UKK
Tarvitsetko apua?
Kirjoita etsimäsi aihe alle tai hae tietylle aiheelle varatusta osiosta.

Tarjouksia, ilmaisia seminaareja, alennuksia jne. Lisää etuja löydät etuja esittelevältä verkkosivultamma.

 • Asuinmaa tarkoittaa sitä maata, jossa olet ilmoittanut asuvasi pysyvästi hakiessasi tätä vakuutusta. Tämä on se maa, johon sinut lääketieteellistä hoitoa vaativan onnettumuuden sattuessa toimitetaan, jos tilanne niin vaatii.
   
 • Sinun tulee ilmoittaa varsinainen asuinmaasi, nimittäin se maa, jossa virallisesti asut.
   
 • Voit kuitenkin ilmoittaa eri postiosoitteen, johon haluat saada lähettämämme postin.
Tapaturmavakuutus, joka sisältyy DAN Europen Sport Member -ohjelmiin, kattaa lääketieteellisen hoidon kulut, jotka johtuvat vakuutuskirjaan määriteltyjen ehtojen mukaisesta onnettomuudesta. (Vakuutetun tulee suorittaa kaikki kohtuulliset varotoimenpiteet taatakseen oman turvallisuutensa sukellustoiminnan aikana.) Näin ollen me emme tule tarkastamaan sitä, onko vakuutetulla yllään erikoiskuvapuku vai ei.
 • DAN Europen suositus on, että et ylitä sukellussertifikaattiisi merkittyjä rajoja. Kuitenkin vain Sport Bronze -ohjelmassa on syvyysrajana 40 metriä nitroksilla tai paineilmalla, kun sitä vastoin missään muussa ohjelmassa ei ole syvyysrajoja. Näin ollen sukellusonnettomuudet kattava vakuutus on voimassa silloinkin kun sukellat syvämmällä kuin mitä sukellussertifikaatissasi on sallittu.
   
 • Toisaalta kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksen voimassaolo lakkaa aina kun rikot jotain lakia tai sääntöä. Tähän sisältyy myös sukeltaminen syvemmällä kuin mitä sukellussertifikaatissa on sallittu.
 • DAN Europe ei tarjoa vakuutusohjelmia, jotka kattaisivat myös sukellusvarusteet.
   
 • Sport Silver - ja Sport Gold -ohjelmat kattavat vakuutetun tai pelastajien välineet vain silloin kun kyseessä on oma tai kolmannen osapuolen korvattava sukellusonnettomuus (siihen korvausrajaan asti, joka on nähtävillä vakuutustodistuksessa).
 • Kuolemantapauksia koskeva lisäys: voit nostaa vakuutusturvan rajaa joko 25 000 tai 50 000 eurolla koskien sukellusonnettomuuksista johtuvia kuolemantapauksia. Tämä lisäys ei koske tekniikkasukelluksia.
   
 • Matkustaminen ilman rajoituksia: voit laajentaa ulkomailla muiden kuin sukeltamiseen liittyvien onnettomuuksien vakuutuksenturvan kattamaan ajallisesti koko tilausjakson (yksi vuosi).
   
 • Edut perheellesi: voit sisällyttää perheenjäsenesi (puolison ja/tai lapset) vakuutukseesi, joka koskee ulkomailla tapahtuvia, muita kuin sukeltamiseen liittyviä onnettomuuksia.

Ammattimainen sukeltaminen tarkoittaa neuvonnan ja ohjaamisen järjestämistä sukelluksen harrastajille ja/tai snorklaajille. Siihen sisältyvät kaikki ne palvelut, joiden kautta järjestetään ja valvotaan sukellustoimintaa sekä koulutetaan sukeltajia tai toimitaan heidän oppainaan tai seuralaisinaan. Tätä työtä toteuttavat sukellusohjaajat, apuohjaajat tai vedenalaiset oppaat, ja tähän sisältyy myös yksityinen sukellusharrastuksen kautta toteutettu toiminta pelastuspalvelun parissa (sekä vapaaehtoistyö että korvausta vastaan tehty työ). Myös sitä sukellustoimintaa, joka on suoraan tai epäsuorasti yhteydessä tieteelliseen työhön, tutkimustoimintaan tai median toimintaa, pidetään ammattilaissukeltamisena (paitsi jos se on puhtaasti vapaaehtoistyötä ilman minkäänlaisia korvauksia tai palkkioita).

 • Vapaa-ajan sukeltaminen tarkoittaa sekä tekniikkasukeltamista että ei-tekniikkasukeltamista harrastuksena. Tällöin siitä ei makseta mitään korvausta.
 • Sukellusohjaajien tai -oppaiden sukeltamista ei lasketa vapaa-ajan sukeltamiseksi.
 • Vakuutusturva, joka kattaa sekä vapaa-ajan sukelluksen että ammattilaissukelluksen parissa tapahtuneet sukellusonnettomuudet (laite- ja vapaasukellus), voimassa kaikkialla maailmassa ympäri vuoden.
 • Vakuutussuoja koskien niitä onnettomuuksia, jotka eivät liity sukeltamiseen, voimassa vain matkustaessasi ulkomailla, vakuutettujen päivien lukumäärä vaihtelee sen mukaan, minkä ohjelman olet valinnut. Jos lisäät tähän vakuutukseen vaihtoehtoisen edun Matkustaminen ilman rajoituksia, tällöin vakuutuksen kesto laajenee kattamaan koko tilausjakson (yksi vuosi).
 • Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus ja oikeusturva koskien vapaa-ajan sukellusta (ei mahdollinen kaikissa maissa).

Jos sinulla on Pro- tai Dive Centre -vakuutussuunnitelma, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 1. vakuutuskirjastasi riippuen voit rekisteröidä osan oppilaistasi tai kaikki oppilaasi ilmaiseksi. Tällöin kyseessä ovat ilmaiset oppilasvakuutukset.
 2. voit ostaa erikseen oppilaillesi tarkoitetut vakuutussuunnitelmat. Tällöin kyseessä ovat oppilasvakuutukset. Lisätietoa näistä vakuutuksista löydät seuraavilta verkkosivuilta:
 • Voit tehdä tämän MyDAN-osiossasi, mikäli sinulla on Pro- tai Dive Centre -vakuutussuunnitelma.
 • Kun rekisteröit oppilaasi joko ilmaiseen oppilasvakuutukseen tai oppilasvakuutukseen, saatte molemmissa tapauksissa kumpikin vahvistuksen sähköpostitse.

Tärkeimmät neljä eroavuutta ovat seuraavat:

 • Kurssit — Ilmaisia oppilasvakuutuksiavoidaan käyttää vain silloin, kun kyseessä ovat lähtötason kurssien oppilaatOppilasvakuutuksia voidaan käyttää myösmuiden kurssien oppilaiden kohdalla.
 • Kokonaisraja  Ilmaiseen oppilasvakuutukseen sisältyy 15 000 € kokonaissumma, joka kattaa kaikki oppilaat yhteisesti. Oppilasvakuutus kattaa puolestaan yksillöllisesti jokaisen oppilaan 30 000 € asti.
 • Kesto — Ilmaiset oppilasvakuutukset ovat voimassa enintään 90 päivääoppilasvakuutuksettaas ovat voimassa enimmillään 365 päivää. Kummakin vakuutuksen päättymispäivä on kuitenkin se päivämäärä, jolloin oppilas saa sertifikaatin kurssistaan.
 • Kouluttajan läsnäolo — Ilmainen sukellusvakuutus on voimassa niin kauan kun oppilaiden vakuutukset aktivoinut kouluttaja opettaa kurssilla henkilökohtaisesti. Oppilasvakuutus puolestaan kattaa aina vakuutetun oppilaan riippumatta siitä, kuka toimii kurssilla opettajana.

Kyllä, voit hyödyntää näitä vakuutuksia riippumatta siitä, missä maassa oppilaasi asuvat.

 • Kyllä, ne ovat voimassa kaikkialla maailmassa.

Se, että toimintasi on ollut turvallista ja menestynyt hyvin, osoittaa sen, että liiketoimintasi on terveellä pohjalla ja hyvin hoidettu. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinua eivät uhkaisi mitkään vaarat. Riskejä on aina, kaikkein parhaimmistakin ponnisteluista huolimatta. DAN HIRA-ohjelman ansiosta sinulla on mahdollisuus tarkastella toimintaasi kriittisesti ja laaja-alaisesti toisenkin kerran. Kokeneimmillekin meistä tapahtuu helposti se vahinko, että meistä tulee omahyväisiä ja unohdamme vanhat sattumukset sekä katsomme läpi sormien uusia riskejä, joita on päässyt muodostumaan. Ohjelman läpikäyminen voi vahvistaa sen, että riskisi ovat hyvin hallinnassa, mutta prosessi on kuitenkin vähintään yhtä hyödyllinen kuin sen tulos. Sen avulla voit saada vertailupohjaa, jonka rinnalla voit myöhemmin arvioida tulevaisuuden toimintoja ja riskejä.

Toimiessasi sukellusyrittäjänä HIRA-ohjelma auttaa sinua tutustumaan täysin uusiin riskienhallintaan ja vastuuseen liittyviin alueisiin. Järjestelmällistä riskienhallintaa, sellaisena kuin me sen tunnemme ilmailusta ja terveydenhuollosta, ei ole omaksuttu sukellusalalla, vaikka kaikilla näillä aloilla ilmeneekin samantyyppisiä oikeusjuttuja ja menetyksiä. Sukellusalalla on riskejä kaikkialla, ja helposti tätä pidetään itsestäänselvyytenä tai toisaalta unohdetaan vaarat kokonaan. Sukellusyrittäjinä ja työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta vastaavina meillä ei ole tähän varaa. DANin HIRA-ohjelmaan osallistuminen on yksi tapa tarkastella omaa toimintaansa ja varmistua siitä, että turvallisuutta ei toiminnassa pidetä itsestäänselvyytenä. Se, että on onnistunut välttämään onnettomuudet, ei välttämättä aina kerro turvallisesta toiminnasta.

Nekin sukellusalan ammattilaiset, joilla ei ole omaa sukelluskeskusta tai -myymälää, joutuvat silti kohtaamaan monenlaisia onnettomuuksia sekä maalla että vedessä. Kyky tunnistaa ne ongelmat, jotka liittyvät erilaisiin toimintoihin, vastuun hallintaan ja myös asiakkaisiin, on ratkaisevan tärkeä ammattilaisille sekä heidän itsensä että oppilaiden turvaamisen kannalta. Näin heidän toimintansa menestyy. Sukellusalan ammattilaiset kohtaavat edelleenkin riskejä opettaessaan, kuljettaessaan varusteita ja oppilaita, järjestäessään tai toteuttaessaan charter-kuljetuksia sekä monissa muissa sukeltamiseen liittyvissä toiminnoissa. Näitä ongelmia aiheuttavia seikkoja katsotaan usein läpi sormien, ja tämä aiheuttaa sukellusalalla toimiville monenlaista vahinkoa. DANin HIRA-ohjelman tarkoituksena on tuoda parannusta tähän tilanteeseen, niin että voit opettaa ja huolehtia oppilaistasi turvallisissa olosuhteissa.

DANin HIRA-ohjelma perustettiin tarkoituksena edistää sukellusalan kasvua, vähentää alalla toimivien menetyksiä ja ehkäistä loukkaantumisia. Sukellusala ei selviä ilman ammattilaisiaan, ja sukellusturvallisuuden edistämistä ei voida rajoittaa vain virkistyssukeltajiin. Näin ollen ohjelma on ilmainen DAN Pro - ja DAN Club -jäsenille sekä Business Partners -kumppaneille ennaltaehkäisevänä turvallisuutta edistävänä toimenpiteenä alallamme. Tarkoituksena on pitää sukellusala elinvoimaisena.

DANin HIRA-ohjelma on tarkoitettu kaikille sukellusalan ammattilaisille. Voit hyödyntää sitä toiminnassasi, olitpa sitten kouluttaja, charter-operaattori, sukelluskeskuksen omistaja tai tarjoat vesiurheiluun liittyviä palveluja toissijaisena tulolähteenä. Koska ohjelman kohderyhmä on niin laaja, kaikki sen osa-alueet eivät sovellu kaikkeen toimintaan. Sinun tehtävänäsi on päättää, mitkä osat ohjelmasta ovat hyödyllisiä juuri sinun kannaltasi. Kyseessä on työväline, joka auttaa sinua hallitsemaan riskejä. Kyseessä ei siis ole mikään tarkistusohjelma tai ohjelma, jonka tarkoituksena on selvittää, noudatatko kaikkia määräyksiä. Päämääränä on auttaa osaavia ja taitavia toimijoita heidän liiketoiminnassaan ja keventää heidän vastuutaan.  

 • ÄÄRIMMÄINEN VÄSYMYS - HEIKKOUS
 • VOIMAKAS JANONTUNNE JA HYVIN KUIVA SUU
 • SYVÄLLE PAINUNEET SILMÄT JA/TAI SILMÄT, JOTKA EIVÄT ERITÄ KYYNELEITÄ
 • VIRTSAAMATTA KAHDEKSAN TUNTIA
 • KUIVA IHO, JOKA PAINUU HITAASTI ALAS, KUN SITÄ PURISTAA
 • TIHEÄT SYDÄMENLYÖNNIT, PULSSI HEIKKO
 • HENGITYS NOPEAA
 • ALHAINEN VERENPAINE
 • ÄRTYISYYS JA SEKAVUUS
 • SYDÄNKOHTAUKSET
 • MATALA TAJUNNANTASO
 • JANO (TÄMÄ TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ SINUN EI PITÄISI JUODA VAIN SILLOIN, KUN TUNNET JANOA, KOSKA JANON TUNNE ON JO MERKKI LIEVÄSTÄ NESTEHUKASTA)
 • HUIMAUS
 • PÄÄNSÄRKY
 • LIHASKRAMPIT
 • VÄSYMYS
 • KUIVA TAI TAHMEA SUU
 • TUMMAKSI VÄRJÄYTYNYT VIRTSA
 • VÄHENTYNYT VIRTSANERITYS