Hazardous Marine Life Injuries
DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries -kurssilla on tavoitteena opettaa sukeltajille (ja myös muille kiinnostuneille) hyödyllisiä toimintatapoja, joiden avulla he voivat tunnistaa vaaralliset merieliöt ja välttää näin mahdolliset niiden aiheuttamat vammat. Tavoitteena on myös kyetä antamaan tarvittava ensiapu loukkaantumistilanteissa.
DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries -kurssin tarkoituksena on antaa lisää tietoa peruselintoimintojen hoidosta ja ensiavusta. Samoin tavoitteena on osata yhdistää nämä perustaidot niihin erityistaitoihin, joita tarvitaan hoidettaessa vaarallisten merieliöiden aiheuttamia vammoja. 
Tässä ohjelmassa opetetaan myös tunnistamaan merieläinten mahdollisesti aiheuttamat vaarat ja estämään niiden aiheuttamat loukkaantumiset. 

Tärkeimmät tavoitteet
 • Vaarallisten merieläinten aiheuttamien erityyppisten vammojen tunteminen:
  Myrkytys
  Puremat
  Ärsytysoireet, viillot ja hankaumat
  Merieliöistä valmistetun ruoan aiheuttamat myrkytykset
 • Tietyntyyppisistä vammoista kertovat varoitusmerkit ja niiden hoitoon soveltuvat ensiaputoimenpiteet
 • Miten voidaan välttää vaarallisten merieläinten aiheuttamat vammat
Kurssin kesto

4 tuntia

Ennakkoehdot kurssille osallistumiselle

DAN Basic Life Support -todistus (tai vastaava*) / Ensiapu

(*) Perustason elvytyskurssi (PPE) tai BLS-kurssi (peruselintoimintojen hoito) vastaa DANin BLS-kurssia, jos kurssilla noudatetaan ERC:n uusimpia elvytysohjeita ja jos todistuksen myöntää tunnustettu ensiapujärjestö.

Todistuksen uusiminen

Uusittava kahden vuoden välein