Privacybeleid

Informatie betreffende EU Regelgeving n. 679/2016

 

DAN (Divers Alert Network) Europe met statutaire zetel in Malta, Sir Ugo Mifsud StreetTa’Xbiex, XBX 1431, met operatief en administratief hoofdkantoor in Italië, C/da Padune, 11 - 64026Roseto degli Abruzzi (TE) (hierna te noemen “Databeheerder ”), geeft te kennen dat, conform art. 13 en 14 van de EU Reg. 679/2016 (hierna te noemen, “GDPR”), persoonsgegevens aangeboden en verkregen ten tijde van registratie van  gekozen diensten, alsmede gegevens vereist voor het verlenen van dergelijke diensten, ook met behulp van elektronische hulpmiddelen, rechtstreeks behandeld  worden door DAN (Divers Alert Network) Europe en/of door derden voor doeleinden die hieronder gesteld zijn, volgens de juridische referentiebasis en gedurende de gebruiksperiode:

 

DOELEINDEN

GEBRUIKTE GEGEVENS

JURIDISCHE BASIS

UITEINDELIJKE DATUM VAN VERWIJDERING VAN DE GEGEVENS

1 Doelen strikt gerelateerd aan de publicatie van jouw gegevens in het publieke deel van de website.

Persoons- en contactgegevens.

Consensus.

De gegevens worden verwijderd aan het eind van de samenwerking tussen de instructeur en DAN Europe of als de toestemming van de instructeur wordt ingetrokken.


Het verstrekken van gegevens voor doeleinden als vermeld in paragraaf 1 is niet optioneel, maar nodig om de publicatie van jouw gegevens op de website uit te voeren, de weigering maakt het onmogelijk om jouw gegevens op de website te publiceren.

De Databeheerder van de opslag van persoonsgegevens is DAN (Divers Alert Network) Europe, verantwoordelijk voor een rechtmatig en correct gebruik van persoonsgegevens en daar kan contact mee opgenomen worden voor alle informatie of vragen hier:

Databeheerder: DAN (Divers Alert Network) Europe
STATUTAIRE zetel:  Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
OPERATIEF/ADMINISTRATIEF hoofdkwartier: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Italiaanse fiscale code91003700670

Contact:
Telefoon: +39-085-893-0333
Fax: +39-085-893-0050
e-mail: [email protected]
gewaarmerkte e-mail: [email protected]

U hebt ook het recht contact op te nemen met de persoon verantwoordelijk voor databescherming betreffende alle informatie of vragen over uw persoonlijke gegevens of om aandacht te vragen voor nadelen of problemen die u hebt vastgesteld. DAN (Divers Alert Network) Europe heeft de Manager Databescherming (DPO) uitbesteed aan Mw. Diletta Simonetti, BTW nummer en Italiaanse fiscale code 02234080469 waarmee contact kan worden opgenomen via:

tel: +39 347 1493431
E-mail: [email protected]
gewaarmerkte e-mail: [email protected]

Persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig de garantie van vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen zoals voorzien in de huidige wetgeving.

Uw gegevens kunnen buiten het Europees Economisch gebied doorgegeven worden. Als dit het geval is garandeert DAN (Divers Alert Network) Europe dat persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig de Europese Maatregel 679/2016.

 

 

Uw gegevens kunnen behalve door degene die verantwoordelijk is voor dataopslag ook ingezien worden door de volgende personen:

  1.  Private en publieke rechtspersonen voor het uitvoeren van administratieve en juridische handelingen overeenkomstig de voorwaarden gesteld in EU Reg. n.679/2016;
  2. Dochtermaatschappijen, filialen of partnerbedrijven;
  3. Andere maatschappijen die met het bedrijf samenwerken m.b.t. dienstverlening;

Jouw gegevens worden gepubliceerd op het publieke deel en zullen daarom toegankelijk zijn voor alle gebruikers van het portaal.

  • Wij verzekeren u dat u het recht heeft de databeheerder, DAN (Divers Alert Network) Europe inzage te vragen in uw persoonsgegevens, en ieder onderdeel daarvan te corrigeren of te verwijderen, de dataopslag te beperken of bezwaar aan te tekenen tegen het omgaan met de gegevens, met bovendien het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 13 sectie 2, subsectie d) GDPR, door onze website te bezoeken of ons op het volgende adres te schrijven: [email protected];
  • Wij verzekeren dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten indien u denkt dat de dataopslag niet geschiedt overeenkomstig de regelgeving betreffende privacy overeenkomstig art.13 sectie 2, subsectie d) GDPR;
  • Indien u toestemming heeft gegeven voor een of meerdere specifieke doeleinden heeft u het recht die toestemming op ieder gewenst moment in te trekken.