COVID19 FAQ
 • COVID-19-tautiin liittyviä kustannuksia (esim. erityissairaanhoitoa tai kotiuttamista) ei korvata.
 • Vakuutuksen alaisuuteen kuuluu välitön lääketieteellinen hoito, joka on välttämätöntä hengen pelastamiseksi ensimmästen tuntien aikana sairaalaanoton yhteydessä.
 • DAN Europen vakuutussuunnitelmat keskittyvät vain lääketieteellistä hoitoa vaativiin hätätilanteisiin, toisin kuin tavalliset matkavakuutukset.
 • Tästä syystä korvauksen piiriin eivät kuulu ne kustannukset, jotka ovat seurausta COVID-19-taudin aiheuttamista häiriöistä matkustamiseen liittyen. 
 • Jos lentosi esimerkiksi perutaan, vakuutusyhtiö ei korvaa kustannuksiasi, koska kyseessä ei ole lääketieteellistä hoitoa vaativa hätätilanne.
 • Katso myös: Kuuluuko sukellusvakuutukseeni lisäksi myös normaali matkavakuutus?
 • Kyllä, vakuutuksesi on voimassa niiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, jotka vakuutuskirjassasi on mainittu.
 • Ota myös huomioon seuraavat seikat:
  • Sukellusonnettomuuden sattuessa vakuutus on voimassa, mikäli sukellustoiminnan suhteen ei ole asetettu mitään rajoituksia sillä alueella, jossa aiot sukeltaa.
  • Jos sukellusonnettomuus sattuu ulkomailla, COVID-19-tautiin liittyvät kustannukset eivät kuulu vakuutuksen piiriin.
 • Kyllä, vakuutuksesi pysyy voimassa, vaikka päättäisitkin matkustaa vastoin hallituksesi suositusta.
 • Ota kuitenkin huomioon, että DAN ei ehkä kykene auttamaan sinua yhtä tehokkaasti kuin normaalien olosuhteiden vallitessa. Syynä tähän voivat olla ne vakavat logistiset ongelmat, joita pandemia saattaa aiheuttaa kyseisellä alueella.
 • Esimerkiksi kotiuttamisen järjestäminen voi olla mahdotonta rajojen sulkemisen takia. Samoin terveydenhuollon laitokset saattavat olla ylikuormitettuja tai niitä ei ole lainkaan saatavilla. 
 • Näin ollen on hyvä seurata tarkasti asuinmaasi hallituksen suosituksia samoin kuin paikallisten viranomaisten antamia ohjeita.

Tärkeää: tällä sivulla esitettyjen tietojen ei ole tarkoitus millään tavalla korvata tai täydentää vakuutusehtoja ja -todistuksia