UKK
Tarvitsetko apua?
Kirjoita etsimäsi aihe alle tai hae tietylle aiheelle varatusta osiosta.
 • Kuolemantapauksia koskeva lisäys: voit nostaa vakuutusturvan rajaa joko 25 000 tai 50 000 eurolla koskien sukellusonnettomuuksista johtuvia kuolemantapauksia. Tämä lisäys ei koske tekniikkasukelluksia.
   
 • Matkustaminen ilman rajoituksia: voit laajentaa ulkomailla muiden kuin sukeltamiseen liittyvien onnettomuuksien vakuutuksenturvan kattamaan ajallisesti koko tilausjakson (yksi vuosi).
   
 • Edut perheellesi: voit sisällyttää perheenjäsenesi (puolison ja/tai lapset) vakuutukseesi, joka koskee ulkomailla tapahtuvia, muita kuin sukeltamiseen liittyviä onnettomuuksia.
 • Saat jäsenkortin/-kortit sähköpostitse heti kun maksu on vahvistettu.
 • Kortin saa myös MyDAN-osiosta ja DAN Europe-sovelluksen kautta.
 • Kaikki DAN Europen jäsenkortit ovat digitaalisia, koska pyrimme siihen, että toimintamme mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimmat vähäiset. 
 • Kyllä, vakuutuksesi pysyy voimassa, vaikka päättäisitkin matkustaa vastoin hallituksesi suositusta.
 • Ota kuitenkin huomioon, että DAN ei ehkä kykene auttamaan sinua yhtä tehokkaasti kuin normaalien olosuhteiden vallitessa. Syynä tähän voivat olla ne vakavat logistiset ongelmat, joita pandemia saattaa aiheuttaa kyseisellä alueella.
 • Esimerkiksi kotiuttamisen järjestäminen voi olla mahdotonta rajojen sulkemisen takia. Samoin terveydenhuollon laitokset saattavat olla ylikuormitettuja tai niitä ei ole lainkaan saatavilla. 
 • Näin ollen on hyvä seurata tarkasti asuinmaasi hallituksen suosituksia samoin kuin paikallisten viranomaisten antamia ohjeita.
 • Kyllä, vakuutuksesi on voimassa niiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, jotka vakuutuskirjassasi on mainittu.
 • Ota myös huomioon seuraavat seikat:
  • Sukellusonnettomuuden sattuessa vakuutus on voimassa, mikäli sukellustoiminnan suhteen ei ole asetettu mitään rajoituksia sillä alueella, jossa aiot sukeltaa.
  • Jos sukellusonnettomuus sattuu ulkomailla, COVID-19-tautiin liittyvät kustannukset eivät kuulu vakuutuksen piiriin.
 • DAN Europen vakuutussuunnitelmat keskittyvät vain lääketieteellistä hoitoa vaativiin hätätilanteisiin, toisin kuin tavalliset matkavakuutukset.
 • Tästä syystä korvauksen piiriin eivät kuulu ne kustannukset, jotka ovat seurausta COVID-19-taudin aiheuttamista häiriöistä matkustamiseen liittyen. 
 • Jos lentosi esimerkiksi perutaan, vakuutusyhtiö ei korvaa kustannuksiasi, koska kyseessä ei ole lääketieteellistä hoitoa vaativa hätätilanne.
 • Katso myös: Kuuluuko sukellusvakuutukseeni lisäksi myös normaali matkavakuutus?
 • Vakuutusturva, joka kattaa sukellettaessa tapahtuvat lääketieteellistä apua vaativat onnettomuudet, on voimassa kaikkialla maailmassa ympäri vuoden.
 • Vakuutusturva, joka kattaa muut kuin sukeltamiseen liittyvät lääketieteellistä apua vaativat onnettomuudet, on voimassa vain silloin kun matkustat ulkomailla. Vakuutuksen kattamien päivien lukumäärä vaihtelee sen mukaan, millaisen ohjelman olet valinnut.
 • Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus on voimassa kaikkialla muualla maailmassa paitsi Kanadassa ja Yhdysvalloissa.
Kyllä, voit käyttää näitä vakuutusohjelmia kaikkien oppilaiden kohdalla riippumatta heidän asuinmaastaan.
Kyllä, ne ovat voimassa kaikkialla maailmassa.
Ei ole.
Oppilaiden vakuutusohjelmat ovat voimassa vain niiden kurssien aikana, joita varten heille on aktivoitu vakuutus.
 • Mene MyDAN-tilillesi
 • Klikkaa Vakuutus-painiketta
 • Lisää uusi käyttäjä -painiketta Oppilas-osiossa. Jos oppilaalla on jo DANin tili, klikkaa "Valitse jo aiemmin rekisteröity käyttäjä".
 • Vakuutukset ovat saman tien voimassa, ja saat tästä myös vahvstuksen sähköpostiisi.
 • lmaisia oppilasvakuutuksia voidaan käyttää ainoastaan lähtötason oppilaille, kun taas oppilaiden vakuutusohjelmia voidaan hyödyntää myös muiden kurssien oppilaiden ollessa kyseessä.
 • Ilmaiset vakuutukset sisältävät yhden yhteisen vakuutuksen koskien kaikkia oppilaita. Tämän vakuutuksen yläraja on 15 000 €. Oppilaiden vakuutusohjelmat kattavat henkilökohtaisesti jokaisen oppilaan erikseen ylärajan ollessa 30 000 €.
 • Ilmaisen vakuutuksen kesto on enimillään 90 päivää. Oppilaiden vakuutusohjelmat kestävät enimmillään 365 päivää. Molempien päättymispäivä on silloin kun oppilas saa todistuksen.
 • Ilmainen vakuutus on voimassa niin kauan kun niitä hyödyntävä ohjaaja toimii henkilökohtaisesti kurssin opettajana. Oppilaiden vakuutusohjelmat ovat koko ajan voimassa vakuutetun oppilaan kohdalla, riippumatta siitä, kuka on kurssilla opettajana.
Kyllä.
Näiden ilmaisten oppilasvakuutusten määrä vaihtelee sen mukaan, mikä ohjelma sinulla on.
Voit vakuuttaa sekä laite- että vapaasukelluksen oppilaitasi, jotka osallistuvat lähtötason tai edistyneiden kursseille tai erikoiskursseille samoin kuin niille, jotka osallistuvat vapaasukelluksen ryhmätyökursseille.
Pro- ja Club-jäsenet samoin kuin DAN Professional - ja Business Partners -jäsenet.
 • Asuinmaa tarkoittaa sitä maata, jossa olet ilmoittanut asuvasi pysyvästi hakiessasi tätä vakuutusta. Tämä on se maa, johon sinut lääketieteellistä hoitoa vaativan onnettumuuden sattuessa toimitetaan, jos tilanne niin vaatii.
 • Sinun tulee ilmoittaa varsinainen asuinmaasi, nimittäin se maa, jossa virallisesti asut.
 • Voit kuitenkin ilmoittaa eri postiosoitteen, johon haluat saada lähettämämme postin.
 • Sukelluksen vakuutusturva on voimassa yhden vuoden ajan kaikkialla maailmassa riippumatta siitä, oletko ulkomailla vai kotimaassa.
 • Muualla kuin sukeltamisen yhteydessä sattuneiden lääketieteellistä hoitoa vaativien onnettomuuksien vakuutusturva on voimassa vain silloin kun matkustat ulkomailla. Vakuutus kattaa vain tietyn määrän matkustuspäiviä vuodessa (Bronze-ohjelmassa 60 päivää, Silver-ohjelmassa 90 päivää ja Gold-ohjelmassa 120 päivää).
 • Matkustuspäivät lasketaan siitä hetkestä, jolloin nykyinen matkasi on alkanut. Esimerkiksi, jos aktivoit Pro Silver -ohjelman 10 päivän kuluttua siitä kun olet lähtenyt ulkomaille, muuhun kuin sukellusonnettomuuksiin liittyvä vakuutuksesi alenen 80 päivään vuodessa.
 • Sanalla "Journey" (matka) tarkoitamme sellaista matkaa, joka suuntautuu ilmoittamasi asuinmaan ulkopuolelle. Kyseessä ei tule olla työmatka, työtehtäviin liittyvä matka eikä mikään muu ammattiin liittyvä matka kuin ammattisukeltaminen.
 • Jos lisäät ohjelmaasi valinnaisen Matkustaminen ilman rajoituksia -edun, muut kuin sukellusonnettomuudet kattava vakuutuksesi laajenee tällöin kestämään koko vakuutuskauden (yksi vuosi).

Kyllä, DAN Europen jäsenyys ja siihen liitetty sairausvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa mukaan luettuina USA ja Kanada. Kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta ja oikeusturvan kuluja koskevat ammattisukeltajille tarkoitettuja vakuutuksia sovelletaan näissä erityistapauksissa vain silloin, jos sinut haastetaan oikeuteen tai nostetaan oikeusjuttu niiden maiden lakien mukaan, jotka sijaitsevat DAN Europen alueella. DAN Europen vakuutusyhtiöillä ei ole valtuuksia tarjota vastuuvakuutusta USA:n ja/tai Kanadan asukkaille tai niiden alueelle rekisteröidyille yrityksille. Alla on joitakin esimerkkejä siitä, miten vastuuvakuutusta sovelletaan:

 • Jos olet USA:ssa tai Kanadassa valmennusmatkalla tai eurooppalaisten oppilaiden/asiakkaiden seurassa, sinut on vakuutettu ainoastaan vakuutuskirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti sekä silloin, jos sinut haastetaan oikeuteen tai nostetaan oikeusjuttu niiden lakien pohjalta, joita sovelletaan DAN Europen alueella. Tässä on otettava huomioon se, että oppilas tai asiakas haastaisi oikeuteen todennäköisesti mieluummin Euroopassa kuin USA:ssa tai Kanadassa.
 • Jos olet USA:ssa tai Kanadassa valmennusmatkalla tai eurooppalaisten oppilaiden/asiakkaiden seurassa, sinut on vakuutettu vakuutuskirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Vakuutusturvaasi sovelletaan myös silloin, jos sinut haastetaan oikeuteen tai nostetaan oikeusjuttu niiden lakien pohjalta, joita sovelletaan DAN Europen alueella. Tässä tapauksessa on hyvä ottaa huomioon se, että oppilas tai asiakas nostaisi kanteensa mieluummin Euroopassa kuin USA:ssa tai Kanadassa.
 • Jos olet vakuutettu ja harjoitat ammattilaistoimintaa USA:ssa tai Kanadassa niin että toiminnassasi et noudata paikallista maahanmuuttolainsäädäntöä tai työllistämis- tai vakuutuslakeja, vakuutusturvasi ei ehkä ole enää voimassa lain rikkomisesta johtuen.
Pysyy. Itse asiassa oppilaiden vakuutusohjelmat eivät ole millään tavalla yhteydessä sinun Pro Member -ohjelmasi ammattilaisen vastuuvakuutukseen.
Se, päätätkö rekisteröidä oppilaasi vakuutussuojan piiriin vai et, ei vaikuta vastuuvakuutukseesi mitenkään (niin pitkään kun sellainen on olemassa).
 • Oppilaasi eivät ole automaattisesti vakuutettuja.
 • Voit kuitenkin vakuuttaa ilmaiseksi tietyn määrän lähtötason oppilaitasi rekisteröimällä heidät MyDAN-tililläsi.
 • Voit lisäksi ostaa erikoisvakuutusohjelmia sekä laite- että vapaasukelluksen oppilaillesi, jotka osallistuvat lähtötason tai edistyneiden kursseille tai erikoiskursseille samoin kuin niille, jotka osallistuvat vapaasukelluksen ryhmätyökursseille.
Verkossa tapahtuvan rekisteröitymis- tai uusimisprosessin aikana voit lähettää ilmoituspalvelulle pyynnön rastittamalla ruudun kohdasta "Lähetä ilmoitus myös koulutusjärjestölleni". Sen jälkeen sinun tulee vain yksinkertaisesti valita järjestösi luettelosta ja näppäillä ohjaajakoodisi. On itsestään selvää, että tällä ilmoituspalvelulla ei voida korvata niitä ohjaajan sopimusvelvoitteita, jotka on allekirjoitettu sertifioinnin yhteydessä.