Paediatric Basic Life Support
DAN Paediatric Basic Life Support (PBLS) -kurssi täydentää aikuisille tarkoitettua DAN Basic Life Support -kurssia. Tämän kurssin ohjelmaan sisältyy niiden taitojen opettelua, joita tarvitaan, kun sydämenpysähdys tapahtuu lapselle tai kun lapsella on vierasesine hengitysteissä.
DAN Paediatric Basic Life Support (PBLS)

DAN Paediatric Basic Life Support (PBLS) -kurssi sopii kaikille, jotka haluavat oppia nimenomaan lasten ja vauvojen hoitoon soveltuvia ensiaputaitoja. Ohjelmaan sisältyy sekä teoriatietoa että käytännön taitojen harjoittelua. Tavoitteena on saavuttaa sellaiset taidot, joiden avulla auttaja osaa hoitaa lasten ja vauvojen sydänpysähdykset ja osaa toimia tilanteissa, joissa hengitysteihin on joutunut vierasesine. Suosittelemme vahvasti tätä kurssia lastenhoitoalan ammattilaisille ja muille lasten kanssa asuville ja työskenteleville henkilöille (esim. opettajat, urheiluvalmentajat, vanhemmat ja isovanhemmat).

Hae DAN Training -kurssi

Tärkeimmät tavoitteet
  • Lasten peruselintoimintojen hoito ja ylläpito (PBLS): lapset ja vauvat
  • Lasten ja vauvojen elvyttäminen
  • Vierasesine hengitysteissä
Kurssin kesto

2 tuntia (sen lisäksi, että henkilö on osallistunut  DANin aikuisia koskevaan BLS-opetukseen)

Ennakkoehdot kurssille osallistumiselle

DAN Basic Life Support -todistus (aikuisen ensiapua koskeva kurssi)

Todistuksen uusiminen

Uusittava kahden vuoden välein