Kaupallinen sukeltaminen

Vakuutus, joka on tarkoitettu kaupallisille sukeltajille

MIKSI SUKELLUSVAKUUTUS ON TARPEEN?

Silloin kun sukeltaminen on elämäntyösi, ei sinulla ole varaa vaarantaa sukellusturvallisuuttasi. DANin ansiosta sinun on mahdollista saada ammattilaisille tarkoitettu vakuutus, joka antaa ammattiaan harjoittaville sukeltajille suojan heidän harjoittaessaan kaupalliseen sukeltamiseen liittyviä toimintoja (sekä sisämaassa että rannikolla ja merellä). Saadaksesi räätälöidyn tarjouksen ole hyvä ja täytä kyselylomakkeemme ja lähetä ne sitten jäsenyydestä vastaavalle osastollemme. Otamme sinuun yhteyttä vakuutusturvan voimassaolon ja sen ehtojen vahvistamiseksi.

TEOLLINEN/KAUPALLINEN SUKELTAMINEN

Tähän sisältyvät kaikki ne sukellustoiminnot, jotka toteutetaan merellä, rannikkoalueella tai sisämaassa ja joita suorittavat ammattilaiset erityisvaltuuksin. Toiminnalla tuetaan teollisuuden, tuotannon tai tekniikan aloja tai tuotantotekniikan ja yhdyskuntatekniikan toimintoja. Toiminta tapahtuu usein öljyvoimaloissa, satamissa tai niiden läheisyydessä.

MITÄ VAKUUTUS KATTAA?

SUKELTAMINEN

  • Ylipainehappihoitoon liittyvä lääketieteellinen erityisneuvonta 24/7
  • Lääketieteellinen hoito hätätilanteissa sisältäen ylipainehappihoidon ja sairaalahoidon
  • Lääketieteellinen evakuointi hätätilanteissa (sisältäen epäillyt sukellussairaustapaukset)
  • Toipilaana olevan sukeltajan kuljetus kotimaahan
  • Kuolema tai pysyvä invaliditeetti
  • Erikoissairaanhoito sisältäen kuntoutuksen ja traumaperäisen stressihäiriön hoidon

MUUT KUIN SUKELTAMISEEN LIITTYVÄT TILANTEET

  • Lääketieteellinen evakuointi (sairaanhoidollinen kuljetus hätätilanteisiin liittyen)
  • Ensimmäinen lääketieteellinen arviointi Kustannukset lääketieteellistä hoitoa vaativassa onnettomuustilanteessa myös ilman sairaalahoitoa
  • Sairaanhoidollinen kuljetus kotimaahan
  • Matkalla tarvittava avustus

Tässä on esitetty lyhyt kooste vakuutuksen tarjoamista monista eduista.
Tilanteen mukaan vakuutuksen kohdalla saatetaan soveltaa myös tiettyjä poikkeuksia ja ehtoja. Vakuutusta ei myöskään ole välttämättä saatavilla kaikissa maissa.
Pyydä tarjous saadaksesi tarvittavat lisätiedot ja lue kaikki vakuutukseen liittyvät asiakirjat ennen ostamista.

PYYDÄ TARJOUS
Saadaksesi räätälöidyn tarjouksen täytä seuraavat kyselylomakkeet ja lähetä ne osastollemme, joka hoitaa jäsenyyksiin liittyviä asioita.
Terveystietolomake

Itse laatimasi tiedonanto terveydentilastasi, jonka tarkoituksena on selvittää sukelluskuntoasi ja sitä, onko sinulla mahdollisesti joitakin olemassa olevia sairauksia, jotka saattavat vaikuttaa turvallisuuteesi.

LATAA
Kaupallisen sukeltamisen lomake

Lähetä meille tarkempaa tietoa siitä, mitä toimintasi kaupallisena sukeltajana sisältää.

LATAA

Kyselylomakkeita on saatavana englanniksi, ranskaksi ja italiaksi. Vain näillä kielillä tulevat pyynnöt käsitellään.