Claudius Obermaier

Fonds

Een liefdadigheidsfonds dat hulp biedt aan duikers en hun gezinnen die na een duikincident in de problemen zijn gekomen.

Lees verder

Medisch

Onderzoeksfonds

Je kunt meerdere researchprojecten ondersteunen die ten goede komen aan jou en de hele duikgemeenschap.