VAIHTO DANIIN

Koe DANin koulutusjärjestelmän korkea laatu ja liity niiden ammattilaisten joukkoon, jotka ovat jo valinneet ensiapukoulutuksen korkeimmat standardit.

Kouluttajien vaihtoon liittyvät vaihtoehdot

Ne henkilöt, jotka tällä hetkellä toimivat eri koulutusohjelmissa kouluttajina, voivat saada DAN kouluttajan pätevyyden erityisen vaihtoreitin kautta. Näitä kyseessä olevia koulutusohjelmia ovat esimerkiksi CPR, BLSD, First Aid, PBLSD ja Emergency Oxygen First Aid. Aikaisemmista pätevyyksistään riippuen nämä henkilöt voivat pyytää lupaa opettaa seuraavissa DAN Trainingin ohjelmissa:

  • BLSD (aikuiset ja lapset); First Aid.
  • BLSD (aikuiset ja lapset); First Aid; Oxygen First Aid for Diving Emergencies.
Kurssin ennakkoehdot

Voidakseen hakea DAN Instructor -vaihto-ohjelmaan kokelaalla on oltava alla esitetyt pätevyydet, jotka jokin tunnustettu järjestö* on myöntänyt. Hänen tulee myös täyttää kaikki muut minimivaatimukset, jotka koskevat pääsyä Instructor Qualification Course-kurssille. Nämä vaatimukset on kuvattu GS&P-kouluttajan käsikirjassa.

  • BLSD-kouluttajan pätevyys ja joko lasten BLSD-kouluttajan tai ensiapukouluttajan pätevyys (tai molemmat)
  • Kouluttajan pätevyys koskien hapen antoa onnettomuustilanteissa, jotka tapahtuvat vedessä (Emergency Oxygen), (vapaaehtoinen).

* Järjestöä pidetään yleensä tunnustettuna, jos se noudattaa kansainvälisiä ERC/AHA-ohjeita ja sillä on lupa myöntää koulutussertifikaatteja. Voit pyytää DAN Training -osastoa arvioimaan kaikki pätevyyden arvioimispyynnöt etukäteen.

FIN DAN-OHJEEN KOULUTTAJA