Hazard Identification and Risk Assessment
WAT IS HIRA

Het DAN’s HIRA programma helpt eigenaren, managers, staf en duikprofessionals om gevaren te identificeren voordat ze tot verwondingen of verliezen leiden. Het richt zich op realistische en pragmatische assessments van risico’s die ernstige gevolgen zouden kunnen hebben; het programma biedt de instrumenten en strategieën om deze incidenten proactief te verminderen.
Het wordt kosteloos aangeboden aan DAN PRO en CLUB leden en aan Businees Partners als een proactieve manier om veiligheid in onze gemeenschappen te promoten en onze industrie gezond te houden.

LEVELS
Waarom HIRA?

Het primaire voordeel van het invoeren van het DAN HIRA programma is het terugdringen van de waarschijnlijkheid, ernst en impact van incidenten.
De voordelen gaan echter veel verder…

 • Minimaliseren van de ernst van incidenten en de impact die ze hebben op jouw bedrijf.
 • Verminderen van verwondingen van je klanten en medewerkers.
 • Reduceren van de lange termijn kosten van verwonding en aansprakelijkheid.
 • Verbeteren van staftraining en stafbehoud.
 • Gebruik maken van DAN’s marketinginspanningen; DAN promoot jouw bedrijf en de HIRA successen.
 • Creëren en onderhouden van een cultuur van veiligheid binnen jouw duikbedrijf.

Een voorgeschiedenis van een veilige en succesvolle operatie is een goede indicatie dat jouw bedrijf gezond is en goed gerund wordt, maar dat wil nog niet zeggen dat je geen risico loopt. Risico's zijn er altijd, ondanks onze beste inspanningen. Het DAN HIRA programma geeft je de mogelijkheid nog eens kritisch naar je bedrijf te kijken volgens een uitgebreide reeks criteria.
Het is maar al te gemakkelijk, zelfs voor de meest ervarene onder ons om zelfvoldaan te worden en oude gevaren of nieuwe risico's die zich voordoen over het hoofd te zien. Het programma doorlopen kan bevestigen dat jouw risico's goed in kaart gebracht zijn, maar het proces zelf is op zijn minst net zo waardevol als zijn resultaten en je kunt een basislijn opzetten waartegen je toekomstige gevaren en operaties kunt afwegen.

Als duikbedrijf introduceert het HIRA programma je tot een geheel nieuw veld van risico management en aansprakelijkheid. Een georganiseerd risicomanagement, zoals we dat kennen in de ruimtevaart en gezondheidszorg, is nog niet door de duikindustrie omarmd, hoewel zich daar dezelfde soort rechtszaken en verliezen voordoen. Risico's zijn r overal in de duikindustrie en het is gemakkelijk dat als vanzelfsprekend aan te nemen of de risico's over het hoofd te zien. En dat is iets dat wij ons als operators en mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze werknemers en klanten niet kunnen veroorloven. Het DAN HIRA programma is een manier om onszelf te controleren en ervoor te zorgen dat we veiligheid niet vanzelfsprekend vinden. Het ontbreken van ongevallen houdt niet automatisch veiligheid in.

Zelfs duikprofessionals die geen duikcentrum of - winkel hebben krijgen nog steeds te maken met talloze gevaren zowel in als buiten het water. Het kunnen vaststellen van problemen bij de bezigheden, management van aanprakelijkheid en zelfs klanten is essentieel voor de mogelijkheid van professionals om hunzelf en hun klanten te beschermen en met succes te kunnen werken. Duikprofessionals krijgen nog steeds te maken met risico's betreffende het onderwijs, vervoer van materialen en cursisten, het uitvoeren of organiseren van charters en een heleboel andere noodzakelijke aspecten van een duikzaak. Deze zaken worden vaak over het hoofd gezien en ze kunnen gevaar opleveren voor duikprofessionals. Het DAN HIRA programma werd opgezet om dat recht te zetten en je veilig te houden terwijl jij lesgeeft en je cursisten beschermt.

Het DAN HIRA programma is ontworpen om de duikindustrie te helpen tot bloei te komen, de verliezen van de bedrijven te verkleinen en verwondingen te voorkomen. De duikindustrie kan niet zonder haar professionals overleven en het vergroten van de duikveiligheid kan niet beperkt worden tot alleen maar de sportduikers. Het wordt kosteloos aangeboden aan DAN PRO en CLUB leden en aan Businees Partners als een proactieve manier om veiligheid in onze gemeenschappen te promoten en onze industrie gezond te houden.

Het DAN HIRA programma is opgezet voor alle duikprofessionals. Of je nu instructeur bent, charteroperator, winkeleigenaar of een zaak hebt die watersport als tweede inkomstenbron heeft, HIRA is bruikbaar voor jouw bedrijf. Vanwege de brede gebruikersbasis van het programma zullen niet alle facetten van toepassing zijn bij alle bedrijven en het is aan jou om te beslissen met welke onderdelen van het programma jij je voordeel kunt doen. Het is een instrument dat bedoeld is om je eigen risico's te beheersen en het is geen audit of een programma van eisen waar je aan moet voldoen. Het doel is om capabele en gedreven bedrijfseigenaren te helpen om hun bedrijf te verbeteren en hun aansprakelijkheid te verkleinen.

HIRA LEVELS
LEVEL 1

HIRA Level 1 vereist dat een duikbedrijfsleider of -professional de fundamentele training en uitrusting heeft om om te gaan met verwondingen en plannen en procedures om in geval van nood handelend op te treden.
Level 1 is een self-assessment en wordt online uitgevoerd.

GA NAAR LEVEL 1
LEVEL 2

HIRA Level 2 vereist zowel aanvullende training als het invoeren en toepassen van een breder scala aan bedrijfsprocedures en nood assistentie plannen. Net als HIRA Level 1, Level 2 is een self-assessment en wordt online uitgevoerd.
Na het voltooien van het HIRA Level 1, ontvangen de deelnemers een uitnodiging om deel te nemen aan het HIRA Level 2-programma.

GA NAAR LEVEL 2
LEVEL 3

HIRA Niveau 3 is een diepgaande beoordeling en gedetailleerde evaluatie van gevaren. Op dit niveau wordt er gekeken naar ieder aspect van bedrijfsvoering en duikoperaties en er zijn aanvullende EAP’s vereist op basis van de bandbreedte van activiteiten.
Dit niveau kan online afgerond of ter plekke op aanvraag uitgevoerd worden.
Meer details binnenkort beschikbaar.

NIVEAU 1 HIRA

Deelname is gratis voor DAN-leden en / of Business Partners - Duikbedrijven-Duikmanagers - Duikinstructeurs

Doe mee - Duikbedrijven, Duikmanagers
Doe mee - Duikinstructeurs

 

VEREISTEN

Training: Staf getraind in eerstehulp en reanimatie (BLS) en het toedienen van zuurstof.
Materialen: Eerstehulpkoffer en zuurstofset beschikbaar op de duikstek of bij het zwembad.
Verzekering: Zakelijke, algemene en/of professionele aansprakelijkheidsverzekering is vereist.
Standaard bedrijfsprocedures

 • Pre-duikveiligheidsbriefings (voor zwembad en duikstekken)
 • Boot veiligheidsbriefings
 • Post-duik briefings en post-duik tellen van deelnemers met gebruik van een fysieke checklist

Nood actie plannen:EAP’s opgesteld voor vermiste duiker, duik- en andere verwondingen.

NIVEAU 2 HIRA

Na het voltooien van het HIRA Niveau 1,ontvangen de deelnemers een uitnodiging om deel te nemen aan het HIRA Niveau 2-programma.


Deelname is gratis voor DAN-leden en / of Business Partners - Duikbedrijven - Duikmanagers - Duikinstructeurs

 

VEREISTEN

Training:

 • Aanvullende training van onder andere verwondingen door gevaarlijk zeeleven (waar van toepassing), neurologisch onderzoek en AED (indien niet al onderdeel van voorgaande cursussen.
 • Minimaal een eerstehulp instructeur (alleen voor bedrijven).

Materialen:

 • Automatische externe defibrillator (AED).

Standaard bedrijfsprocedures

 • Onderhoud van eerstehulpkoffers en zuurstofsets.
 • Mogelijkheid diensten te weigeren gebaseerd op onvoldoende fitness-voor-duiken.
 • Mogelijkheid diensten te weigeren gebaseerd op onvoldoende fitness-voor-duiken.

Nood actie plannen: Aanvullende NAP´s, gebaseerd op de soort activiteiten – checklist beschikbaar.

RESOURCES (in aanvulling op Niveau 1 bronnen)

Richtlijnen voor een Milieu duurzaamheidplan

DIVING SAFETY OFFICER

DAN Diving Safety Officers zijn duikprofessionals die een uitgebreide opleiding hebben gevolgd op het gebied van het identificeren van mogelijke gevaren en het uitvoeren van een risicobeoordeling.
Ze kunnen voor een specifiek duikcentrum werken, of hun diensten aan duikcentra aanbieden, voor wie ze standaard operationele procedures en noodactieplannen kunnen schrijven.
Ze kunnen duikcentra ook helpen bij de implementatie van het HIRA III-niveau.

Diving Safety Advisor

Een geselecteerde groep Diving Safety Officers wordt ook opgeleid als duikveiligheidsadviseur / Diving Safety Advisor (DSA). Ze helpen bij de promotie en de verspreiding van HIRA III en bieden gratis adviezen en begeleiding aan HIRA-deelnemers.
Ze kunnen, tegen betaling, worden gevraagd om een risicobeoordeling uit te voeren in een duikcentrum en bezorgen daarna een gedetailleerd rapport aan het duikcentrum.

Voor meer info over deelname aan de cursus, kan je ons je CV mailen
CURSUS

De DAN DSO cursus is een 6-daagse opleiding die bestaat uit zowel theoretische als praktische sessies. Door de specificiteit van de cursus, is deze opleiding niet voor iedereen toegankelijk, maar enkel voor een geselecteerde groep ervaren duikprofessionals.De onderwerpen zijn onder meer:

 • Risicobeoordeling en mitigatie
 • Geluidsergonomie | Licht ergonomie
 • Brandveiligheidsbewustzijn
 • Zuurstofreiniging
 • Smeer- en afdichtingsmiddelen
 • Gas Compressors | Drukregelaars - automaten | Perslucht voor sportduikers
 • Duikmedische lezingen (4)
 • Ecologische aspecten
 • Recompressie kamers
 • Duurzame bedrijfsplanning
 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Programma ter verbetering van de veiligheid
 • Noodplannen
 • Het veiligheidshandboek
 • Het uitvoeren van een HIRA
 • Praktische “On-Site” beoordelingen

De cursus wordt door ervaren DAN staff leden gegeven en de officiële cursustaal is Engels. Voor meer info over deelname aan de cursus, kan je ons je CV mailen naar [email protected]