Oxygen First Aid for Diving Emergencies
DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies -kurssilla opitaan tunnistamaan sukellusvammojen ja -sairauksien oireita ja merkkejä. Kurssi on tarkoitettu sekä sukeltajille että niille, jotka eivät sukella (esim. sukellusaluksen kapteeni). Kurssilla harjoitellaan myös antamaan happiensiapua sukeltamiseen liittyvissä onnettomuustilanteissa.
Oxygen First Aid for Diving Emergencies

DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies -kurssilla on tarkoitus kouluttaa sekä sukeltajia että niitä henkilöitä, jotka eivät sukella (esim. sukellusaluksen kapteeni). Tavoitteena on tunnistaa sukeltamiseen liittyvien vammojen ja sairauksien oireita ja merkkejä sekä osata antaa happiensiapua sukellusonnettomuuksissa, kun odotetaan lääkintähenkilöstöä paikalle tai evakuointia lähimpään hoitolaitokseen. Tämä kurssi tarjoaa perustaidot laitesukellusonnettomuuksien tunnistamiseen, niihin reagoimiseen ja hoitotoimenpiteisiin. Kokeneilla sukeltajilla ja kouluttajilla on mahdollisuus täydentää aiemmin oppimaansa tällä kurssilla. Ohjelman aikana tutustutaan anatomian ja fysiologian perusteisiin sekä erilaisiin vesionnettomuuksiin.   

Tärkeimmät tavoitteet
 • Perusanatomia ja -fysiologia
 • Erilaiset onnettomuudet, johin on syynä vedessä oleskelu:

  Hukkuminen
  Sukellussairaus (DCI)
  Ilmaembolia (AGE)
  Sukeltajantauti (DCS)

 • Nopea neurologinen tutkimus
 • Hapen hyödyntäminen laitesukellusonnettomuuksissa
 • Hapen käyttöön liittyvät vaarat
 • Hapenantolaitteet ja niiden osat
 • Hapen käsittely
 • Voimassa olevat määräykset
Käytännön harjoitukset
 • DANin happilaitteen kokoaminen ja purkaminen
 • Hengitysventtiili (Demand Valve)
 • Varaajapussillinen maski
 • Suun ja nenän peittävä elvytyssuoja
 • Nopea neurologinen tutkimus
 • Hätätilanteiden hallinta ja sukellustietojen talteenotto
Kurssin kesto

Vähintään 4 tuntia

Ennakkoehdot kurssille osallistumiselle

Minimi-ikä: 16

DAN Basic Life Support -todistus/BLSD (tai vastaava**)

Perustason elvytyskurssi (PPE) tai BLS-kurssi (peruselintoimintojen hoito) vastaa DANin BLS-kurssia, jos kurssilla noudatetaan ERC:n uusimpia elvytysohjeita ja jos todistuksen myöntää yleisesti hyväksytty ensiapujärjestö.

Todistuksen uusiminen

Uusittava kahden vuoden välein