustaminen ilman rajoituksia -edun, muut kuin sukellusonnettomuudet kattava vakuutuksesi laajenee tällöin kestämään koko vakuutuskauden (yksi vuosi).
 • Asuinmaa tarkoittaa sitä maata, jossa olet ilmoittanut asuvasi pysyvästi hakiessasi tätä vakuutusta. Tämä on se maa, johon sinut lääketieteellistä hoitoa vaativan onnettumuuden sattuessa toimitetaan, jos tilanne niin vaatii.
 • Sinun tulee ilmoittaa varsinainen asuinmaasi, nimittäin se maa, jossa virallisesti asut.
 • Voit kuitenkin ilmoittaa eri postiosoitteen, johon haluat saada lähettämämme postin.

Tärkeää: tällä sivulla esitettyjen tietojen ei ole tarkoitus millään tavalla korvata tai täydentää vakuutusehtoja ja -todistuksia