Paediatric Basic Life Support e Defibrillation
DAN Paediatric Basic Life Support & Defibrillation PBLS(D) -kurssi täydentää aikuisia koskevaa DAN Basic Life Support -kurssia. Tämän kurssin ohjelmaan sisältyy niiden taitojen opiskelua, jotka ovat tarpeellisia hoidettaessa sydänpysähdyksen uhriksi joutunutta lasta AED-laitteen avulla.
DAN Paediatric Basic Life Support & Defibrillation PBLS(D)

DAN Paediatric Basic Life Support & Defibrillation PBLS(D) -kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia erityisesti lasten ja vauvojen hoidossa tarvittavia ensiapuataitoja. Tavoitteena on saavuttaa sellaiset taidot, joiden avulla auttaja osaa hoitaa lasten ja vauvojen sydänpysähdykset ja osaa toimia tilanteissa, joissa hengitysteihin on joutunut vierasesine. Lasten peruselintoimintojen hoitoon ja ylläpitoon tarkoitettujen menetelmien lisäksi kurssilla opetellaan AED-laitteen käyttöä.

Suosittelemme vahvasti DAN PBLSD -kurssia lastenhoitoalan ammattilaisille ja muille lasten kanssa asuville ja työskenteleville henkilöille (esim. opettajat, urheiluvalmentajat, vanhemmat ja isovanhemmat).

Hae DAN Training -kurssi

Tärkeimmät tavoitteet
  • Paediatric Basic Life Support (PBLS)
  • Lasten ja vauvojen elvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Automaattisen ulkoisen defibrillaattorin (AED) käyttö
Kurssin kesto

3 tuntia (sen lisäksi, että henkilö on osallistunut  DANin aikuisia koskevaan BLS-opetukseen)

Ennakkoehdot kurssille osallistumiselle

DAN Basic Life Support & Defibrillation -todistus (aikuisia koskeva kurssi)

Todistuksen uusiminen

Uusittava kahden vuoden välein