Pro Member Vragen
 • Verzekeringsdekking voor noodgevallen tijdens sport- en beroepsduiken (perslucht en apneu): over de hele wereld geldig gedurende 365 dagen.
   
 • Dekking voor niet-duik gerelateerde noodgevallen: alleen geldig als je in het buitenland reist, gedurende een aantal dagen dat afhankelijk is van het plan dat je gekozen hebt. Als je het “Travel No-Limits” optionele voordeel aan toevoegt wordt de lengte uitgebreid tot de hele lidmaatschapsperiode (een jaar).
   
 • Aansprakelijkheid jegens derden en juridische bijstand betreffende professioneel duiken (niet beschikbaar in alle landen).

Professioneel duiken betekent het geven van adviezen en instructie in Duikactiviteiten, inclusief alle supervisie-, opleidings-, begeleidings- of gidsdiensten geleverd door duikinstructeurs, assistent-instructeurs en onderwater gidsen.

 • Uitbreiding overlijden: Je kan de dekkingslimiet verhogen tot € 25.000,00 of € 50,000.00 in geval van overlijden ten gevolge van een duikongeval. Deze uitbreiding is niet van toepassing voor technisch duiken.
   
 • Travel No-Limits: je kunt de lengte van de dekking voor niet-duik noodgevallen in het buitenland vergroten tot de hele lidmaatschapperiode (een jaar).
   
 • Voordelen voor uw familie: je kunt uw gezinsleden (partner en/of kinderen) in uw verzekeringsdekking opnemen.
 • Je partner (getrouwd of samenwonend).
   
 • Je kinderen tot 18 jaar oud en wonend op jouw woonadres.
   
 • Je kinderen tot 25 jaar oud indien voltijd student bij een erkende school/universiteit, werkeloos en op jouw woonadres wonend.
 • DAN Europe biedt geen verzekeringsplannen aan voor jouw duikuitrusting.
   
 • Pro Member plannen geven dekking voor de uitrusting van de verzekerde of de hulpverleners na een voor vergoeding in aanmerking komend eigen duikongeval of een van een derde (tot de dekkingslimiet vermeld op het verzekeringscertificaat).
 • Ja, op voorwaarde dat u alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen neemt en over de ervaring beschikt die vereist is voor dat soort duikactiviteit.
   
 • Aan de andere kant is de Aansprakelijkheid jegens derden verzekering niet langer geldig als je een wet of regel overtreedt, waaronder die van dieper duiken dan toegestaan onder je brevet.

Tijdens het inschrijf- / verlengingsproces kun je vragen om een geautomatiseerde melding aanvragen die van DAN naar je opleidingsorganisatie moet worden gestuurd bij de activering van je plan.
Het is vanzelfsprekend dat dit bericht niet in plaats komt van de verplichting van de instructeur om de contractuele verplichtingen waarvoor ten tijde van de brevetterring is getekend na te komen.

 • Nee, je cursisten zijn niet automatisch verzekerd.
 • Je kunt echter een aantal van de beginners cursisten gratis verzekeren door ze te registreren op jouw MyDAN.
 • Daarnaast kun je specifieke plannen afsluiten voor je perslucht- en apneucursisten.
Ja. De cursistenplannen hebben in feite niets van doen met de professionele aansprakelijkheidsverzekering van je Pro Member plan.
Of je al dan niet besluit je cursisten verzekeringsdekking te bieden is niet van invloed op jouw aansprakelijkheidsverzekering ( zo lang als er eentje is).

Ja, het lidmaatschap van DAN Europe en de daarbij behorende medische dekking is over de hele wereld geldig, waaronder de VS en Canada. De dekking voor aansprakelijkheid t.o.v. derden en rechtsbijstand is in het specifieke geval van de polis voor professionele duikers alleen van toepassing als het tot een rechtszaak komt of overeenkomstig de wetgeving van de landen binnen het DAN Europe gebied. De verzekeringsmaatschappijen van DAN Europe zijn niet gerechtigd om aansprakelijkheidsdekking aan mensen die woonachtig zijn in of bedrijven die gevestigd zijn op het grondgebied van de VS en/of Canada aan te bieden. Hieronder staan een paar voorbeelden van hoe de aansprakelijkheidsdekking van toepassing is:

 • Als je in de VS of Canada bent voor een opleidingstrip of om Europese cursisten/klanten te begeleiden, ben je uitsluitend gedekt onder de polisvoorwaarden en –condities en als het tot een rechtszaak komt of overeenkomstig de wetten van toepassing binnen het DAN Europe gebied. Hierbij moet gedacht worden aan de kans dat een cursist of klant je terug in Europa een rechtszaak zou aandoen in plaats van in de VS of Canada
 • Als je in de VS of Canada bent om te werken voor Amerikaanse klanten of werkgevers, is het waarschijnlijk dat je een verzekeringsdekking nodig hebt die geldig is, zelfs als je voor de Amerikaanse of Canadese rechtbank wordt opgeroepen volgens de lokale wetgeving. Het is raadzaam om ter plaatse een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid en juridische verdediging te nemen of contact op te nemen met DAN America voor meer informatie over lokale behoeften.
 • Als een verzekerde professionele activiteiten ontplooit die niet in overeenstemming zijn met de lokale immigratie-, arbeids- of verzekeringswetgeving kan de verzekeringsdekking ongeldig zijn noch kunnen er rechten aan ontleend worden vanwege de onwettigheid van de activiteit
 • Of je nu  in het buitenland bent of in je eigen land, de duikverzekering is in de hele wereld gedurende een jaar geldig.
 • De dekking voor niet-duik gerelateerde medische noodgevallen is alleen actief terwijl je in het buitenland op reis bent, gedurende een beperkt aantal reisdagen per jaar (60 in het Bronze, 90 in het Silver, 120 in het Gold).
 • Reisdagen worden geteld vanaf het tijdstip waarop je huidige reis is gestart. Bv: als je een Pro-Silver 10 dagen na de start van je buitenlandse reis hebt geactiveerd, wordt de niet-duik dekking terug gebracht tot 80 dagen per jaar.
 • Met "Reis" bedoelen we een tocht die je buiten het door jou opgegeven land van residentie voert en niet gemaakt wordt als gevolg van je werk, activiteiten of een andere beroep dan beroepsmatig duiken.
 • Als je het “Travel No-Limits” optionele voordeel toevoegt, verleng je de duur van de niet-duik dekking tot de gehele verzekeringsperiode (een jaar).
 • Woonof verblijfplaats betekent het land waar u gevestigd bent en die u heeft opgegeven bij het afsluiten van deze verzekering. Dit is het land waar naartoe u, indien nodig, gerepatrieerd wordt in geval van een medisch spoedgeval.
 • Je moet je feitelijke land van residentie opgeven, namelijk het land waar je juridisch verblijft.
 • Je kunt echter een ander mailadres opgeven om mail te ontvangen.

Belangrijk: De informatie op deze pagina is op geen enkele manier bedoeld om de verzekeringspolis en schedule te vervangen of aan te vullen.