Basic Life Support
DAN Basic Life Support (BLS) -kurssilla opit auttamaan aikuista uhria, kun kyseessä on äkillinen sydänpysähdys tai muu hengenvaarallinen tila. Opit käyttämään oikeita menetelmiä peruselintoimintojen ylläpidossa.
DAN Basic Life Support (BLS)

DAN Basic Life Support (BLS) -kurssilla opit elvyttämään äkillisen sydänpysähdyksen aikuista uhria. Näin voidaan ehkäistä hapenpuutteen aiheuttama aivovaurio, joka ilmenee heti sydänpysähdyksen jälkeen. DANin BLS-kurssin ohjelmaan sisältyy useita ensiapumenetelmiä, jotka ovat tarpeellisia peruselintoimintojen oikeanlaisessa hoidossa. Kurssilla keskitytään painelu-puhalluselvytykseen (PPE), ulkoisen verenvuodon hoitoon ja sokin ensiapuun. Samoin perehdytään ensiavun antoon silloin, kun kyseessä on vierasesinen hengitysteissä. DANin BLS-kurssi antaa sinulle valmiudet reagoida oikealla tavalla hätätilanteissa ja suorittaa yksinkertaisia ensiaputoimenpiteitä täysin turvallisesti. 

Tärkeimmät tavoitteet
  • Perusanatomia ja -fysiologia
  • Toiminta äkillisessä sydämenpysähdyksessä
  • Peruselintoimintojen hoito ja ylläpito (BLS)
  • Tilanteen turvallisuusarviointi (tähän sisältyy huolehtiminen henkilökohtaisesta suojauksesta)
  • Painelu-puhalluselvytys (PPE)
  • Kylkiasento
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Ulkoisen verenvuodon hallinta
  • Sokin ensiapu
Kurssin kesto

4 tuntia

Ennakkoehdot kurssille osallistumiselle

Ei ennakkoehtoja

Todistuksen uusiminen

Uusittava kahden vuoden välein